eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
20838/2019 21.05.2019 Inngående brev Høringsbrev - Deling av eiendommen 5037/140/5 Jørås østre - Fradeling av tun - Kjølavegen 245 Vegvesen -
20806/2019 21.05.2019 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for fortetting av boliger ved Falstadberget på Ekne - Levanger Fylkesmannen - Møller, Thomas
20749/2019 21.05.2019 Inngående brev Carport Gilstadlia 59 Helse-Nordtrondelag - Larsen, Rolf Gunnar
20739/2019 21.05.2019 Inngående brev Byggesak Pinenga 11 Skeyna Bygg AS
20734/2019 21.05.2019 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-19-1318 - E6 - Grennebakken bru ved Åsen - Levanger kommune - Bruvedlikehold - Lysregulering - Manuell dirigering - Consolvo AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag
20676/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20711/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20704/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20722/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20725/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20719/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20641/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20642/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20647/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20653/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20656/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - st. ref. (4075093730) *****
20754/2019 21.05.2019 Inngående brev Disp for bestemmelser ang løs hund på prøve. LEVANGER HUNDEKLUBB
20768/2019 21.05.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd 2019 - kap 265 post 62 - Kommunalt rusarbeid - Levanger kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
20896/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Brukerstryrt personlig assistent (BPA) Levanger kommune, Åsvegen 5 og BPA - st. ref. 4084697220 *****
20206/2019 21.05.2019 Utgående brev Søknad om tilbygg på hytte - 5037/349/14 Nesset 319 / Ytterbu - Jardar Sandstad - Godkjent Jardar Sandstad m.fl.
20240/2019 21.05.2019 Utgående brev Søknad om oppføring av bolighus - 5037/5/8 Ytternesset 80 - Lina Musum og Simen Strandholmen - Høringsbrev BYGGMESTER BJARTNES AS
20259/2019 21.05.2019 Utgående brev Klage på kommunestyrets vedtak av detaljregulering for Svartvika oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
20780/2019 21.05.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - bygging av landbruksveg kl. 8 - Gbnr. 62/2, Levanger kommune Samediggi/Sametinget
20807/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** *****
20228/2019 21.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
20741/2019 21.05.2019 Utgående brev Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/223/6 Vollabakkvegen 43 - Anne Grete Simons - Tilleggsareal til 5037/223/34 Boligformål - Godkjent Anne Grete Simons
20845/2019 21.05.2019 Inngående brev Deling av eiendommen 5037/312/1 Tingstadvegen 46 - Innløsing av feste 2 - Rita og Rolf Gunnar Rostad ADVOKATFIRMAET WELDE AS
20836/2019 21.05.2019 Utgående brev Fradeling av festetomt 312/1/2 rita rolf robe m.fl.
20808/2019 21.05.2019 Inngående brev Oversendelse av fremdriftsplan - opprydding av forurensede masser - Rinnleiret naturreservat FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
20792/2019 21.05.2019 Inngående brev Avviksskjema - samarbeidsavtalen E97/2019 LE - ***** ***** ***** *****
20862/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Levanger kommune, enhet Habilitering - st. ref. 4070719402 *****
20791/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad om gratis kjernetid - Espira Gjemble barnehage *****
20817/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Ruffen barnehage Saltkjelen *****
20878/2019 21.05.2019 Utgående brev Gjemblevegen Tor Brataas
20393/2019 21.05.2019 Utgående brev Vår ref: 1558431,1 // Regressvarsel // Tilbakeslag fra kommunal avløpsledning, Alosavegen 11, 30.07.2018 Storebrand Anders Christensen
20394/2019 21.05.2019 Utgående brev Ny ansvarssak 87547831,5 Alosavegen ansvar.skade
20395/2019 21.05.2019 Utgående brev Ny ansvarssak 87547831,5 Alosavegen ansvar.skade
20396/2019 21.05.2019 Utgående brev Ny ansvarssak 87547831,5 Alosavegen ansvar.skade
20897/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ytterøy bu - Lærer inntil 60 % vikariat 1.8.2019-17.1.2020 Levanger kommune, Ytterøy barne og ungdomssskole - st. ref. 4084737282 *****
20891/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider skole Levanger kommune, Åsen barne- og ungdomsskole - st. ref. 4073263178 *****
20893/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider skole Levanger kommune, Åsen barne- og ungdomsskole - st. ref. 4073263178 *****
20764/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider skole Levanger kommune, Åsen barne- og ungdomsskole - st. ref. 4073263178 *****
20784/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider skole Levanger kommune, Åsen barne- og ungdomsskole - st. ref. 4073263178 *****
20790/2019 21.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider skole Levanger kommune, Åsen barne- og ungdomsskole - st. ref. 4073263178 *****
20774/2019 21.05.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=242889) *****
20815/2019 21.05.2019 Inngående brev Kartlegging av praksis etter forpaktingsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
20660/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontaktperson i barneverntjenesten - st. ref. (4075304304) *****
20651/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontaktperson i barneverntjenesten - st. ref. (4075304304) *****
20640/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontaktperson i barneverntjenesten - st. ref. (4075304304) *****
20623/2019 21.05.2019 Inngående brev Søknad og CV - Kontaktperson i barneverntjenesten - st. ref. (4075304304) *****
Versjon:5.1.1