Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Situasjonskart Jordlovsbehandling 18/5 Bringebærvegen 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Onmicrosoft - safeq | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23974/2018 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bremseth Ann Line Løvli m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23718/2018 | Søknad om dispensasjon - Fritak fra sprinkelanlegg - 5037/232/142 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23941/2018 | Saksbehandlingstid - ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23917/2018 | Avslag på søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 1 ( 2016 ) ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23916/2018 | Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ( 2016 ) - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23915/2018 | Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee - midlertidig brukstillatelse. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggkontrollen AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23881/2018 | Søknad om ferdigattest - 50378315/233 Kirkegata 16 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23980/2018 | Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23977/2018 | Søknad om IG av oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23666/2018 | Forhåndsvarsel om pålegg om retting opphør av bruk - Nessø Eiendom AS 5037/315/38 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NESSØ EIENDOM AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23704/2018 | Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Frits Eriksen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23842/2018 | Renovasjonsgebyr og Vedtakskompetanse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vulusjølaget, Tomtvasslaget og Djupvikalaget | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23992/2018 | Behandlet gravemelding - 5037/1/139 Korenhaugen 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Kvarsvik | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23970/2018 | Tilsvar på klage - sak 2018/0225 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOFA Klagenemndssekretariatet | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23612/2018 | Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/243/19 Djupvikvegen 190 - Torkild R Reinertsen - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkild Reime Reinertsen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23586/2018 | Utsettelse av høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23961/2018 | Oppdatert Gravemelding - Korenhaugen 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lianmaskin - Rune Kvarsvik | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23866/2018 | Ref sak 1694525 - pålegg om trekk i lønn - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23919/2018 | Søknad om aktivitetstilskudd - Idretts-SFO http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mats Jørgen Nesjø | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23999/2018 | Refusjon Menn i Helse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS v/ Eli S. Iversen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23628/2018 | Søknad om tilskudd til manuell hogst - 5037/177/3 - Sigbjørn Hammer http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FMTL Postmottak | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23671/2018 | Svar på søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23632/2018 | E-post til statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region midt | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23864/2018 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune m.fl. | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23726/2018 | Søknad om riving av boligbygg - 5037/144/6 Eknesvegen 422 - Reidar Skarsbakk - godkjent. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjele gård ANS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23874/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23691/2018 | Redegjørelse for avvik i forhold til tilsagn og opplysninger i søknad http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23466/2018 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/315/221 Kirkegata 3F http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Kjenstadbakk | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23967/2018 | Sykkelhus - adgangskontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Ivar Rostad | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23814/2018 | Søknad om startlån ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23898/2018 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23920/2018 | Trehusbyen Levanger - Fredning av kulturmiljø - Samarbeid om bygningsvernhåndverker http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23952/2018 | Endring av eier 5037/99/1/201 Torsbustaden 240 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Krogstad | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23994/2018 | Klage på fastlegerutiner http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23939/2018 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/1/395 Petter Nyengets veg 7A http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Liaklev Kålen | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23940/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Farmen Menighetsbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23997/2018 | Kommunens uttalelse - Søknad om BU midler til ombygging til ungdyrfjøs - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23966/2018 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/315/219 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vuku Naturstein AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23836/2018 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23929/2018 | Monteringskort - biovac minirenseanlegg - Carl Otto Pleym - 5037/229/74 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/24003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biovac Environmental Technology AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23938/2018 | Klarlegging av eksisterende grenser - 5037/37/192 Småland 9 - Inger Sandvik Jarstein http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Sandvik Jarstein | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23909/2018 | Behandlet gravemelding - 5037/35/35 Skogvegen 55 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HALVORSEN PUKK OG TRANSPORT AS | Journaldato: 15.08.2018 | RegistryNumber: 23910/2018 | Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - renovering av uthus - 5037/1/118 Eidsbotnvegen 25 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Kvam, Randi | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23851/2018 | 18/176538-1 - Arbeidsvarslingsplan 50-18-2043. Vedlikehold Holte viadukt E6. Levanger kommune.- Consolvo http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23846/2018 | Presentasjon til dagens møte http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23844/2018 | Svar på søknad om fritak/endring av renovasjon - 5037/268/25 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ir Nt - Vibeke Barli | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23804/2018 | Søknad om bruk av helikopter til transport av byggematerialer på Vulusjøen. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Børseth, Kirsti | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23796/2018 | Krav om deling av integreringstilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23825/2018 | til Eldrerådets leder og sekretær http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nestor | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23871/2018 | Oppdatert Gravemelding - Korenhaugen 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lianmaskin - Rune Kvarsvik | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23847/2018 | Oversikt over eventuell gjeld http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23875/2018 | Gravemelding - 5037/1/139 Korenhaugen 8 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23794/2018 | diverse NED-info http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23838/2018 | 18/175980-1 - Nabovarsel - Bruksendring - Gnr. 16 bnr. 7 - Alstadhaugvegen 143 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Bjerkan Tore | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23797/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23820/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling Munkeby gård og naturbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23828/2018 | Klarlegging av eksisterende grenser - 5037/33/1 Holsandlia 11 - Terje Augdal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Augdal | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23854/2018 | Søknad om midlertidig bruksendring av gamle Nesheim skole til barnehage - 5037/16/7 Alstadhaugvegen 143 - Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEVANGER KOMMUNE Bygg og eiendom | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23855/2018 | Utleggstrekk - pålegger å trekke i inntekten - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23837/2018 | Søknad om startlån ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23897/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling Mossingan familiebarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 23830/2018 | Tegninger av utedo - 5037/243/19 – oppføring av ny hytte i Løvtangen - tilleggsopplysninger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tegn3 - Haldorsen Irina | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23745/2018 | Tiltak vedrørende tørke og avlingssituasjonen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Bjartnes, Aud | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23743/2018 | Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel - oppsetting av punkt for hytterenovasjon - Fv. 6846 - 5037/236/3 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23719/2018 | Anmodning om oppstartsmøte - Detaljregulering Gamle Kongeveg 84 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordbohus - Rita Einevoll | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23703/2018 | Rapportering på ventetider http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Linda Haugan | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23700/2018 | Rapportering - tilleggsstillinger - august 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udi - Liv Karin Eilevstad | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23698/2018 | 18/39406-2 Innvilgelse av søknad om lokalforedlingskvote http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Eltun, Ragna | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23696/2018 | Prosesskriv http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23581/2018 | Endring av søknad om oppføring av fritidsbolig - 5037/244/87 Djupvika - Wenche Krokstad og Øyvind Sylta - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: POTENSIAL ARKITEKTTJENESTE AS m.fl. | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23354/2018 | Finansieringsbevis http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23599/2018 | Startlån melding fra saksbehandler (Ref=161291) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23720/2018 | Oversendelse av matrikkelbrev 5037/156/39 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Stavrum | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23602/2018 | Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 - Samarbeidsavtale med Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23792/2018 | Floghavre skjema - 5037/133/1 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/23842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Stokke | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 23777/2018 |