Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Statens vegvesens uttalelse - søknad om fradeling av to boligtomter - gnr. 156 bnr. 5 - Eknesvegen 223 - fv. 6856 - Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 54014/2019 | Monteringskort gnr 232/bnr 109 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biovac | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 54013/2019 | Ønske om innsyn i barnevernsjournal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53969/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53968/2019 | Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Sjøgata brygge i Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53964/2019 | Dokument 19/149233-2 Statens vegvesens uttalelse - dispensasjon fra kommunedelplan - deling av eiendommen gnr. 307 bnr. 1 i Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53961/2019 | Dokument 19/149156-2 Statens vegvesens tilbakemelding til høring av revidert planprogram - kommunedelplan klima, miljø og energi - Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens Vegvesen | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53960/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Serviceverter - 40% fast deltid Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4107646290 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 54032/2019 | Startlån søknad (Ref=257725) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53959/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4109575555 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 54027/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Levanger kommune, Avlastningsbolig Okkenhaugvegen - st. ref. 4107651317 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53989/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4109575555 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 54021/2019 | Søknad om utbetaling av grøftetilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorulf Lello | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 53975/2019 | Tilbud om jobb - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53940/2019 | Svar på avviksmelding ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53845/2019 | Svar på avviksmelding ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53844/2019 | Svar på avviksmelding ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53843/2019 | Svar på avviksmelding ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53842/2019 | Vedr. 19-02697-2 - Uttalelse til høring på planprogram for kommunedelplan for klima, miljø og energi i Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53920/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg - st. ref. 4101601414 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53956/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg - st. ref. 4101601414 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53938/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste - Vikariat 100%. Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4105246956 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53958/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Levanger kommune, Staup Helsehus - st. ref. 4108461280 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53918/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4109575555 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53948/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - HR/Personalsjef Levanger kommune, Rådmannens stab - st. ref. 4103556655 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53893/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Pedagogisk-psykologisk tjeneste Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4104784304 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53957/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Veileder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4109575555 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53946/2019 | 18-174076TVA-INTR - Tvangssalget fortsetter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53933/2019 | Info om lønnstrekk til arbeidsgiver http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53934/2019 | Vedr. 06-03646-22 - Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger - Kjønstadmarka boligfelt etappe 3 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53916/2019 | Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - Maren Stene Almlid http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maren Stene Almlid | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53937/2019 | Søknad om skjenkebevilling - Levanger Fotballklubb http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEVANGER FOTBALLKLUBB | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53900/2019 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53922/2019 | Søknad om oppføring av gjestehytte - 5037/242/31 Nessvegen 46 - Asbjørn Lillenes http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Lillenes | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53923/2019 | 160884 - Utleggstrekk - vi viderefører trekket til dere http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.07.2019 | RegistryNumber: 53931/2019 | Grenseoppgang 5037/71/2 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Johansen | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53763/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53828/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53827/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53826/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53825/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53824/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53823/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53822/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53821/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53820/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53819/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53818/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53817/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53816/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53815/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53814/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53813/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53812/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53811/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53810/2019 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste stillinger for fagarbeidere i Nordsivegen Levanger kommune, Nordsivegen, Marknadsvegen, BPA - st. ref. 4102974171 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/177234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2019 | RegistryNumber: 53809/2019 |