Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/375 Moafjæra 6 Avs/Mot: Promidt AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59954/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest - 5037/314/412 Moafjæra 8 Avs/Mot: Promidt AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59951/2019 | Avdeling: | Tittel: Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/412 Moafjæra 8 Avs/Mot: Promidt AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59949/2019 | Avdeling: | Tittel: Angående søknad om vannforsyningsanlegg på Frolfjellet Avs/Mot: Mattilsynet - Gunnhild Mareta Okkenhaug http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Gunnhild Mareta Okkenhaug | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59916/2019 | Avdeling: | Tittel: Gravemelding - 5037/99/1 Avs/Mot: Nerenget Maskin AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nerenget Maskin AS | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59903/2019 | Avdeling: | Tittel: Politiattest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59897/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert taushetserklæring fostermor Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59894/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert taushetserklæring fosterfar Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59890/2019 | Avdeling: | Tittel: Varsel om utleggsforretning - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59652/2019 | Avdeling: | Tittel: 1. års off kontroll gnr 5037 74/1 Avs/Mot: Roar Helgesplass http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Helgesplass | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59919/2019 | Avdeling: | Tittel: 5037/2/18, Jacob Schives veg 3 - Godkjent søknad om dispensasjon fra krav om oppgraving av oljetank. Avs/Mot: Agnar Kristian Sollihaug http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnar Kristian Sollihaug | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59625/2019 | Avdeling: | Tittel: Prosesskriv, avsluttende kommentarer - utkast (ikke sendt) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/181219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 57787/2019 | Avdeling: | Tittel: søknad om 80% permisjon innvilget 020919 - 120120 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/180867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 57435/2019 | Avdeling: | Tittel: Fordringsanmeldelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/180830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 57398/2019 | Avdeling: | Tittel: Enkeltvedtak 2019-2020 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/181312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 57880/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59878/2019 | Avdeling: | Tittel: SV: Overnatting Avs/Mot: Haug, Bjørn Erik m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/182979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haug, Bjørn Erik m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59547/2019 | Avdeling: | Tittel: Tjenestebevis Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/183431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 59997/2019 | Avdeling: |