Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FNF-Nett - Fredrik Fredriksen | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31521/2018 | Riktig skjema - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmesteran AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31519/2018 | Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1407 - E6/EG6 - Åsen _ Gullberget - Levanger kommune - Fibergraving - Pressing fra gang- og sykkelveg - Okkenhaug Entreprenør AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31514/2018 | Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31502/2018 | Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31500/2018 | Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31497/2018 | Tilbud på parkeringsavtale fra Trondheim parkering http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondheim Kommune - Laila Solheim | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31498/2018 | Innspill til kommunedelplan for Levanger sentrum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aune Kristian | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31476/2018 | Plan for lukking av avvik etter gjennomført stedlig tilsyn - helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31523/2018 | Delvis innvilget søknad om økt kommunal ramme SMIL -midler 2018 - Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31524/2018 | Tilsagn om tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018 kap 765 post 62 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31518/2018 | Søknad om bruksendring av garasje til stue - 5037/2/84 Bambergvegen 34 - Lars Johan Carlsson- Ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/29332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Johan Carlsson | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 29257/2018 | Vertskommunetilskudd 4. kvartal 2018 - Leira asylmottak - Leira tilrettelagt avdeling - Leira EM asylmottak http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31539/2018 | Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått (Ref=174703) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31529/2018 | Uttalelse til godkjenning av plan for nydyrking- Vegard Sørmo Loktu - Levanger - 119/2 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31480/2018 | Geoteknisk vurdering Kjønstadmarka 7, Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31472/2018 | Restaureringsfondet - søknad om midler til nytt tak - Emilies hus http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Monica Røstad | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31469/2018 | Kvittering for nabovarsel - 5037/361/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Skauge | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31526/2018 | Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/143 Kjønstadmarka 7 - Trine Lello - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KVERNMO AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31348/2018 | Høring - søknad om bygging av landbruksveg kl. 3 - 5036/29/1 - Stein Ola Stene http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31285/2018 | Fjerning av privat veg ved Røstad søndre - 5037/273/1 Arne Vestrums veg 21 og 23 - Kristin Veie og Olav Daling - ønske om tilbakemelding http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Veie m.fl. | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31487/2018 | Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31517/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/329/13 Oterstein 30 - Arne Eyvind Aas http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Eyvind Aas | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31508/2018 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31477/2018 | Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31525/2018 | Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31516/2018 | Retur av tinglyst dokument - Sletting av tinglyst utleggspant http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 31527/2018 | Sentrumsplan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Holmen, John Helge | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31444/2018 | Inkluderingsseminar http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Studentinord - Kari Ramstad | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31371/2018 | Pålegg - Rapport 122387 etter kontroll av elektrisk anlegg Staupslia 41 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS Det lokale eltilsyn | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31429/2018 | Pålegg - rapport 122384 etter kontroll av elektrisk anlegg Staupslia 41 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS Det lokale eltilsyn | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31427/2018 | Pålegg - Rapport 121615 etter kontroll av elektrisk anlegg Ytterøy skole http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS Det lokale eltilsyn | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31426/2018 | Pålegg - Rapport (121614) etter kontroll av elektrisk anlegg Ytterøy prestebolig Øvresflata 179 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS Det lokale eltilsyn | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31425/2018 | Godkjent - Søknad om oppføring av terrasse - 5037/276/7 Vestgårdsvegen 6L Monica Larsen og Jan Gunnar Johnsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica Larsen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 24020/2018 | Svar til forespørsel knyttet til adgangskontroll på teknisk rom nødnettutstyr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31392/2018 | Søknad om bruksendring til boligformål - 5037/22/31 Gamle E6 1487 - Anita Haga - Ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Haga | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31280/2018 | Godkjent - Søknad om delvis riving av eksisterende/oppføring av ny garasje - 5037/156/13 Eknesvegen 197 - Ole Kristian Joramo http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Joramo | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31309/2018 | Fortidsminneforeningen SI Møte på Ytterøya 171018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fortidsminneforeningen v/ Bjørn Sakshaug | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31383/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/15334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 15316/2018 | 5037/99/1/210 - Oversendelse til tinglysing http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31281/2018 | Tilleggsopplysninger - Skjenkebevilling 201018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Marita Klemetsen Flått | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31375/2018 | Søknad om ferdigattest - utslipp av sanitært avløpsvann (gråvann) fra fritidsbolig - 5037/362/4 Nordvegen 131 - Kjetil Berntsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANDSVIK MEK VERKSTED | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31423/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31191/2018 | Kopi av: Levanger – Lokstallen – ID 87658 – Vedtak om dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven § 15a første ledd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31448/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31185/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31335/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark - transport av materiell for restaurering av uthus - Joar Nilsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joar Nilsen | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31276/2018 | Vedtak - Deling av eiendommen 5037/253/5 Rinnleiret - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/253/31 Rinnleiret 70 - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31192/2018 | Søknad om tilbygg av bod til hytte - 5037/232/61 Sagtun 66 - Arild Hassel - Ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hallvar Hassel | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31116/2018 | Søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny garasje - 5037/315/1/52 Storørvegen 1 - Inger Karen S. Ness og Ingvar Ness - Ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Ness | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31274/2018 | Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/6/144 Kjønstadmarka 9 - Torstein Hansen - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31158/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolig - 5037/275/511 Ludvig Bremers veg 12 - Cecilie Bergseth http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HEIA OG SKJERVE BYGG AS | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31360/2018 | Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31456/2018 | Forvaltingen av søknader om avlingsskadeerstating etter tørken 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31463/2018 | Regionalt utviklingsprogram 2015 - Sluttutbetaling FBB-2015-3 - Bredbånd Falstadsenteret og ML-senteret http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31399/2018 | Søknad om ferdigattest renovering bolighus og utvidelse av terrasse - 5037/2/152 Gårdsvegen 12 - Hanne Strand http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Strand | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31379/2018 | Melding om vedtak - Detaljregulering Trones gård http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31401/2018 | Søknad om fritak/endring i renovasjonsgebyr - Tømtevegen 427 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Langeland | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31221/2018 | Søknad mottatt - Søknad om erstatning for avlingssvikt - 5037/356/4 - Nordvegen 452 - Espen Winje http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31378/2018 | Fv 6888 (134) Forsterkningsprosjekt Røstadlia - Salthammer m/arm - Kjøpekontrakt 5037/262/57 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen Region Midt | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31440/2018 | Ekstra søknadsfrist for klima og miljøprogrammet 2018 - Landbruk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31403/2018 | Regresskrav - tilbakeslag - skade den 150718 hos Asgeir Løvstuhagen Alosavegen 11 - 1646977898380 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31431/2018 | Søknad om startlån - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31457/2018 | Meddelelse om avgjørelse - hevingskjennelse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31435/2018 | Påleggstrekk ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31437/2018 | 023880-24377 - Melding om sletting av utlegg - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2018 | RegistryNumber: 31438/2018 | Avtale om trekk til husleie fra NAV - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31311/2018 | Oversendelse av manglende dokumentasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Joramo | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31308/2018 | Vedtak om avslag om bytte av kommunal bolig - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sundal | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31301/2018 | Problemrapport: Utvasket vei http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Anders Amdahl | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31258/2018 | Problemrapport: Hullete vei http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Anders Amdahl | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31257/2018 | Søknad om midlertidig brukstillatelse for tilbygg til Bruse Barnehage - 5037/207/105 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTERAN AS | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31350/2018 | Nabovarsel til byggesak - Bambergvegen 13 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Brørs | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31351/2018 | Innsigelse / klage til utbyggingsprosjekt ny enebolig 5037/2/93 Bambergvegen 13 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halldis Staven | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31316/2018 | Problemrapport: Strøsand i Levanger Sentrum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Loktu | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31259/2018 | Merknader til nabovarsel - 5037/2/93 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Tranberg m.fl. | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31294/2018 | Utbetaling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31043/2018 | Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 5037/115/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/29399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Arne Lind | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 29324/2018 | Søknad om ferdigattest på bolighus - 5037/73/39 Brasethvegen 2 - Torill Lunde Rødal og Odd Rødal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER KOLSTAD AS | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31349/2018 | Svar på brev datert 20.09.2018 fra Sæmund Sæthe http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/30941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sæmund Sæthe | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 30860/2018 | Angående søknad om deling av grunneiendom - 5037/265/1 Rokne - Annar Gran - Tilleggsareal til 5037/265/149 Rokneshøgda 60 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/31159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annar Gran | Journaldato: 10.10.2018 | RegistryNumber: 31078/2018 |