Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2020 | RegistryNumber: 36143/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 60% prosjektstilling Levanger kommune, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - st. ref. 4231683884 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36140/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36142/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36141/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36134/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - 80% Sykepleier på palliativ avdeling Palliativ avdeling, Staup Helsehus - st. ref. 4254088619 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36135/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - 4 faste stillinger, to Sykepleiere i 100 % og to Sykepleier i 50 %, en av 50 % er på natt. Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg - st. ref. 4258157549 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2020 | RegistryNumber: 36133/2020 | Søknad som støttekontakt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: William Steffenak | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36029/2020 | Gravemelding og sanitærmelding - Børsåsvegen 88 + 90 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarisan - Rasmus Roesen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 35996/2020 | Eiermøte i TFoU http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 35995/2020 | Restkrav Alosavegen 11 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STOREBRAND FORSIKRING AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36106/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Svømmeinstruktør Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4248231630 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 35993/2020 | Anmodning om utbetaling av siste del av dreneringsprosjektet - 5037/16/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE R JØRSTAD | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36127/2020 | Fangdam http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EINAR MYHR m.fl. | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36129/2020 | 20/494-20 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36088/2020 | Saldoforespørsel - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36024/2020 | Godkjent - Søknad om oppføring av midlertidige kontorbrakker ved Filmfabrikken - 5037/274/17 Helge Ingstads veg 17 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36032/2020 | Avgjørelse i tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 35998/2020 | Retur av tinglyst dokument - Sletting av heftelser på 5037/315/112 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36079/2020 | 160884 - Utleggstrekk - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36078/2020 | Svar fra Bane NOR på nabovarsel - Ekstra avkjørsel fra eiendommen - 5037/37/204 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36072/2020 | Tilbakemelding - Krav om hytte/fritidsrenovasjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Roten | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36092/2020 | Saldoforespørsel http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB EIENDOM AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36019/2020 | Korrespondanse Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trondelagfylke - Heike Schmidtko | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36085/2020 | Svar fra Bane NOR på nabovarsel - Ekstra avkjørsel fra eiendommen - 5037/37/204 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36073/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - 80% Sykepleier på palliativ avdeling Palliativ avdeling, Staup Helsehus - st. ref. 4254088619 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36132/2020 | Tilskuddsbrev 2020 - Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, grunnskoleopplæring for asylsøkere i aldersgruppen 6-15 år http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 35990/2020 | Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/246/4 Sandvikvegen 386 - Margret Fridriksson Moen og Helge Moen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margret Fridriksson Moen m.fl. | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36066/2020 | Planinitiativ - Kjønstadmarka - 5037/7/5 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AGRAFF ARKITEKTUR AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36128/2020 | Kopi - Oppnevning av settefylkesmann - habilitet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36124/2020 | Vedr. 202016897-4 - Dispensasjon fra byggegrense- FV 6878 ved eiendommen 5037/282/2 - oppsett av busskur http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36111/2020 | Søknad om tilbygg til bolig - 5037/273/64 Arne Vestrums veg 3 - Marthe Musum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER BJARTNES AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36100/2020 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36112/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid - Røstad studentbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36002/2020 | Søknad om tilbakeføring av næringsareal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JORULF LELLO | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36010/2020 | Avslag - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tilskuddsseksjonen Bufdir | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36089/2020 | Nabovarsel - oppføring av enebolig og høydejustering av byggeområde - 5037/6/153 Reina 15 - Hallvard Haugen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 36084/2020 | Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Friluftsliv | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35952/2020 | Spredeareal nytt slaktegrisfjøs http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Vie, Ellen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35942/2020 | Gjødselkum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Vie, Ellen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35941/2020 | Signert avtale http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaleidoscopenordic - Bjørnar Skaar Haveland | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35914/2020 | Reviderte tegninger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherrede - Firmapost Innherred Entreprenor | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35873/2020 | Purring: Innsynsbegjæring fra VG http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Ane Muladal | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35860/2020 | Tilsyn for Jernbanegata 16 Leiligheter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Ribe | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35850/2020 | Ansvarlig for signering i Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaleidoscopenordic - Bjørnar Skaar Haveland | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35848/2020 | Tilbud om stilling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35539/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35977/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35976/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35975/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35974/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35973/2020 | Innkalling til intervju - Fagleder Levanger ungdomshus  Enhet Kultur - st. ref. 4254113267 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/248086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35972/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35825/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35824/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35823/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35822/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35820/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35819/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35817/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35816/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35815/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35814/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35813/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35812/2020 | Søknad og CV - Fagleder Levanger ungdomshus - st. ref. (4254113267) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/247925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 35811/2020 |