Postliste RSS fra einnsyn.levanger.kommune.no. http://einnsyn.levanger.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynLevanger/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.levanger.kommune.no Filtrering: Tittel: Adressenavnene Fossingmarka og Ulrikkaplassen – tilråding - Line Lysaker Heinesen Avs/Mot: Sprakradet - Line Lysaker Heinesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sprakradet - Line Lysaker Heinesen | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4885/2018 | Avdeling: | Tittel: Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018 Avs/Mot: Fylkesmannen - Benum, Hilde Kristin http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Benum, Hilde Kristin | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4865/2018 | Avdeling: | Tittel: Oversendingsbrev med frist 230218 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4834/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på Avviksskjema Samarbeidsavtalen E13/2018 NA - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4851/2018 | Avdeling: | Tittel: Forkynningsskjema Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4833/2018 | Avdeling: | Tittel: Kvittering for mottatt innkalling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4837/2018 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på anmeldt forhold - Trusler 100218 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4841/2018 | Avdeling: | Tittel: Sak 2018/000433 - Innkalling av part og prosessfullmektig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4836/2018 | Avdeling: | Tittel: Klage på vedtak Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4698/2018 | Avdeling: | Tittel: Heidi Norøy søker om arbeid som støttekontakt Avs/Mot: Heidi Norøy http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Norøy | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4848/2018 | Avdeling: | Tittel: Truls Veske søker om arbeid som støttekontakt Avs/Mot: Truls Veske http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Veske | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4714/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppfølgingsmøte 200218 Avs/Mot: Levanger Kommune - Uthus, Inger Johanne Overvik http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Uthus, Inger Johanne Overvik | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4722/2018 | Avdeling: | Tittel: Permisjonssøknad 6 måneder uten lønn avd 3402 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4727/2018 | Avdeling: | Tittel: Situasjonskart Avs/Mot: Knut Skjetne http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Skjetne | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4775/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi av levert søknad refusjon av kommunens utgifter til Jegerprøven 2017 Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4863/2018 | Avdeling: | Tittel: Ang. Romjulskaffe på LBAS i regi av Frol sanitetsforening Avs/Mot: Frol sanitetslag v/Gunn Mary Andersen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frol sanitetslag v/Gunn Mary Andersen | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4884/2018 | Avdeling: | Tittel: Underretning til klager - Henlagt - Trussel 170817 ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4849/2018 | Avdeling: | Tittel: Vulusjøvegen Driftsselskap SA - Innkalling til årsmøte i representantskapet 140318 Avs/Mot: VULUSJØVEGEN DRIFTSSELSKAP SA http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VULUSJØVEGEN DRIFTSSELSKAP SA | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4850/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/DocumentDetails/4865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | Journalnr: 4854/2018 | Avdeling: |