Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Vannmåler montert Nordsivegen 206 5037/6/46 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helmersenvvs - Halvard Helmersen | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10573/2019 | Vannmåler montert Friggs veg 2 5037/3/345 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helmersenvvs - Halvard Helmersen | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10571/2019 | Vannmåler montert Gamle Kongeveg Nord 374 5037/264/17 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveberg - Ann-Karin Eide | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10570/2019 | Årsmøte i Den trønderske avdeling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fortidsminneforeningen - DTA Fortidsminneforeningen | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10494/2019 | Søknad - Andre tilskudd - Roknesvollen 4H-seter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Hojem | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10537/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10669/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10660/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10659/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4040520283 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10625/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10672/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10664/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10663/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043521919 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10666/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10524/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043521919 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10521/2019 | Dispensasjon til motorferdsel i Tynesfjæra fuglefredningsområde i forbindelse med fjerning av jordmasser http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10500/2019 | Vedrørende tilskuddsbrev for utbetaling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 26.02.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10496/2019 | Ref 60211 - Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10519/2019 | Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Tour de Tomtvatnet lørdag 15. juni 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10508/2019 | 031753 - Orientering om tidligere besluttet salg av samme salgsobjekt - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10517/2019 | Ref 007891 - Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10518/2019 | Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10495/2019 | Begjæring om sammenslåing av 5037/242/3 og 5037/242/13 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TAST EIENDOM AS | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10642/2019 | Startlån søknad (Ref=238503) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Steffenak | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10661/2019 | Offentlig gjeldsordning - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10515/2019 | Tildelingsbrev dreneringsmidler til kommuner i Trøndelag 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10650/2019 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Farmen Menighetsbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10549/2019 | Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10511/2019 | Påleggstrekk - Levanger kommune 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/52035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 18.03.2019 | RegistryNumber: 10565/2019 | Oversikt over Klimanettverk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Vigdis Espnes Landheim | Journaldato: 17.03.2019 | RegistryNumber: 10484/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2019 | RegistryNumber: 10487/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4040520283 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2019 | RegistryNumber: 10483/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4040912887 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2019 | RegistryNumber: 10486/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10482/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10481/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10480/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb ungdom Levanger kommune - st. ref. 4042125301 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10478/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10479/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget Levanger kommune - st. ref. 4043570685 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10476/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere, to stillinger 100 % fast Levanger kommune, Staup Helsehus - st. ref. 4044734208 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2019 | RegistryNumber: 10477/2019 | Utvidelse Reis smart 2018 Spørsmål vedrørende fordelsbeskatning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nordtrondelag - Indgul, Berit Røflo | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10453/2019 | Utvidelse Reis smart 2018 Fakturaer for sykler Prosjekt Sykkel mot p-bevis http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nordtrondelag - Indgul, Berit Røflo | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10451/2019 | Avtale LK-Helse Nord-Trøndelag faktura for sykler i prosjektet Sykkel mot P-bevis http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nordtrondelag - Indgul, Berit Røflo | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10449/2019 | Utvidelse Reis smart 2018 erfaring Sykkel mot p-bevis Helse nord-trøndelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nordtrondelag - Indgul, Berit Røflo | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10447/2019 | Staup http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Svebakk, Jan Tommy | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10443/2019 | Utlysning av midler 2019- Barnevernfaglig videreutdanning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Morten Eikenes | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10433/2019 | Søknad om midler til skilting av regulerte og uregulerte barnetråkk og snarveger. RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0483 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10422/2019 | Vegrett Musum nr.3. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Storaker | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10355/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999150853 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10267/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 899202732 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10266/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969640937 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10265/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987820063 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10264/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 983861741 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10263/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969470675 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10262/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 991939326 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10261/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 989276026 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10260/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 982809088 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10259/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969255839 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10258/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 987820063 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10257/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 983861741 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10256/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 881154862 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10255/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 986933611 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10254/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 969197936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10253/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 980593908 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10251/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 986170863 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10250/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 983431275 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10249/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 999161251 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10248/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 988118176 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10247/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 971239603 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10246/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 981452542 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10244/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 980785599 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10243/2019 | Søknad for RMP og OBB for 2018 fra 875794892 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/51711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.03.2019 | RegistryNumber: 10242/2019 |