Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft Avs/Mot: FNF-Nett - Fredrik Fredriksen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FNF-Nett - Fredrik Fredriksen | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31521/2018 | Avdeling: | Tittel: Riktig skjema - Søknad om midlertidig brukstillatelse Avs/Mot: Byggmesteran AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmesteran AS | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31519/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1407 - E6/EG6 - Åsen _ Gullberget - Levanger kommune - Fibergraving - Pressing fra gang- og sykkelveg - Okkenhaug Entreprenør AS Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31514/2018 | Avdeling: | Tittel: Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** Avs/Mot: Tore Sundal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31502/2018 | Avdeling: | Tittel: Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** Avs/Mot: Tore Sundal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31500/2018 | Avdeling: | Tittel: Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** Avs/Mot: Tore Sundal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31497/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilbud på parkeringsavtale fra Trondheim parkering Avs/Mot: Trondheim Kommune - Laila Solheim http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim Kommune - Laila Solheim | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31498/2018 | Avdeling: | Tittel: Innspill til kommunedelplan for Levanger sentrum Avs/Mot: Norconsult - Aune Kristian http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aune Kristian | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31476/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsing ved ferie og fritid pr 151018 - Jan Inge Holberg dødsbo Avs/Mot: JAN INGE HOLBERG DØDSBO http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JAN INGE HOLBERG DØDSBO | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31486/2018 | Avdeling: | Tittel: A-melding privat arbeidsgiver - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31464/2018 | Avdeling: | Tittel: Avregningsoppgjør 2017 og 2018 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31458/2018 | Avdeling: | Tittel: Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31400/2018 | Avdeling: | Tittel: Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31387/2018 | Avdeling: | Tittel: Plan for lukking av avvik etter gjennomført stedlig tilsyn - helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31523/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om at skyldner søker offentlig gjeldsordning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31534/2018 | Avdeling: | Tittel: Delvis innvilget søknad om økt kommunal ramme SMIL -midler 2018 - Levanger Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31524/2018 | Avdeling: | Tittel: Lønnsmelding / endringsmelding Vikariat frem til Januar 2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31513/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om bruksendring av garasje til stue - 5037/2/84 Bambergvegen 34 - Lars Johan Carlsson- Ferdigattest Avs/Mot: Lars Johan Carlsson http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/29332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Johan Carlsson | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 29257/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilsagn om tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018 kap 765 post 62 - Levanger kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31518/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon 071118 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/31592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | Journalnr: 31511/2018 | Avdeling: |