Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/375 Moafjæra 6 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59954/2019 | Søknad om ferdigattest - 5037/314/412 Moafjæra 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59951/2019 | Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/412 Moafjæra 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59949/2019 | Angående søknad om vannforsyningsanlegg på Frolfjellet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Gunnhild Mareta Okkenhaug | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59916/2019 | Gravemelding - 5037/99/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nerenget Maskin AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59903/2019 | 1. års off kontroll gnr 5037 74/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roar Helgesplass | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59919/2019 | 5037/2/18, Jacob Schives veg 3 - Godkjent søknad om dispensasjon fra krav om oppgraving av oljetank. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agnar Kristian Sollihaug | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59625/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59878/2019 | SV: Overnatting http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haug, Bjørn Erik m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59547/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59877/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59876/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59875/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59874/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59873/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59872/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59871/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59870/2019 | Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/275/350 - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59666/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59869/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59868/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59867/2019 | Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59866/2019 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill -Beate Jørås | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 53943/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - miljøterapeut Levanger kommune, Staupshaugen verksted - st. ref. 4115311112 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 60017/2019 | Melding om endring av ansvarsrett - ansvarlig foretak løfteinnretning - 5037/4/70 - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57836/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - miljøterapeut Levanger kommune, Staupshaugen verksted - st. ref. 4115311112 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 60016/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 60015/2019 | Svar på spørsmål om ytterligere opplysninger i tilsynssak - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 53712/2019 | 5037/360/3 - Angående tømming av septik. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ir Nt - Anne-Lise Sæther | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59995/2019 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dahl Johan Peder m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59529/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59934/2019 | Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Hegnes m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57505/2019 | Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/307/1 Heieråsen/Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen - To boligtomter - INNVILGET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Hveem Pedersen m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57949/2019 | Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - INNVILGET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/179374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingebjørg Hegnes m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 55942/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59924/2019 | Ferdigattest - Oppføring av ny hytte - 5037/316/1/263 Tomt nr 237 Vulusjøvegen 587 - Berit og Robert Ressem http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Robert Ressem | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57924/2019 | Søknad om ferdigattest på 2 leilighetsblokker - 5037/314/434 og 5037/ 314/435 Moafjæra 6 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Promidt AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59955/2019 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natvig Roar m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59558/2019 | utbet.anmodning og kreditorliste, G.O.S http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59551/2019 | Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/272/27 fra eiendommen 5037/272/5 Bækkaenget - Asbjørn Johnsen - INNVILGET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Johnsen | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57564/2019 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på oppføring av enebolig m/ utleie - 5037/37/233 Lysaker 14 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57830/2019 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=434akp) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59982/2019 | Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57991/2019 | Eiendommen 308/1 - Tingstad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Skrove | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57453/2019 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på oppføring av enebolig m/utleie - 5037/37/234 Lysaker 16 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57933/2019 | Tilfredsstillende tilbakemelding http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vinne Samfunnshus | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57779/2019 | Tilfredsstillende tilbakemelding Fritidssenteret http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Kristiansen, Jan Inge | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57489/2019 | Redusert oppholdsbetaling-Ekne barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57917/2019 | Oversendelse av vigselsbok http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 58052/2019 | Oversendelse av Matrikkelbrev for tinglyste eiendommer http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsen Bygdealmenninger | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59564/2019 | Svarbrev - Søknad - transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57297/2019 | Ekstra søknadsomgang - tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59891/2019 | Svar på søknad om transporttjenesten for funksjonshemmede http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57269/2019 | Svarbrev - Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57299/2019 | 5059473 - Stans i utleggstrekk - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59939/2019 | Mindre reguleringsendring Nordlijordet - godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Heggelund | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59664/2019 | Svar på søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57275/2019 | Høring - Endring reguleringsplan Høgberget 1 - grense mellom 314/261 og felles lekeareal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Skjetne m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57974/2019 | 5037/2/173 - Bambergvegen 36 - Fritak av feie/tilsynsgebyr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/179367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranka Eric Kvarving | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 55935/2019 | Redusert oppholdsbetaling- Holåsen barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/183094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59662/2019 | Redusert oppholdsbetaling-Røstad studentbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57279/2019 | Svar på søknad om skjenkebevilling - studieoppstart på Røstad / Nord Universitet 210819 - Nord Studentsamskipnad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD STUDENTSAMSKIPNAD | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59502/2019 | 5037/275/80 - Gamle Kongeveg 12 - Fritak av feie/tilsynsgebyr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/179364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Veimo | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 55932/2019 | Redusert oppholdsbetaling-Espira Casa Musica barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57998/2019 | Svarbrev - Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/181242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 57810/2019 | Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/372/1/52 Vulusjøvegen 943 - Oddrun Arna Gederaas. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/182998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEVANGER VARMESENTER AS m.fl. | Journaldato: 21.08.2019 | RegistryNumber: 59566/2019 |