Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Adressenavnene Fossingmarka og Ulrikkaplassen – tilråding - Line Lysaker Heinesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sprakradet - Line Lysaker Heinesen | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4885/2018 | Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Benum, Hilde Kristin | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4865/2018 | Svar på Avviksskjema Samarbeidsavtalen E13/2018 NA - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4851/2018 | Bekreftelse på anmeldt forhold - Trusler 100218 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4841/2018 | Klage på vedtak http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRETOR ADVOKAT AS | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4698/2018 | Heidi Norøy søker om arbeid som støttekontakt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Norøy | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4848/2018 | Truls Veske søker om arbeid som støttekontakt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Truls Veske | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4714/2018 | Situasjonskart http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Skjetne | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4775/2018 | Kopi av levert søknad refusjon av kommunens utgifter til Jegerprøven 2017 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4863/2018 | Ref nr 3711111 - Utleggstrekk - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4842/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4852/2018 | Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4854/2018 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet Djupvikvegen 208 Gnr.243 bnr. 1 Feste nr. 73 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Valle Raaness | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4719/2018 | Ref nr 1758037 - Utleggstrekk - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4839/2018 | Spørsmål om interkommunalt samarbeid om matrikkelføring http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4861/2018 | Ref nr 648423 - Utleggstrekk - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4840/2018 | Møteprotokoll styremøte 26.01.2018, Konsek Trøndelag IKS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek - Eva J Bekkavik | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4862/2018 | Ref nr 2082330 -Utleggstrekk ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4846/2018 | Ang. Romjulskaffe på LBAS i regi av Frol sanitetsforening http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frol sanitetslag v/Gunn Mary Andersen | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4884/2018 | Ref nr 203319 - Utleggstrekk - stopp av trekk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4844/2018 | Underretning til klager - Henlagt - Trussel 170817 ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4849/2018 | Vulusjøvegen Driftsselskap SA - Innkalling til årsmøte i representantskapet 140318 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VULUSJØVEGEN DRIFTSSELSKAP SA | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4850/2018 | Høring NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 20.02.2018 | RegistryNumber: 4886/2018 | Uttalelse fra Fylkesmannen - Dispensasjon fra kommuneplanen LNFR-formål - Deling av eiendommen Strømmen nedre 5037/191/2 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4607/2018 | Uttalelse til reguleringsplanforslag garasjer i Jernbanegata http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beboere i Kirkegata 41 og 41B | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4695/2018 | Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Godkjenning av plan for nydyrking - Lars Gunnar Almli - 5037/130/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4683/2018 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=122081) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jaana Iren Sørmo Kotka | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4677/2018 | Søknad om ferdigattest http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NEONTEX AS | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4675/2018 | Søknad om kommunal bostøtte http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4691/2018 | Søknad om fornyelse av ledsagerbevis http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4606/2018 | Skolesekker til årets 1. klassinger i Trøndelag 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4608/2018 | Kvittering for innmelding av farlig stoff Biokraft AS avd Skogn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4657/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Hompetitten barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Marita Melbye | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4634/2018 | Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4680/2018 | Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4609/2018 | Høring – forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4651/2018 | Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4656/2018 | Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt for 2018 - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4697/2018 | Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsmannen i Steinkjer | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4689/2018 | Søknad om ledsagerbevis http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger sykehus v/ sosionom Kristin Aakerhus | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4694/2018 | Søknad om startlån - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2018 | RegistryNumber: 4660/2018 | Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2018 | RegistryNumber: 4592/2018 | Innkalling til årsmøte i Jämt-Trøndersk forening, Armfeldts karoliner http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RKT Rustkammeret | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4466/2018 | Svar på søknad om forlengelse av fritak http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4570/2018 | Svar på søknad om endring/fritak av renovasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4512/2018 | Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4588/2018 | Inspeksjon 2018.046.I.miljodir - Rapport - Plikt om tilbakemelding http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4569/2018 | Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4468/2018 | Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak T2018-019556 - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4474/2018 | Kvilstad: Søknad om mindre endring http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4498/2018 | Underretning til trekkpliktig om endring av utleggstrekk - T2016-244891 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4469/2018 | Avslutte utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4481/2018 | Spørsmål vedrørende behandling av trasévalg ny E6 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Løvås m.fl. | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4440/2018 | Svarbrev prosjekttilskudd 2018 - Svar på søknad om tilskudd til Sjørockfestivalen og Barnas lyskveld på Ekne 2018. Søknad 2017-0336 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4485/2018 | Søknad om skjenkebevilling - Levanger Bibliotek Tolvtommertorsdag 220318 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ylva Almås Haugan | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4584/2018 | Frostating lagmannsretts årsmelding 2017 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frostating | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4465/2018 | Innbetaling av fellutbetalt ytelse - Saksnummer 299951 - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4565/2018 | Søknad om permanent skjenkebevilling - Festiviteten http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Festiviteten Kino og kulturhus | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4438/2018 | Søknad om skjenkebevilling - Levanger bibliotek - Tolvtommertorsdag 150218 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger bibliotek | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4427/2018 | Purring på svar - produksjonstilskudd i jordbruket - Nedre Bjørvika Kjos Hansen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4472/2018 | Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak T2018-022189 ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4567/2018 | Søkna dom tilskudd til tiltal i beiteområdet - Organisert beitebruk - Frol Beitelag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Munkeby | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4432/2018 | Søknad om skjenkebevilling - Bjørkheim Samfunnshus 230218 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barbro Bratberg Sand | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 4583/2018 | Melding om sak for jordskifteretten http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Tisløv, Ann Helen | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4374/2018 | 5037/314/4, Kirkegata 2 - Bygg P - Melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke - Stian Aga | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4340/2018 | Rapportering ressurskrevende tjenestemottakere over 67 år - frist 4. april http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Lund, Stule | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4319/2018 | Høringsvarsel for forslag til reguleringsplan for Garasjer i Jernbanegata http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/3794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune m.fl. | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3791/2018 | Bekreftelse på anmeldt forhold - 050218 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4355/2018 | Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplanens arealdel LNFR-formål - etablering av returpunkt -oppføring av drifsbygning og opprettelse av to punktfester - Innherred Renovasjon IKS og Vulusjøen Driftsselskap SA - 296/9 - Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4305/2018 | Anmeldelse hendelse Leira 10.02.18 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/3993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3990/2018 | Utbyggingsavtale for Eidslunden er vedtatt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/1356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 1353/2018 | Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse for lagerdel av næringsbygg - 5037/19/119 Gråmyrvegen - Innherred Næringsbygg AS - http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knbygg - Jarle Elgseter m.fl. | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4063/2018 | Ettersendelse av redegjørelse og kopi av skjøte http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4356/2018 | Søknad om tilskudd - Norges Blindeforbund http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES BLINDEFORBUND NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4358/2018 | Godkjent - Søknad om omprofilering/utskifting av skilt/reklame - 5037/314/319 Moafjæra 7 A - Coop Midt-Norge SA http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELEKTROVAKUUM AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4222/2018 | Vedlagt eiendomsskattelisten for 2017 - Levanger kommune Vedlagt eiendomsskattelisten for 2017 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/3784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DELOITTE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3781/2018 | Ferdigattest - Søknad om ferdigattest på fritidsbolig - 5037/244/90 Tomt D 5 Djupvika - Skansen Utvikling AS - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKANSEN BYGG AS m.fl. | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4085/2018 | Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/275/163 Alosavegen 6 A - Evy Riise. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/4217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLIS- OG MURSERVICE AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 4214/2018 |