Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Situasjonskart Jordlovsbehandling 18/5 Bringebærvegen 8 Avs/Mot: Innherred Onmicrosoft - safeq http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Onmicrosoft - safeq | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23974/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om unntakskyss - Sigrid Lello Skjerve - avslått - Vinterskyss innvilget. Avs/Mot: Jon Sigvart Lello http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Sigvart Lello | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23649/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi - korrigert vedtak etter melding om skolemiljø ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23922/2018 | Avdeling: | Tittel: Sletting av utlegg og tilbakekalling av begjæring om tvangssalg ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23806/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon - Fritak fra sprinkelanlegg - 5037/232/142 Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23941/2018 | Avdeling: | Tittel: Varsel om oppmålingsforretning Avs/Mot: Bremseth Ann Line Løvli m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bremseth Ann Line Løvli m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23718/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbakekalling av begjæring om tvangsdekning - deres ref. ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23768/2018 | Avdeling: | Tittel: Saksbehandlingstid - ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23917/2018 | Avdeling: | Tittel: Avslag på søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 1 ( 2016 ) ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23916/2018 | Avdeling: | Tittel: Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ( 2016 ) - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23915/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ferdigattest - 50378315/233 Kirkegata 16 Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23980/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee - midlertidig brukstillatelse. Avs/Mot: Byggkontrollen AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggkontrollen AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23881/2018 | Avdeling: | Tittel: Inntreden tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23937/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om IG av oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune Avs/Mot: AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23666/2018 | Avdeling: | Tittel: Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET Avs/Mot: Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23977/2018 | Avdeling: | Tittel: Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET Avs/Mot: Inge Frits Eriksen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Frits Eriksen | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23842/2018 | Avdeling: | Tittel: Renovasjonsgebyr og Vedtakskompetanse Avs/Mot: Vulusjølaget, Tomtvasslaget og Djupvikalaget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vulusjølaget, Tomtvasslaget og Djupvikalaget | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23992/2018 | Avdeling: | Tittel: Forhåndsvarsel om pålegg om retting opphør av bruk - Nessø Eiendom AS 5037/315/38 Avs/Mot: NESSØ EIENDOM AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NESSØ EIENDOM AS | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23704/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilsvar på klage - sak 2018/0225 Avs/Mot: KOFA Klagenemndssekretariatet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/23677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOFA Klagenemndssekretariatet | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 23612/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 290818 - 050918 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/24066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | Journalnr: 24000/2018 | Avdeling: |