Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Plan L2018007 - Gamle Kongeveg Nord 14 - Innsending av planforslag til førstegangs behandling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkplan - Anders Augdal | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21440/2019 | ANMODNING om delutbetaling av tilskudd iht innvilget tilskudd ref. 2017/8151 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole R Jørstad | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21439/2019 | Til alle skoleeiere som søkte om lærerspesialistfunksjoner høsten 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21428/2019 | Nytt anneks 5037/243/1/37 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Martin Steinvik | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 20986/2019 | NOR0215 og NOR1415 norsk sidemål - Oppgave A1 - presisering til oppgave http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 20973/2019 | Dokument 19/104583-2 Høringsbrev - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av eksisterende bolig - http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 20967/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21555/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21554/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21553/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21552/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21551/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21550/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21549/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21548/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21547/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21546/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21545/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21544/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21543/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21542/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21541/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21540/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21539/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21538/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21537/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21536/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21535/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21534/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21533/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21532/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21531/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21530/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21529/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21528/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21527/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21526/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21525/2019 | Tilbud om jobb - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21524/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21523/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21522/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21521/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21520/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21519/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21518/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21517/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21516/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21515/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21514/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21513/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21512/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21511/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21510/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/62992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 21509/2019 |