Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Halle, Margareth | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86348/2019 | Sjøgata brygge http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86338/2019 | Sjøgata brygge http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86337/2019 | Detaljregulering Sjøgata brygge http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/207195 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 83725/2019 | Felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020 - Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/179489 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 56057/2019 | Tilbud om jobb - Undervisningspersonell-lærere Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4152038507 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86349/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86236/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86235/2019 | Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - temaplan barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/176674 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 53249/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86234/2019 | Kommunedelplan Levanger sentrum http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/63858 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 22376/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86233/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4150988183 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86383/2019 | søknad om startlån og tilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/26210 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 26140/2018 | Fornyelse av kommunale salgs - og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk for perioden 01.01.2016 - 31.12.2023. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/206139 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 82669/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86232/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86231/2019 | Fordeling aktivitetstilskudd høst 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/201748 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 78289/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4150988183 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86372/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86230/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere - engasjement Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4150988183 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86369/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86229/2019 | Klage - Detaljregulering fortetting Falstadberget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/178214 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 54786/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86228/2019 | Administrasjonsutvalget som styringsgruppe for planprosesser i 2019 og 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/61932 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 20449/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86227/2019 | Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS. http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/61919 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 20436/2019 | Konferansen "Helsefremmende miljø - hva skal til for å bli et aldersvennlig samfunn" - valg av deltakere fra Levanger seniorråd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/92022 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 50536/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86226/2019 | Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi - høring på planprogram http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/58614 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 17140/2019 | Revisors rapport fra undersøkelse - Kommunale anskaffelser av bil http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/203259 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 79795/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86225/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86224/2019 | Detaljregulering fortetting Falstadberget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/86480 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 44998/2019 | Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/203257 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 79793/2019 | Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/275/350 Skolevegen 50 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86312/2019 | Behandling av høringssaker - oversikt pr. 24.09.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/196097 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 72651/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86223/2019 | Høringssvar på endringer i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/194795 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 71352/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86222/2019 | Årskonferanse for kommunale eldreråd 2019 - representanter fra rådet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/59596 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 18119/2019 | søknad om startlån og tilskudd for refinansiering http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/30395 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 30315/2018 | Møteplan AMU Levanger - vår 2020 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204599 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 81129/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86221/2019 | Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Levanger kommune - Fradeling av boligtomt fra 5037/58/1 Tangen - Elling Søraker http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/208018 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 84548/2019 | Søknad og CV - Liker du utfordringer? Da er du den rette! - st. ref. (4151966698) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86220/2019 | NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats - Høringsuttalelse fra Levanger kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180788 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 57356/2019 | Sykefraværsstatistikk 3.kvartal 2019 og orientering om Ny giv i sykefraværsarbeidet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204423 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 80953/2019 | Søknad om startlån http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/35317 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 35233/2018 | Holåsen barnehage som eget verneområde http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204380 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 80916/2019 | Detaljregulering for Sjøgata brygge http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/58175 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 16701/2019 | Behandling av høringssaker - oversikt pr. 13.08.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/180675 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 57243/2019 | Navnekonkurranse - Barne- og avlastningsbolig Frol http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/193666 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 70224/2019 | Detaljregulering Hopla - 5037/227/1 m.m. - sluttbehandling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11168 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 11154/2018 | Ønsker kontakt vedrørende klage på tomtegrense i ny reguleringsplan på Langøya - vedr innløsning av feste nr 6 på gnr 5037/232/14, nytt gnr 232/201 - Geir Holm http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86254/2019 | Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.6.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/87126 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 45644/2019 | Kommunestyrevalget 2019 - Valglister http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/61760 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 20277/2019 | Verneområde Okkenhaugvegen deles i to verneområder (Okkenhaugvegen og regnbuen barne og -avlastningsbolig) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204134 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 80670/2019 | Revisors rapport vedrørende forvaltningsrevisjon knyttet til rådmannens internkontroll http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/59148 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 17671/2019 | Torsbustaden snøproduksjon etablering av interimstyre og selskap http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skogn og Grønningen Almenninger - Skogn og Grønningen Almenninger | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86319/2019 | Oversikt over HMS/IA planer og vernerunder med risikokartlegging 2019 - Arbeidsmiljøutvalget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/192303 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 68867/2019 | Behandling av høringssaker - oversikt pr. 30.4.19 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/58991 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 17517/2019 | søknad om startlån http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/17851 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 17833/2018 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4161737878 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86368/2019 | Skatteoppkreverfunksjonen - Skatteetatens kontrollrapport 2018 og Kemnerens årsrapport 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/59145 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 17668/2019 | Avviksrapport (halvårsrapport vår 2019) presenteres i arbeidsmiljøutvalget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/192254 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 68818/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4161737878 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86367/2019 | Anmeldelser av saker i Levanger kommune v/Kommuneadvokat Ingrid Juberg Moe http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/192180 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 68744/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4161737878 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86303/2019 | Sykefraværsstatistikk for 2.kvartal 2019 - Arbeidsmiljøutvalget http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/192176 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 68740/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Levanger kommune, NAV - st. ref. 4161737878 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86237/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Levanger kommune - st. ref. 4164106570 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86280/2019 | Møteplan 2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/33573 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 33491/2018 | Detaljregulering Halsanvegen 7,9 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/178213 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 54785/2019 | Møteprotokoll Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 07.10.2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/209751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 86281/2019 |