eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
72052/2019 19.09.2019 Inngående brev Samtykkeskjema Valg av medlemmer til rådet for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019-2023 Veronica Winther
71904/2019 19.09.2019 Utgående brev Valg av representant til Levanger seniorråd 2019-2023 Berit Lyngen
71949/2019 19.09.2019 Inngående brev Samtykkeskjema - rådet for likestilling av funksjonshemmede - perioden 2019-2023 Grete Annie Brønseth Hokstad
72031/2019 19.09.2019 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - 5037/312/1 - Rita Rostad Rita Rostad
72016/2019 19.09.2019 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk *****
71613/2019 19.09.2019 Utgående brev Høring - Søknad om tilbygg til driftsbygning - 5037/69/1 Lynumvegen 257 - Kirsten Marie Lynum TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
71636/2019 19.09.2019 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling - Røstad studentbarnehage *****
71966/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/299/21 Nybrottsvegen 365 - Rune Fiborg Landbruksdirektoratet
71916/2019 19.09.2019 Inngående brev Parkering ved Dampskipsbrygga på Levanger Bymuseet v/ Kathrine Linn Pedersen
71355/2019 19.09.2019 Utgående brev Søknad om uttak av stein - 5037/162/1 Gevikvegen 109 - Trygve Austad - Godkjent FLEKSTA FJELLSPREGNING Pål Flekstad
71662/2019 19.09.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon - ***** ***** ***** ***** ***** UTDANNINGSDIREKTORATET
72054/2019 19.09.2019 Inngående brev Høring av forskrifter til havne- og farvannsloven (2019) som skal settes i kraft samtidig med loven den 1. januar 2020 Kystverket
71917/2019 19.09.2019 Inngående brev Aksepterer kravet om deling av integreringstilskudd og EM-tilskudd for 2018 *****
72000/2019 19.09.2019 Inngående brev Informasjon om lønnstrekk til arbeidsgiver *****
71976/2019 19.09.2019 Inngående brev Levanger kommune - vedtak i klagesak - byggesak - Pinenga 11 - 5037/73/26 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
71918/2019 19.09.2019 Inngående brev Innkalling til årsmøte i NOKU Trøndelag 2.oktober kl. 16 på Kimen kulturhus, Stjørdal Norsk Kulturforum
71988/2019 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 *****
72063/2019 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Driftstekniker Levanger kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold - st. ref. 4123276152 *****
72064/2019 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder byggesak Levanger kommune, Arealforvaltning - st. ref. 4129150549 *****
71937/2019 19.09.2019 Inngående brev Fylkesmannen melder om befaring for sjekk av vernegrenser for Sandstad naturreservat i Levanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
71939/2019 19.09.2019 Inngående brev Registrering av søppel i og ved grensen til Sandsøra naturreservat i Levanger kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
71907/2019 19.09.2019 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling - Espira Gjemble barnehage *****
71824/2019 19.09.2019 Utgående brev Søknad om ferdigattest for rekkehusleilighet - 5037/16/84 - Julsborg 44 - Eirik Norum - Godkjent Eirik Norum
72039/2019 19.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 352/1 i Levanger (5037) Landbruksdirektoratet
71990/2019 19.09.2019 Inngående brev 036069 Meddelelse om avgjørelse - hevingskjennelse - ***** ***** ***** *****
72029/2019 19.09.2019 Inngående brev Melding om oppføring av frittstående hagestue - 5037/275/195 Ringvegen 42 May-Wenche Hestø og Odd Magne Bakken Odd Magne Bakken
72017/2019 19.09.2019 Inngående brev T2018-071102 Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk *****
71961/2019 19.09.2019 Inngående brev Innkalling og saksliste Midt-Trøndelag regionråd 25.09.2019 Midt-Trøndelag Regionråd
71667/2019 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om styrkningsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - Barnehageåret 2019 / 2020 MULE GÅRDSBARNEHAGE MARIT KVAM
72049/2019 19.09.2019 Inngående brev Tømmerapport - Moan stasjonsdrift AS / Circle K Moan BØRSTADS TRANSPORT AS
71842/2019 19.09.2019 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling - Munkeby gård og naturbarnehage *****
71897/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier 100 % - st. ref. (4123113663) *****
71901/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71902/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71903/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71894/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71895/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71896/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71898/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71899/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71900/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - Konsulent/regnskapskontrollør - st. ref. (4122710390) *****
71521/2019 19.09.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Markabygda og Finne Gammeldansforening - Gammeldans 121019 Øystein Vinje
71998/2019 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4133372335 *****
72013/2019 19.09.2019 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk *****
72014/2019 19.09.2019 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk *****
71981/2019 19.09.2019 Inngående brev Levanger kommune - vedtak i klagesak - avvisning av klage - pålegg og tvangsmulkt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
72003/2019 19.09.2019 Inngående brev Oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) Trøndelag fylkeskommune
72011/2019 19.09.2019 Inngående brev SCB/58XTK8 - Melding om at trekk stoppes *****
72050/2019 19.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - IT Driftsansvarlig Innherred kommunesamarbeid, KIK - st. ref. 4126010350 *****
72021/2019 19.09.2019 Inngående brev Søknad om fasadeendring på næringsbygg - 5037/274/13 Trekanten 6 - Trekanten 6 Levanger AS PROMIDT AS
Versjon:5.1.1