eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18691/2018 18.06.2018 Inngående brev Oppdatert egenerklæring nabogrense og oppdatert nabovarsel Innherred Onmicrosoft - safeq
18615/2018 18.06.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Verdal Kommune - Kirstine Karlsaune
18607/2018 18.06.2018 Inngående brev Befaring av - 5037/3/330 - Ronny Skoglund Norsk-Kjokkenfornying - Ronny —
18072/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/3/330 - Ronny Skoglund Ronny Skoglund
18008/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/3/330 - Ronny Skoglund Ronny Skoglund
17439/2018 18.06.2018 Utgående brev Oppstart av tilsynssak mot Levanger kommune - ***** ***** ***** *****
18003/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/275/8 - Jan Kløvstad Jan Kløvstad
18069/2018 18.06.2018 Utgående brev Avtale om befaring Marius Voldseth Gripp
18004/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/37/121 - Marius Voldseth Gripp Marius Voldseth Gripp
18006/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/37/99 - Sissel Dybdahl Sissel Dybdahl
18071/2018 18.06.2018 Utgående brev Avtale om befaring Sissel Dybdahl
18654/2018 18.06.2018 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget - 5037/37/99 - Sissel Dybdahl - behandling etter eiendomsskattelovens § 17 Sissel Dybdahl
18786/2018 18.06.2018 Inngående brev Unntatt offentlighet - Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med oppdaterte resultater 210618 *****
18761/2018 18.06.2018 Inngående brev Oversendelsesbrev - Rapport etter varslet tilsyn med Ranheim Vestre barneverninstitusjon 080518 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17440/2018 18.06.2018 Utgående brev Tilsyn - Levanger kommune Barnevernsseksjonen 040518 ARBEIDSTILSYNET
18137/2018 18.06.2018 Utgående brev Styrkningsressurser - barnehageåret 2018/2019 *****
18104/2018 18.06.2018 Utgående brev Styrkningsressurser - barnehageåret 2018/2019 *****
18157/2018 18.06.2018 Utgående brev Styrkningsressurser - barnehageåret 2018/2019 *****
18706/2018 18.06.2018 Inngående brev Svar på brev fra barnevernet 010618 *****
17830/2018 18.06.2018 Utgående brev Oversending av avtale ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC, NORWAY BRANCH
18623/2018 18.06.2018 Inngående brev Tilskudd til leirskoleopplæring 2018 - informasjon Fylkesmannen - Myreng, Marianne
18731/2018 18.06.2018 Inngående brev Kvittering av signert dokument - databehandleravtale Visma Commerce AS VISMA COMMERCE AS
18821/2018 18.06.2018 Utgående brev Databehandleravtale - tjenester utført i Levanger for Verdal Verdal kommune v/Karlsen, Lars Einar
18620/2018 18.06.2018 Inngående brev Signert databehandleravtale for ny løsning for kompetansekartlegging i mottak INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
18278/2018 18.06.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/316/1/263 Tomt nr 237 Vulusjøvegen - Berit og Robert Ressem - godkjent. Lilleberg Snekkeri AS
18458/2018 18.06.2018 Utgående brev Oppstart av tilsynssak mot Levanger kommune - ***** ***** *****
18611/2018 18.06.2018 Inngående brev Hildur Anita Reinsberg søker om arbeid som støttekontakt Hildur Anita Reinsberg
17782/2018 18.06.2018 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling-Staup barnehage *****
18692/2018 18.06.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Frol barnehage *****
17829/2018 18.06.2018 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling-Staup barnehage *****
18740/2018 18.06.2018 Inngående brev Kunngjøring og varsling av planoppstart - Bjørnang II, Levanger kommune Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
18803/2018 18.06.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse 5037/73/39 Brasethvegen 2 BYGGMESTER KOLSTAD AS
18432/2018 18.06.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for riving og grunn- og betongarbeider - 5037/157/1 ARCON PROSJEKT AS
16402/2018 18.06.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for oppføring av bolighus og garasje på tomt av 5037/87/1 Veiesvegen 184 - Einar Veie KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
18294/2018 18.06.2018 Utgående brev Søknad om ferdigattest - 244/86 Knut Helge Brevik
18296/2018 18.06.2018 Utgående brev Byggesak 2016/4183 knut helge brevik
15371/2018 18.06.2018 Utgående brev Delvis godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/5/18 Nordsivegen 352 -Steinar Aakerholm Steinar Aakerholm
18316/2018 18.06.2018 Utgående brev Retur - Søknad om etablering av midlertidig massedeponi - 5037/82/3 Eknesvegen 730 - Sverre Ronglan SVERRE RONGLAN
18440/2018 18.06.2018 Utgående brev Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune INNHERRED ENTREPRENØR AS
18636/2018 18.06.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for grunnarbeider - 5037/275/350 INNHERRED ENTREPRENØR AS
18622/2018 18.06.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon for flytebrygge - 5037/1/251 Ingvild Aabakken
18627/2018 18.06.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - endring av ansvarsretter - 5037/157/42 ARKPLAN AS
18090/2018 18.06.2018 Utgående brev Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/221/14 Vollavegen 145 - Leif Hovland Leangen Maskin AS
18036/2018 18.06.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av nytt uthus - 5037/372/1/66 Vulusjøvegen 995 - Nina Marie Storborg Nina Marie Storborg
18662/2018 18.06.2018 Inngående brev Egenerklæring - 5037/1/139 Guri Marjane Sivertsen
18074/2018 18.06.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 50347/201/10 Mossingvegen 326 - Aleksander Brænne Aleksander Bye Brænne
18642/2018 18.06.2018 Utgående brev Søknad om støtte fra Energifondet - Eksisterende bygg Enova SF
18644/2018 18.06.2018 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til prosjektet Enøktiltak - Eksisterende bygg ENOVA SF
18632/2018 18.06.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord på 5037/163/1 Vestrum nordre mellom Erling Støre Rosenlund og Johan Inderberg Vestrum Erling Støre Rosenlund m.fl.
18808/2018 18.06.2018 Inngående brev Fylkesmannens klagebehandling etter godkjent dispensasjon og fradeling av tomt - 5037/309/7 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1