Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Underskrevet oppdragsavtale for familierådskoordinator Avs/Mot: Bosnes http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bosnes | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11621/2018 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet taushetserklæring Avs/Mot: Bosnes http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bosnes | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11620/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om økonomisk støtte - NFU Levanger og Verdal lokallag Avs/Mot: NFU Levanger og Verdal lokallag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NFU Levanger og Verdal lokallag | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11224/2018 | Avdeling: | Tittel: Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hopla 5037/227/1 - Fylkesmannen fremmer innsigelse Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11541/2018 | Avdeling: | Tittel: Ang. dekning ved tvangssalg Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11190/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA Avs/Mot: Byggmesteran - Hulda Amlien http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmesteran - Hulda Amlien | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11530/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar angående dekningsprinsippet ved tvangssalg Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11156/2018 | Avdeling: | Tittel: 5037/224/18 - Retur av tinglyst matrikkelbrev Avs/Mot: Bergljot og Torbjørn A. Aune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergljot og Torbjørn A. Aune | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11165/2018 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for innmelding av farlig stoff - Biokraft AS avd Skogn Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11586/2018 | Avdeling: | Tittel: Matrikkelbrev - 5037/224/18 Avs/Mot: Bergljot Aune m.fl. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergljot Aune m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11129/2018 | Avdeling: | Tittel: Internt meldingsskjema for skader 160318 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11557/2018 | Avdeling: | Tittel: Innkalling til eiersamling og representantskapsmøte i Innherred Renovasjon 030518 - 040518 Avs/Mot: Innherred Renovasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11611/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på klage vedrørende avslag om ledsagerbevis - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11079/2018 | Avdeling: | Tittel: 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - søknadsfrist 150918 Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11471/2018 | Avdeling: | Tittel: Internt meldingsskjema for skader 050418 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11565/2018 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av melding om skadeavvergende tiltak - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11188/2018 | Avdeling: | Tittel: Enkeltvedtak om rett til spesialundervisning for skoleåret 2018/2019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11520/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat fra dialogmøte 160418 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11511/2018 | Avdeling: | Tittel: Informasjon om klageadgang på utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/11219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 11205/2018 | Avdeling: |