Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Samtykkeskjema Valg av medlemmer til rådet for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019-2023 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Winther | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72052/2019 | Aksepterer kravet om deling av integreringstilskudd og EM-tilskudd for 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71917/2019 | Parkering ved Dampskipsbrygga på Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bymuseet v/ Kathrine Linn Pedersen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71916/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72063/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71988/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71903/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71902/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71901/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71900/2019 | Innkalling og saksliste Midt-Trøndelag regionråd 25.09.2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midt-Trøndelag Regionråd | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71961/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71899/2019 | Levanger kommune - vedtak i klagesak - avvisning av klage - pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71981/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71898/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71896/2019 | Tømmerapport - Moan stasjonsdrift AS / Circle K Moan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72049/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71895/2019 | Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71894/2019 | Levanger kommune - vedtak i klagesak - byggesak - Pinenga 11 - 5037/73/26 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71976/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder byggesak Levanger kommune, Arealforvaltning - st. ref. 4129150549 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72064/2019 | Samtykkeskjema - rådet for likestilling av funksjonshemmede - perioden 2019-2023 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Annie Brønseth Hokstad | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71949/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - IT Driftsansvarlig Innherred kommunesamarbeid, KIK - st. ref. 4126010350 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72050/2019 | Redusert oppholdsbetaling - Munkeby gård og naturbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71842/2019 | Innkalling til årsmøte i NOKU Trøndelag 2.oktober kl. 16 på Kimen kulturhus, Stjørdal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturforum | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71918/2019 | Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72003/2019 | SCB/58XTK8 - Melding om at trekk stoppes http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72011/2019 | Redusert oppholdsbetaling - Espira Gjemble barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71907/2019 | Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72016/2019 | Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72014/2019 | Søknad og CV - Sykepleier 100 % - st. ref. (4123113663) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71897/2019 | Søknad om uttak av stein - 5037/162/1 Gevikvegen 109 - Trygve Austad - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLEKSTA FJELLSPREGNING Pål Flekstad | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71355/2019 | Redusert oppholdsbetaling - Røstad studentbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71636/2019 | Oversendelse av dokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71662/2019 | Søknad om ferdigattest for rekkehusleilighet - 5037/16/84 - Julsborg 44 - Eirik Norum - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Norum | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71824/2019 | Registrering av søppel i og ved grensen til Sandsøra naturreservat i Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71939/2019 | Valg av representant til Levanger seniorråd 2019-2023 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Lyngen | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71904/2019 | Informasjon om lønnstrekk til arbeidsgiver http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72000/2019 | Svar på søknad om styrkningsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - Barnehageåret 2019 / 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MULE GÅRDSBARNEHAGE MARIT KVAM | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71667/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4133372335 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71998/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 352/1 i Levanger (5037) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72039/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Markabygda og Finne Gammeldansforening - Gammeldans 121019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Vinje | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71521/2019 | Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72013/2019 | Høring - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/69/1 Lynumvegen 257 - Kirsten Marie Lynum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71613/2019 | Melding om oppføring av frittstående hagestue - 5037/275/195 Ringvegen 42 May-Wenche Hestø og Odd Magne Bakken http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Magne Bakken | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72029/2019 | Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72054/2019 | 036069 Meddelelse om avgjørelse - hevingskjennelse - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71990/2019 | Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/299/21 Nybrottsvegen 365 - Rune Fiborg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71966/2019 | T2018-071102 Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72017/2019 | Søknad om fasadeendring på næringsbygg - 5037/274/13 Trekanten 6 - Trekanten 6 Levanger AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72021/2019 | Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - 5037/312/1 - Rita Rostad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Rostad | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 72031/2019 | Fylkesmannen melder om befaring for sjekk av vernegrenser for Sandstad naturreservat i Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 71937/2019 | Oppsigelse av skattetrekkskto http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71826/2019 | Gravemelding ifb. grunnundersøkelser - Åsvegen 26, Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Kathrine Buene Gangenes | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71775/2019 | Videresender klager på skadefellingstillatelse på en ulv i deler av Verdal, Meråker, Stjørdal og Levanger kommuner http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Dagestad, Sindre | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71732/2019 | Geoteknisk rapport http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lello - Jorulf Lello | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71731/2019 | 20190917_0818_Tilskuddsbrev_20190917081809202.pdf http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71722/2019 | Mønehøyde http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjensidige - Kjell Heggdal | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71720/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71879/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71877/2019 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Robert Waade | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71376/2019 | disp. fra TEK17 brann/rømning: uttalelse ihbr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brann og redning | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71857/2019 | Påleggstrekk - sak 361964 - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71789/2019 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Busklein m.fl. | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71356/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnetiltak Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4129423434 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71855/2019 | Søknad og CV - Sykepleier eller vernepleier NATT - st. ref. (4123108440) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71714/2019 | Innbetaling av feilutbetalt ytelse - sak 268073 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/195226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71783/2019 | Foreløpig svar - Søknad om fradeling av boligtomt fra 5037/58/1 Grytesvegen 723 - Elling Søraker http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elling Søraker | Journaldato: 18.09.2019 | RegistryNumber: 71327/2019 |