Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Vannmåler montert Gamle E6 169 5037/175/8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troras - Siw Beathe Fossen | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10712/2020 | Drenering http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Løvås | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10703/2020 | Tilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pia Helen Hernes | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10603/2020 | Bilde vannmåler Småland 6 5037/37/124 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10597/2020 | Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10590/2020 | Problemrapport: Svært dårlig vei http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Anders Amdahl | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10588/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Renholdsoperatører Levanger kommune, Teknisk enhet - st. ref. 4188304987 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10570/2020 | Vedr. 16-06976-10 - Bekreftelse på mottatt søknad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10718/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar assistent Levanger kommune, Ekne barneskole - st. ref. 4140776936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10648/2020 | Svar på spørsmål om plassering av boliger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Peder Nilsen | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10532/2020 | Oversendelse av merknad til nabovarsel på vegne av Magnhild Fiskvik og Håkon Busklein http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BN Entreprenør AS Martin Fiskvik | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10592/2020 | Søknad om aktivitetstilskudd - Okkenhaug Musikkorps http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OKKENHAUG MUSIKKORPS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10692/2020 | Søknad om aktivitetstilskudd - Sportsklubben Nessegutten http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SPORTSKLUBBEN NESSEGUTTEN | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10689/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter Levanger kommune, Barnevern - st. ref. 4194503344 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10714/2020 | Oppnevning av kommunens observatør i styret for Levanger Arena KF http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger Arena KF | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10494/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter Levanger kommune, Barnevern - st. ref. 4194503344 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10636/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Levanger kommune - st. ref. 4194987387 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10727/2020 | 5037/216/004, 218/002, 219/001 og 219/002 - Søknad om kjøring privat veg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10688/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4191187065 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10637/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier/sykepleier Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4197672120 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10635/2020 | 5037/017/042 - Søknad om kjøring privat veg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10669/2020 | regnskapssammendrag og revisoruttalelse rehabilitering lys friidrettsbane anlegg 134325 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Nordberg | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10606/2020 | Sjekkliste og regnskapssammendrag Torhaugen trimtrapp anlegg 73509 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjersti Nordberg | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10589/2020 | 3776691 - Utleggstrekk - Vi stopper trekket - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10639/2020 | 5037/005/022. Angående tømming av septik. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10675/2020 | Regresskrav - Deres ref. 87547831,10 - vår ref. 19.246064 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: If - | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10706/2020 | Tilskudd til 2020-0090 Kulturprogram Marsimartnan 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10698/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=b49eea, SakId=303101) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10720/2020 | Vedr. 19-05909-3 - Bekreftelse på mottatt søknad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10625/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Frol barneskole - st. ref. 4191179941 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10724/2020 | Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/315/238 Kirkegata 24 - Herulv Borge. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLIS- OG MURSERVICE AS | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10528/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Frol barneskole - st. ref. 4191179941 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10723/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Frol barneskole - st. ref. 4192919741 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10702/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - KOPI AV Sykepleier Levanger kommune - st. ref. 4198248357 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10715/2020 | Kart over utbygging bredbånd Ekne-Ronglan-Nesvatnet nord http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10697/2020 | Redusert oppholdsbetaling-Åsen barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10487/2020 | Vedr. 19-05908-3 - Bekreftelse på mottatt søknad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10620/2020 | T2019-444114 - Underretning til trekkpliktig om endring av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10626/2020 | Kart over utbygging bredbånd Ekne område 1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10696/2020 | Klage på eiendomsskatt for Reina 12 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Flasnes | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10587/2020 | Søknad om fritak/reduksjon av feie- og tilsynsgebyr - 5037/365/6 Flatan 64 - Tom Børge Aunan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Børge Aunan | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10600/2020 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frol barneskole | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10682/2020 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avdeling sør | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10722/2020 | Budirs tolkningsansvar for krisesenterloven http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10598/2020 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frol barneskole | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10673/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Bruse barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10686/2020 | T2020-011639 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10623/2020 | Klage på eiendomsskatt 242/49,54,55, 56 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke - Jan Gunnar Wik | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10585/2020 | Søknad om tilskudd - smil, 897730812 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE INGAR PEDERSEN | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10671/2020 | Varsel om mulig ulovlig forhold http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10537/2020 | Klage på eiendomsskatt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Marvin Bøe Lindgren | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10586/2020 | 037725 - Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10647/2020 | Vedr. 20-36474-2 - Statens vegvesens vurdering av utbygging av Nossumhyllan felt D2 i henhold til detaljreguleringsplan - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10608/2020 | 037919 - Meddelelse om avgjørelse ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 10649/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Renholdsoperatører Levanger kommune, Teknisk enhet - st. ref. 4188304987 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 10555/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar assistent Levanger kommune, Ekne barneskole - st. ref. 4140776936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 10557/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Levanger kommune - st. ref. 4194987387 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 10556/2020 | Søknad om tilskudd - drenering, 921887566 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JO CEVERIN DAHLEN | Journaldato: 23.02.2020 | RegistryNumber: 10561/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter Levanger kommune, Barnevern - st. ref. 4194503344 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 10551/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter Levanger kommune, Barnevern - st. ref. 4194503344 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 10550/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Vernepleier/sykepleier Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4197672120 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2020 | RegistryNumber: 10552/2020 | Mønehøyde + presisering av rett areal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Letnesark - Per Audun Letnes | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10543/2020 | Vannmåler montert Enga 10 5037/6/171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveberg - Ann-Karin Eide | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10539/2020 | Søppel ved lekeplass http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Sørmo | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10466/2020 | Ansvarsrett Norconsult http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stavrumbygg - Lars Stavrum | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10462/2020 | Sikring av løse steiner langs fortau Kjønstadmarka http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Harstad | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10468/2020 | Svar på henvendelser om hullete veg i Husbygrenda http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vigdis Myhre | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10433/2020 | Høringsuttalelse fra Munkebyvola hytteområde til kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Munkebyvola hytteområde v/ Bjørn Heggelund | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10463/2020 | Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av enebolig - 5037/1/396 Berglivegen 5 - Expo Nor Bolig & Eiendomsutvikling AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STAVRUM BYGG AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10465/2020 | Uttalelse fra Tomtevasslaget til høring av forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tomtevasslaget v/ Geir Strid | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10460/2020 | Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/1/396 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STAVRUM BYGG AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10406/2020 | Merknader til nytt nabovarsel - 5037/217/12 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/222611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Merete Rolien m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 10516/2020 |