Postliste http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/ einnsyn.levanger.kommune.no Søknad om økonomisk støtte - NFU Levanger og Verdal lokallag http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NFU Levanger og Verdal lokallag | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11224/2018 | Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hopla 5037/227/1 - Fylkesmannen fremmer innsigelse http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11541/2018 | Ang. dekning ved tvangssalg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11190/2018 | Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmesteran - Hulda Amlien | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11530/2018 | Svar angående dekningsprinsippet ved tvangssalg http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11156/2018 | 5037/224/18 - Retur av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergljot og Torbjørn A. Aune | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11165/2018 | Kvittering for innmelding av farlig stoff - Biokraft AS avd Skogn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11586/2018 | Matrikkelbrev - 5037/224/18 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergljot Aune m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11129/2018 | Innkalling til eiersamling og representantskapsmøte i Innherred Renovasjon 030518 - 040518 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11611/2018 | Oversendelse av melding om skadeavvergende tiltak - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11188/2018 | Svar på klage vedrørende avslag om ledsagerbevis - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11079/2018 | 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - søknadsfrist 150918 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11471/2018 | Informasjon om klageadgang på utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11205/2018 | Søknad - Oppstartstilskudd - Lokallag for Framtiden i våre hender http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anke Sommer-Lilleenget | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11179/2018 | Kopi avslag på søknad om konsesjon - overføring av anlegg for smågrisproduksjon http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11525/2018 | Stopp av trekk http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11527/2018 | Tilskudd til friluftsliv - frist 1.mai http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11507/2018 | Advarsel om oppsigelse av leieforhold - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11110/2018 | Fritak for solidaransvar http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11137/2018 | Kopi - Oversendelse av utkast til endret tillatelse - Biokraft AS Skogn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biokraft - Odin Krogstad | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11468/2018 | Oversendelse av tilleggsavtale styrking av bemanning og barnefaglig kompetanse 100% stilling med oppstart i januar http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11531/2018 | Utleggstrekk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11526/2018 | Gravemelding - Søknad om ferdigmelding Reita 1 - 5037/207/27 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SØRHEIM MASKIN AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11614/2018 | Høringsutkast - Kommunal målsetting for hjortevilt Verdal kommune 2018 - 2021 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11612/2018 | Levanger Frivilligsentral - ønsker møte om utredning kommunal eierform http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Frivilligsentral | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11491/2018 | Fartshumper i Gjemblevegen - etterlyser svar i saken http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Brataas | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11486/2018 | Informasjonsskriv om nye rutiner for søknad om særtilskudd ved omsorgsovertakelse av asylsøkende barn http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTLENDINGSDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11494/2018 | Kopi - 5037/95/1 - Angående forhold registrert ved tømming av septik http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11540/2018 | T2018-022189 - Stopp av trekk omgående ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11551/2018 | Kopi - Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Tour de Tomtvatnet 2018 i Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11616/2018 | Søknad transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11549/2018 | Nossum Travpark - Søknad om skilting av vei http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOSSUM TRAVPARK | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 11469/2018 | Egenmeldingsskjema for oppfølging av skogeiers foryngelsesplikt i forskrift om bærekraftig skogbruk - Sæmund Sæthe http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sæmund Sæthe | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11281/2018 | Søknad om arbeid som støttekontakt http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andrea Ervik | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11269/2018 | Oversendelsesbrev - Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om delvis innvilgelse av krav om dekning av sakskostnader - 5037/227/1 - Hopla - Naust 46 og 47 - Svend Otto Søyseth http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10983/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring til boenehet for eiendommen Gbnr 288/11 Grøttingvegen 4, Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11425/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Skogn menighetsbarnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11374/2018 | Søknad om oppføring av anneks - 5037/331/20 Nordhalla 35 - Bartholomeus Kriens - Godkjent http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bartholomeus Kriens | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10919/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11259/2018 | Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 1. terminutbetaling 2018 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11294/2018 | Svar på søknad om skjenkebevilling - Rock at Røstad - 260518 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Patryk Henryk Polanski | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10933/2018 | Frigivelse av midler på skattetrekkskonto http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10870/2018 | Purring på utleggstrekk i lønn - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11300/2018 | Søknad om riving av eksistrende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 5037/233/37 Seiberget 130 - Lillian og Nils Inge Bjørklund - Retur http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIN-NILSSEN AS m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11019/2018 | Konsesjon på erverv av 5037/159/2 Sjøgrenda 46B - Tor Stavrum Dahlen http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/9659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Stavrum Dahlen | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9645/2018 | Frigivelse av midler på skattetrekkskonto http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10872/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10865/2018 | Spørsmål fra Janne K. Jørstad Larsen (FRP) - Samarbeid mellom barnehager og eldrehjem http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Jørstad | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11296/2018 | Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - barnehageåret 2018/2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11395/2018 | 32227 - Meddelelse om avgjørelse - heving - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11324/2018 | Underskrevet årsregnskap 2017 Levanger http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11464/2018 | Purring på trekk i lønn og varsel om utlegg mot trekkpliktig ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11284/2018 | Vigsel nr 5 - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11389/2018 | Sanitærmelding http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frosta Entreprenør AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11270/2018 | Søknad om tiltalelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring fra gang/bod til soverom - 5037/3/200 Odins veg 46 D http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snorre Skarstad | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11332/2018 | Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - Barnehageåret 2018/2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11372/2018 | Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - barnehageåret 2018/2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11375/2018 | Manglende søknad om ferdigattest og melding om oppføring av uthus - 5037/316/1/81 Vulusjøvegen 694 - Frol Bygdealmenning http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/10934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER HAUGBERG AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 10920/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Frol barnehage http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11378/2018 | Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - barnehageåret 2018/2019 http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11384/2018 | Utleggstrekk i lønn ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11297/2018 | Til kommuner som har barn plassert i fosterhjem / beredskapshjem i Arendal kommune http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARENDAL KOMMUNE | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11402/2018 | Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11276/2018 | Tilbakemelding etter kontroll ved Induform AS http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11340/2018 | Spørsmål fra Geir Tore Persøy (FRP) - Miljøsituasjonen i Levangersundet http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Tore Persøy | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11293/2018 | Utleggstrekk i lønn - ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11299/2018 | Varsel om tilsyn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11291/2018 | 32228 - Meddelelse om avgjørelse - heving - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.levanger.kommune.no:80/eInnsynLevanger/RegistryEntry/Details/11340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 11325/2018 |