Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81713/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81709/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81704/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikarer Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4101549543 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81708/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81702/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81701/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar assistent Levanger kommune, Ekne barneskole - st. ref. 4140776936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81707/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningspersonell-lærere Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4152038507 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81712/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar lærer Ekne barneskole - st. ref. 4140768923 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81706/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningspersonell-lærere Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4152038507 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81711/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningspersonell-lærere Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4152038507 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81705/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4150239444 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81703/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier med videreutdanning i Palliasjon Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4150245547 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2019 | RegistryNumber: 81700/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81699/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81693/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Levanger kommune, Staup helsehus - st. ref. 4148042454 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81697/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar assistent Levanger kommune, Ekne barneskole - st. ref. 4140776936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81698/2019 | Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/157/1 Falstad Nedre - Ceres Agro AS / Cato Sundal http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CERES AGRO AS | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81695/2019 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hjemmetjenester | Journaldato: 09.11.2019 | RegistryNumber: 81696/2019 | Avviksskjema Samhandlingsavvik E213/2019 LE - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81654/2019 | Avviksskjema Samhandlingsavvik E214/2019 LE - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81653/2019 | Avviksskjema Samhandlingsavvik E212/2019 LE - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81652/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81662/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81244/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81243/2019 | Kopi - Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart - detaljregulering for Hynne pukkverk - 5037/44/2 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/205107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81637/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 989677373 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81251/2019 | Planstrategi 2019-2023 Stjørdal kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 81269/2019 | Problemrapport: Lys må justeres http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: gubye@online.no | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81097/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81238/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Er du vår nye kollega? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4150868258 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81188/2019 | Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 071119 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81210/2019 | Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering Gamle Kongeveg Nord 14 - 5037/273/70 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81227/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere, to stillinger 100 % fast Staup Helsehus - st. ref. 4141029200 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81239/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere, to stillinger 100 % fast Staup Helsehus - st. ref. 4141029200 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81237/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnetiltak Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4152161431 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81234/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere, to stillinger 100 % fast Staup Helsehus - st. ref. 4141029200 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81166/2019 | Revidert søknad om ombygging og tilbygg til bolighus - 5037/312/64 Brubakken 17 - Hallvard Brandseth og Marthe Hagerup Indahl http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81131/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleiere, to stillinger 100 % fast Staup Helsehus - st. ref. 4141029200 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81089/2019 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=q343eb, SakId=281270) http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sbhat Manna Tesfay | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81160/2019 | Angående søknad om deling av eiendommen 5037/307/1 Heieråsen/Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen - To boligtomter http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/193878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Hveem Pedersen m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 70436/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut Levanger kommune, Staup helsehus - st. ref. 4148042454 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81168/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar assistent Levanger kommune, Ekne barneskole - st. ref. 4140776936 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81066/2019 | Ferdigattest - Oppføring av gjødselkum - 5037/67/3 Grytesvegen 95 - Einar Myhr http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EINAR MYHR | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81094/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4150239444 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81167/2019 | Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av bolighus med garasje - 5037/6/159 Reina 6 - Charlotte Solem og Adrian Løvaas Bratland http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJØLEN OG NYDAL BYGG AS | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 80840/2019 | 1694525 Utleggstrekk - vi stopper trekket http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81140/2019 | Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESJØ BERG MELK DA | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81134/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Liker du utfordringer? Da er du den rette! Levanger kommune, Avdelingsleder enhet habilitering - st. ref. 4151966698 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81242/2019 | Godkjent - Søknad om ferdigattest hytte - 5037/371/1/34 Grønningsvegen 414 - Sturla Lorås http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sturla Lorås | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 80994/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 989677373 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81216/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Liker du utfordringer? Da er du den rette! Levanger kommune, Avdelingsleder enhet habilitering - st. ref. 4151966698 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81215/2019 | Forespørsel pensjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/193060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 69623/2019 | Avslutning av utleggstrekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81143/2019 | Anmodning om utbetaling av tilskudd http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NESJØ BERG MELK DA | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81132/2019 | Godkjent - Søknad om riving av brannskadde bygninger og oppføring av ny enebolig og garasje - 5037/275/220 Ulvevegen 9 - Ola Salthammer http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/202638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJØMARK BYGGESØKNADER | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 79175/2019 | Forlovererklæring - Erklæring fra brudefolkene http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81139/2019 | 025061 - Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 81150/2019 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/204006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramlo Ingun Bjørnebo m.fl. | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 80542/2019 |