Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Underretning til klager http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19503/2018 | Retur av tinglyst dokument - 5037/232/197 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK Tinglysing | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19556/2018 | Underskrevet kjøpekontrakt - Bøkkervegen 10 5034/314/57 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19534/2018 | Innfrielse av lån http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19533/2018 | Låneaksept http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19532/2018 | Ad Hammerøyvegen 10 og 12 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjar Aarnseth | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19472/2018 | Uttalelse fra Innherred Renovasjon - Søknad om tiltak til utslippstillatelse 5037/233/37 Åsenfjord http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Inge Bjørklund | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19398/2018 | Godkjenning av søknad om tilskudd til manuell hogst - 5037/229/4 - Ola Johan Leangen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19504/2018 | E-post 2 - Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr Mossingvegen 313 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hulaas | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19453/2018 | Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19378/2018 | Vedtak - Punktfeste - 5037/167/1 Kristivik - Heidi Kristine og Per Arve Hammer - Eksisterende hytte 5037/167/1/17 Bergbygda 447 - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Arve Hammer m.fl. | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 18891/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ytterøy Bygdetun v/ John Arne Nøst | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19002/2018 | Tiltak Levangerelva Grunneierlag - referat fra befaring 13.06.2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19388/2018 | Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/2/173 Bambergvegen 36 - Ranka Eric Kvarving og Svein Kvarving http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19404/2018 | Utleggstrekk - vi stopper trekket http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19492/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 18920/2018 | Søknad om ferdigattest på boligbygg m/8 leiligheter og parkeringskjeller - 5037/315/210 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19440/2018 | E-post 1 - Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr Mossingvegen 313 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hulaas | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19452/2018 | Prøvingsattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19415/2018 | Utleggstrekk - vi stopper trekket http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19490/2018 | Godkjenning søknad om tilskudd til manuell hogst - gbnr 9/1 Frosta - Torleif M Brænne http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19508/2018 | Bekreftelse på nedbrenning av bygning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Brann og Redning | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19523/2018 | Landingstillatelse for helikopter ved Grønningen og Kongshaugen, Arne K Lorås http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Lorås | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19092/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 18936/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19484/2018 | Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5037/280/2 Heirsvegen 130 - Gunnar Alstad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GUNNAR ALSTAD | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19513/2018 | Søknad om riving av våningshus - 5037/307/1 Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Hveem Pedersen | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19517/2018 | Velkommen til egenvurdering - Bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19543/2018 | Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/315/210 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19436/2018 | Tvangssalg av fast eiendom - meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19486/2018 | Klage på eiendomsskatt 5037/3/481 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Lind | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19547/2018 | Møte Trafikksikkerhetsutvalget 220318 - Referat http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer i TS-utvalget | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19001/2018 | Søknad om fasadeendring og ombygging av Breidablikktunet - 5037/1/243 Staupslia 37 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19446/2018 | Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr - Mossingvegen 313 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19451/2018 | Registrering kommunal vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19410/2018 | Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysningsplikt til barnevernet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19434/2018 | Melding om ny nettstasjon 72070 Vang - 5037/352/2 Nesset 92 - NTE Nett AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19392/2018 | Kontrakt til underskrift om kjøp av 5037/261/7 og 5037/659/1 - mellom Statens Vegvesen og Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19531/2018 | Søknad om tilbygg til bolighus og uthus - 5037/74/4 Gamle E6 716 - Ove Anders Voldseth http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19395/2018 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19479/2018 | Søknad om oppføring av garasje - 5037/223/65 Vollamarka 28 - Gøran Opheim http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: S.A.K. AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19385/2018 | Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19469/2018 | Melding om vedtak - Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osen kommune | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19538/2018 | Svar på søknad om styrkningsressurser - barnehageåret 2018/2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 18889/2018 | Invitasjon, omstilling og samfunnsutvikling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19456/2018 | Søknad om ferdigattest på garasje - 5037/275/511 Ludvig Bremers veg 12 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEIA OG SKJERVE BYGG AS | Journaldato: 21.06.2018 | RegistryNumber: 19419/2018 | Varsel om oppstart av detaljregulering for Bjørnang II på Skogn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Sesseng Marthe Mollan | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19335/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til offentlig ettersyn av kommunedelplan Levanger sentrum - Ny behandling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19367/2018 | Oversendelse av dokumenter i saken http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult - Wøllo Willy m.fl. | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18630/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=125148) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19160/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=125148) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19157/2018 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=125148) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19156/2018 | Bekreftelse finansiering ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18626/2018 | Godkjent - Søknad om oppføring av natursteinsmur - 5037/6/172 Enga 3 - Ida B Fostad og Marius F Solli http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/15870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROLL ENTREPRENØR AS | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 15852/2018 | Oversendelse av melding om skadeavvergende tiltak - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18732/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=147091) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19370/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=148083) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19340/2018 | Godkjent - Søknad om forlenget midlertidig brukstillatelse for 5 leiligheter - 5037/315/233 Kirkegata 16 - T3 Eiendom - http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Letnesark - Eva Kristine Letnes m.fl. | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18656/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=148083) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19338/2018 | Startlån melding fra saksbehandler (Ref=148083) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19337/2018 | Godkjent - Søknad om utvidelse av terrasse og rehabilitering av støttemur - 5037/2/185 Linkjeldevegen 4 - Bjørn Evjen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Sand Evjen | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19031/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=148150) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19219/2018 | ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18629/2018 | Ferdigattest - Søknad om ferdigattest på tilbygg til hytte - 5037/229/43 Tørøya 38 - Carl-Otto Pleym - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: S.A.K. AS | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18634/2018 | Innsendelse av tinglysningsskjema - klimaskogplanting http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysning | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18663/2018 | Foreløpig svar - Deling av eiendommen 5037/217/8 Forbord/Grennegrenda 63 - Knut Risberg - Tilleggsareal til 5037/217/17 Grennegrenda 65 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Morten Risberg | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18739/2018 | Merknader vedrørende prosjekterte tiltak på eiendom 5037/275/241 samt 5037/275/741 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Holmberg | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19214/2018 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=148150) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19158/2018 | Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/1/139 Korenhaugen 8 - Guri Marjane Sivertsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18510/2018 | Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig, bruksendring og oppføring av gjerde og støttemur - 5037/34/153 Gustav Sjaastads veg 22 - Vidar Jensvoll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Jensvoll | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18748/2018 | Foreløpig svar - Deling av eiendommen 5037/32/1 Støreshøgda 37 - Trude Hynne - Tilleggsareal til boligeiendommen 5037/32/196 Støreslia 56 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/18639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trude Hynne | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18621/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=159131) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 19236/2018 | Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/316/1/266 Tomt nr 289 Vulusjøvegen - Trond G Solbakk - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/19000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDEHYTTA AS | Journaldato: 20.06.2018 | RegistryNumber: 18982/2018 |