Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Søknad om betalingsavtale/-utsettelse avvises pga. manglende dokumentasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39270/2018 | Vedr. søknad om støtte - Inkludering av barn i lavinntektsfamilier http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39237/2018 | Brukerveiledning Agros - SMIl og Drenering http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Rostad, Anne Grete | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39197/2018 | Bestilling av oppstartmøte etter PBL, boligområde Haugan i Åsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ntebb - Sigbjørn Aarnseth | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39166/2018 | Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne - Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Møller, Thomas | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39130/2018 | Vedr. 17-03181-27 - Bosetting av flyktninger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39220/2018 | Skjenkebevillingskontroller Levanger 30.11.2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nokas - Aune, Morten | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39246/2018 | 18/564-1 Endring av selskapsavtale for 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA Trøndelag Postmottak | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39131/2018 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39277/2018 | 5037/316/1/112 - Retur av tinglyst målebrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38925/2018 | Oversendelse matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Morten Kvitvang | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38921/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39276/2018 | Oversendelse av matrikkelbrev 1/90 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Aadde og Tor Åge Ingvaldsen | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38908/2018 | Renovasjonsgebyr og vedtakskompetanse - henstilling om utsatt innkreving http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39173/2018 | Reviderte vedtekter og protokoll fra EGF i Trøndelag Reiseliv http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelag - Petra Sestak | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39196/2018 | Søknad om oppføring av utvendig trapp fra veranda - 5037/275/955 Nordlia 6 B - Mats Andreas Giske - Ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats Andreas Giske | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39179/2018 | Startlån melding fra saksbehandler (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39273/2018 | Nytt spørsmål om erstatning av utstyr ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38421/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39272/2018 | Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38996/2018 | SMIL midler Gustad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHN ANDERS FLØ GUSTAD | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39129/2018 | Søknad om midler fra Einar Borgsøs Stiftelse - Svalen Salong http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVALEN SALONG KRISTIN HOLMEN | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39195/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=199753) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39281/2018 | Sametingets uttalelse - Nydyrking på 5037/142/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39181/2018 | Vedtak om samtykke + gebyr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39279/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=200038) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39278/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39239/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Julebord for rødrussen på Levanger Videregående skole http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørg Mejean Andersen | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38909/2018 | Startlån melding fra saksbehandler (Ref=188873) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39228/2018 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=199753) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39259/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark til transport av byggevarer - Robert Ressem http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Robert Ressem | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38970/2018 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=200038) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39275/2018 | 18/6476-1 Informasjon om søknadsrunden 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kud Dep - Postmottak KUD | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39261/2018 | 14800827 - Pålegg om trekk i lønn / trygd - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39157/2018 | Siktelse for overtredelse av helsepersonelloven http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39190/2018 | Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39138/2018 | Internflytting - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 38966/2018 | Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39265/2018 | Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/279/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Heir | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39161/2018 | Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39158/2018 | Opprettelse av tilsynssak - Klage på manglende helsehjelp fra Levanger interkommunale legevakt - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39167/2018 | Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2018 | RegistryNumber: 39159/2018 | Utbetaling grøftetilskot http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Oluf Kjølen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39122/2018 | Områderegulering Levanger havn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Storeng Randi | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39073/2018 | 5037/207/6 - svar fra huseier http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Larsen Østgaard | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39066/2018 | Tilbud Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ro - Ingvar Rolstad | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39053/2018 | Problemrapport: Et gatelys som har vært mørkt i lang tid http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erlend Blomsø | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39012/2018 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 5037/267/57 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Tollef Christensen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39096/2018 | Retur av tinglyst melding http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket tinglysing | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39081/2018 | Mindre endring for detaljregulering Purktrøa er vedtatt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38779/2018 | Videresender klage på vedtak om utbetaling av tilskudd for etablering av klimaskogfelt på eiendom 5037/63/1 - John Morten Svendgård http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38498/2018 | Oversendelse matrikkelbrev Kleivan 2 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/33919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 33837/2018 | Faktura http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38809/2018 | Oversendelse matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Trætli | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38558/2018 | Nabovarsel Levanger kommune v/ Finn Christiansen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/36772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 36678/2018 | Oversendelse Matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Aleksander Stavrum | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38554/2018 | Nabovarsel Odd Arne Lind http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/36767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Lind | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 36673/2018 | Oversendelse tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Vandvik | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 31781/2018 | Søknad om oppføring av lagerbygg - 5037/279/32 Bylundvegen - Steinar Myhre Eiendom AS- Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl. | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39026/2018 | Oversendelse matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norøy Åsmund | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 37963/2018 | Nabovarsel Marthe Isaksen Hestad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/36739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marthe Hestad Saksen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 36645/2018 | Søknad om ferdigattest på lagerbygg - 5037/279/32 Bylundvegen - Steinar Myhre Eiendom AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILING. NILS NÆRDAL AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39018/2018 | Oversendelse matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Johan trælnes | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 37960/2018 | Oversendelse tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/33621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Busklein | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 33539/2018 | Oversendelse Tinglyst målebrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/32384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Andre Skogseth | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 32303/2018 | Nytt spørsmål om erstatning av utstyr ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39101/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på montering av stålpipe - 5037/208/11 Mossingvegen 87 - Åsen Museum og Historielag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEVANGER VARMESENTER AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38840/2018 | drenering - utbetaling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erling Jacobsen | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38566/2018 | Søknad om ferdigattest på utvendig trapp fra veranda - 5037/275/955 Nordlia 6B - Mats Andreas Giske http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Andreas Giske | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39104/2018 | Varsel om avholdt utlegg - saldobekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39034/2018 | Krav om grunnbokshjemmel etter kunngjøring - 5037/27/9 - Sak 18/49912 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred kommunesamarbeid | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39099/2018 | Vedtak om dispensasjon - Jernbanegata 31A - Søknad om dispensasjon i hht kulturminneloven § 20, tredje ledd for mindre tiltak på fasade http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39126/2018 | 314/200 Blåbærvegen 2. Klage på brøyting Høgberget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Gro Fjellingsdal | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39090/2018 | Søknad om ferdigattest tilbygg og fasadeendring bolighus - 5037/119/4 Sørgrenda 233 - Siw Beate Fossen og Bjørn Olav Løvli http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG SNEKKERSERVICE AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39016/2018 | Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for E6 Kvithammar - Åsen - Planprogram og mulighet for medvirkning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/39136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE VEIER AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 39038/2018 | Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/262/63 Roaldmarka 11 - Martin Svean http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Svean | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38570/2018 | Tilsynsrapport http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD HOTELL AS | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38628/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Filmvisning - Tomorrow og Måltid Jorda Bind 061218 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Gro Erikstad | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38711/2018 | Bekrefter forlengelse av avtale mellom Innherred Brann og redning og Frosta kommune for 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/38909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frosta Kommune | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 38812/2018 |