Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger Avs/Mot: Levanger Kommune - Sørholt, Rune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Sørholt, Rune | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48981/2020 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til tiltak i beiteområder - rapport for 2020 og behov for 2021 Avs/Mot: Fylkesmannen - Bjartnes, Aud http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Bjartnes, Aud | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48931/2020 | Avdeling: | Tittel: Godkjent - Generell arbeidsvarslingsplan - 50-20-1445 - Rv,Fv,Kv - Levanger kommune - Lokalisering og fjerning av skadet vilt - Utførende: Viltvakt Levanger kommune Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48911/2020 | Avdeling: | Tittel: 19/188 Attractive Nordic Towns - Payment for Work with Project Reports Avs/Mot: Kld Dep - Torvik Marita http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kld Dep - Torvik Marita | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48907/2020 | Avdeling: | Tittel: Grøftetilskudd - stryking av teig 2 og 3 i søknad fra 2017 Avs/Mot: Jorulf Lello http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorulf Lello | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48904/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedr. Stenging av løfteinnretning NI nr. 2171902020 - Håkon den Godesgate 2 B, 7600 Levanger Avs/Mot: Nhk - Inger Ann Didriksen Høgheim http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nhk - Inger Ann Didriksen Høgheim | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48895/2020 | Avdeling: | Tittel: Søknad om erstatning for avlingssvikt - vekstgruppe korn - 5037/11/1 Alnes Mellom og Søndre - Geir Ivar Alfnes Avs/Mot: GEIR IVAR ALFNES http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEIR IVAR ALFNES | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48980/2020 | Avdeling: | Tittel: Temamøte: regulering av sjøarealer i kommuneplanens arealdel for Levanger Avs/Mot: Roar Sivertsen m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Sivertsen m.fl. | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48933/2020 | Avdeling: | Tittel: Status innleverte HMS/IA planer og vernerundeskjema for 2020- Rapportering i AMU Avs/Mot: http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/260422 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48297/2020 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025 Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune - Monica Karset http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune - Monica Karset | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48910/2020 | Avdeling: | Tittel: Sykefraværsstatistikk 3.kvartal 2020 Levanger kommune - Orientering i AMU Avs/Mot: http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/260322 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48197/2020 | Avdeling: | Tittel: Anmodning om kommunestyre/bystyrebehandling i november Avs/Mot: Trondheimhavn - Langmoe Anne B. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheimhavn - Langmoe Anne B. | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48905/2020 | Avdeling: | Tittel: Eirik Dahlstrø Leine søker om arbeid som støttekontakt Avs/Mot: Eirik Dahlstrø Leine http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eirik Dahlstrø Leine | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48949/2020 | Avdeling: | Tittel: Høring - forslag til nye retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger Avs/Mot: Levanger Kommune - Sørholt, Rune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Sørholt, Rune | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 49001/2020 | Avdeling: | Tittel: Saksavslutning - drenering, 971648546 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48948/2020 | Avdeling: | Tittel: Testsak i Kverkilds testutvalg Avs/Mot: http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261049 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48924/2020 | Avdeling: | Tittel: Logopedvurdering oktober 2020 Avs/Mot: Levanger kommune, Pedagogisk- psykologisk tjeneste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune, Pedagogisk- psykologisk tjeneste | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 49024/2020 | Avdeling: | Tittel: samarbeidsmøte Avs/Mot: Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 49023/2020 | Avdeling: | Tittel: samarbeidsmøte Avs/Mot: Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 49022/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48887/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48890/2020 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48896/2020 | Avdeling: | Tittel: Vedr. 20-171493-3 - Vedtak V-TFM1-086-2020 - Fv. 6866 - Gilstadsaga - holdeplass for buss - skilt 512 Avs/Mot: Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48927/2020 | Avdeling: | Tittel: Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Samfunnsdeltakelse i Trøndelag 2019 Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune - Kyrre Kvistad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune - Kyrre Kvistad | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48996/2020 | Avdeling: | Tittel: Ønske om å ikke legge ned svømmehallen ved Skogn / Lysaker Skole Avs/Mot: Egil Lutdal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/261038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Lutdal | Journaldato: 23.10.2020 | Journalnr: 48913/2020 | Avdeling: |