Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Søknad om betalingsavtale/-utsettelse avvises pga. manglende dokumentasjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39270/2018 | Avdeling: | Tittel: Opplysninger vedr boutgifter Avs/Mot: Aasenregnskap - Kjell Stokkan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aasenregnskap - Kjell Stokkan | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39263/2018 | Avdeling: | Tittel: egenerklæring tuberkulose/ MRSA ***** ***** ***** ***** praksis via Fides Avs/Mot: Anne M.J. Ørtugen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne M.J. Ørtugen | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39255/2018 | Avdeling: | Tittel: signert taushgetserklæring ***** ***** ***** praksis kjøkken 10-12 desember 2018 Staup Helsehus Avs/Mot: Johanna Lien Røberg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanna Lien Røberg | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39241/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedr. søknad om støtte - Inkludering av barn i lavinntektsfamilier Avs/Mot: Bufdir - http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39237/2018 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse mottatt melding Avs/Mot: Levanger Kommune - barneverntjenesten http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - barneverntjenesten | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39231/2018 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse mottatt melding Avs/Mot: Levanger kommune barneverntjenesten http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune barneverntjenesten | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39230/2018 | Avdeling: | Tittel: Brukerveiledning Agros - SMIl og Drenering Avs/Mot: Fylkesmannen - Rostad, Anne Grete http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Rostad, Anne Grete | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39197/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilsagn om tilskudd 051018 Avs/Mot: Levanger Kommune - http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39191/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad gjelder org.nr. ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39186/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om frigivelse av beløp på skattetrekkskonto Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39185/2018 | Avdeling: | Tittel: Bestilling av oppstartmøte etter PBL, boligområde Haugan i Åsen Avs/Mot: Ntebb - Sigbjørn Aarnseth http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntebb - Sigbjørn Aarnseth | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39166/2018 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne - Levanger Avs/Mot: Fylkesmannen - Møller, Thomas http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Møller, Thomas | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39130/2018 | Avdeling: | Tittel: Melding om stedlig kontroll - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd - oktober 2018 Avs/Mot: Arve Segtnan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Segtnan | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39121/2018 | Avdeling: | Tittel: Melding om stedlig kontroll - Søknad om produksjons- og avløsertilskudd - oktober 2018 Avs/Mot: Rolf Erik Okkenhaug http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Erik Okkenhaug | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39120/2018 | Avdeling: | Tittel: 18000220 Utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 38972/2018 | Avdeling: | Tittel: 18000216 Utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/38641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 38546/2018 | Avdeling: | Tittel: Avvikling av fødselspermisjon - NY Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/38570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 38475/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat fra ansvarsgruppemøte 04.12.18 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39142/2018 | Avdeling: | Tittel: Reell eier fast eiendom - tinglyst kjøpekontrakt Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39184/2018 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til ansvarsgruppemøte 04.12.18 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/39239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | Journalnr: 39141/2018 | Avdeling: |