Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Høring budsjett og økonomiplan http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54195/2020 | arbeidsvarslingsplan Helga den Fagres gate. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Höglund, Per Jonas | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54175/2020 | Behandlet arbeidsvarlingsplan for stenging av Åsvegen 13-15 Skogn i tiden 19.11.2020-31.06.2021. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54169/2020 | Behandlet gravemelding Okkenhaugsvegen 1402 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54168/2020 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Kathrine Minde 7 og 13 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Brenne, Per Kåre | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54167/2020 | Behandlet gravemelding og varslingsplan veg Håkon den Godes gt 34 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54166/2020 | Behandlet gravemelding Moafjæra 1D http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54165/2020 | Behandlet gravemelding Svend Svendsens veg 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54164/2020 | Behandlet gravemelding Falstadberget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54163/2020 | Revidert tilbud skilt Ekne fra Euroskilt 836645 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Euroskilt - Erik Rye-Hytten | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54121/2020 | Oppdatert tegning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Takst-Forum - Sigurd Sivertsen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54111/2020 | Drenering Sonstad - 5037/182/3 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marta Myhr og Anton Bryhn | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54037/2020 | kontrollskjema for underskrift og retur http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Olsen Gustad | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54030/2020 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Danielsborg 5 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Levanger Gravemelding | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54028/2020 | Evaluering destinasjonssamarbeid Innherred - avsluttende styringsgruppemøte http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo - Knut Baglo | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54022/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HJELMEN SAMDRIFT DA | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54092/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GEIR SKJESOL | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54085/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020- melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GUSTAD SAMDRIFT DA | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54080/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HYNNE ØVRE SAMDRIFT DA | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54024/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Nøst | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54020/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Nøvik | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53989/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020 - varsel om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Marie Lynum | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53976/2020 | Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 2020 - melding om kontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Gustad | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53960/2020 | Svar på søknad - Tilkallingsvikarer Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4240066034 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54225/2020 | Vedrørende forespørsel om utsatt frist for oppfyllelse av pålegg om retting - 5037/232/29 Sagtun 41 - Lars Erik Sandberg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Erik Sandberg | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53777/2020 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på bolig 4 - 5037/16/170 Nesheimvegen 55 / Sørlia Panorama http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkplan - Silje Storstad m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53661/2020 | Møteplan 2021 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265567 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53428/2020 | Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for oppføring av to bolighus på Felt A - 5037/276/174 Katrines Minde 7 og 5037/276/177 Katrines Minde 13 - Kathrines Minde AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/263969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 51840/2020 | Samlede journalposter (Ref=w4w54k, SakId=301162) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Danguole Buberg | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54118/2020 | Samlede journalposter (Ref=8aqe38, SakId=355297) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norbert Aleksander Boratynski | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54124/2020 | Godkjent - Søknad om oppføring av bod, platting og veranda som tilbygg - 5037/314/326 Høgberget 20 - Jonatan Vikaskag Salater http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonatan Vikaskag Salater | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53673/2020 | Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 918679367 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54156/2020 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=q5p9wa, SakId=362056) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Enok Leirvik | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54140/2020 | Søknad om forskuttering av momskompensasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torsbustaden Skisenter AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53808/2020 | Samlede journalposter (Ref=kpbw4b, SakId=334595) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Rostad | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54044/2020 | Samlede journalposter (Ref=pwrwe5, SakId=361296) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Johanne Willis | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54078/2020 | Samlede journalposter (Ref=5akp85, SakId=354177) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Eggen Husby | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54045/2020 | Samlede journalposter (Ref=8ae9p6, SakId=362627) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Said Kafala Hamed | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54079/2020 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på naust - 5037/227/1 - naust nr 33 - Hopla - Anne Marie Gerhardsen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mari Gerhardsen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53737/2020 | Søknad om kommunal forskuttering av spillemidler http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torsbustaden Skisenter AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53807/2020 | Samlede journalposter (Ref=r6p6kb, SakId=361351) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lena Marie Bakken | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54159/2020 | Høringsbrev - Søknad om fasadeendring og oppføring av lysgrav - 5037/315/70 Håkon den Godes gate 34 - Innherred Håndverktjenester IHT AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53966/2020 | Samlede journalposter (Ref=q5p4bb, SakId=360398) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Benjaminsen | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54160/2020 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på bruksendring del av kjeller til soverom og stue - 5037/275/436 Engvegen 11 - Ahmed Eliyas Negwo http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ahmed Eliyas Negwo | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53645/2020 | Søknad om oppføring av hytte og terrasse - 5037/243/1 Løvtangen hytte nr. 77 Djupvikvegen 296 - Ole Martin Steinvik http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54161/2020 | 5037/372/1/136 - Retur av tinglyst målebrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aktiv Innherred AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53654/2020 | Vedtak - Deling av eiendommen 5037/13/3 Veske søndre Nesheimvegen - Levanger kommune - Fradeling av parsell til boligformål - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53150/2020 | Vedtak - Deling av eiendommene 5037/16/2 og 5037/16/167 Nesheimvegen 61, 63, 65 og 67 - Bolig Eiendom AS - Tre boligtomter - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/264502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKOGSETH EIENDOM AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 52368/2020 | Godkjent - Søknad om oppføring av nytt bygg for brannstasjon - 5037/354/8 og 13 Midtbygda 110 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53852/2020 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=8ae55a, SakId=363897) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vetle Rørstad Bredeli | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54125/2020 | Retur - Melding om bygg unntatt søknadsplikt - 5037/308/18 Dalavegen 98 - Robert Buran - Tiltak ikke unntatt søknadsplikt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robert Buran | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53754/2020 | Godkjent - Søknad om ferdigattest på tilbygg til bolighus - 5037/16/51 Julsborg 9 - Randi Dørum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Randi Dørum | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53786/2020 | 4717341 - Dere skal stoppe det gamle trekket, og erstatte det med dette nye trekket - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54083/2020 | Melding om innglassing av veranda - 5037/232/190 Langøyvegen 103 - John Morten Utler http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Morten Utler | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54069/2020 | Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:03.324778 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54157/2020 | Utbetalingsanmodning - Drenering, 992237317 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53995/2020 | Purring - Manglende opplysninger - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54099/2020 | Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 5037/275/985 Ulvevegen 19 - Nina og Andreas Fjeldavli http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS OG HYTTER MIDT AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53050/2020 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Furuset Hallbjørg Elsa m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53052/2020 | T2020-364528 - Trekk i lønn / trygd - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54107/2020 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=8ae55a, SakId=363897) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vetle Rørstad Bredeli | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54102/2020 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54081/2020 | Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus - 5037/214/23 Stokkbergvegen 18 - Innherred Boligtjenester AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED BOLIGTJENESTER AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53997/2020 | Pålegg om trekk til dekning av skatt og avgift - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54091/2020 | Svar på Melding om hogst av yngre skog, GNR 201/1 i Levanger (5037) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allskog | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53895/2020 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54050/2020 | Avtale om leie av jord på 5037/234/3 mellom Gudmund Reinaas og Nesjø Berg Melk DA 010121 - 311230 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudmund Reinaas m.fl. | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54060/2020 | Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-12-01T13:00:33.046175 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54158/2020 | Forhåndsvarsel - Tilbakekallelse av utslippstillatelse - 5037/340/1 Bjørvikdalen 32 - Hidalgo Lama Yelitza R http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/264770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hidalgo Lama Yelitza R | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 52632/2020 | Søknad om startlån http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 53994/2020 | Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/325/1 Innbygda 196 - Erling Daae Forberg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FLIS- OG MURSERVICE AS | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54046/2020 | Fylkesvise IBU-prioriteringer 2021, nye søknader http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innovasjonnorge - Johan Helge Sandberg | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54072/2020 | Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/212/12 Åsensentret 20 - Øyvind Kolbrek http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Kolbrek | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54040/2020 | Melding om forsøpling og brenning av avfall ved Alnes fuglefredningsområde. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Erlend Skutberg | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54021/2020 | Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - 5037/133/1 - Bitten og Ivar Stjern http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Stjern | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54035/2020 | Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2020 | RegistryNumber: 54181/2020 | Søknad skogfond og tilskudd, GNR 313/1 i Levanger (5037) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans L. Holberg | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53959/2020 | Reguleringsplanforslag Åsvegen 26, Skogn, Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvadratarkitekter - Morten Jakobsen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53951/2020 | Høring fra Kunnskapsdepartementet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53922/2020 | Fergemannsvegen 1 - nabovarsel revidert carport http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnvgl - Nervik, Petter | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53920/2020 | SOSI-fil rundkjøring Mo gård http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Pål Gauteplass | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53869/2020 | Midlertidig stopp i flyttinger fra mottak som skal avvikles og behandling av flyttesøknader http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udi - korona-asylmottak | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53867/2020 | Spørsmål i forbindelse med budsjett 2021 og økonomiplan 2021- 2024: Støtte til Midt Norsk Realfagsenter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nfil - Arild Klokkerhaug | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53865/2020 | Samtykke Arbeidstilsynet - Ytterøy brannstasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Røstad, Hilde Monica | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53861/2020 | Økte frie midler til kommunene i 2021 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Ann Karin Mellingen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53862/2020 | Midlertidig stopp i flyttinger fra mottak som skal avvikles og behandling av flyttesøknader http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udi - korona-asylmottak | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53850/2020 | Problemrapport: Bil forlatt/feilparkert. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/265991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per-Arne Johansen | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53848/2020 | Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53881/2020 | Innvilget erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53872/2020 | Svar på søknad - Tilkallingsvikarer Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4240066034 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/266108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 53964/2020 |