eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
41788/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Revidert samarbeidsavtale mellom levanger kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
47633/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Reglement for kontrollutvalget
47660/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Rullering av Flerbruksplan Frolfjellet, Levanger kommune
47828/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Kjartan Gjelvold (MDG) - trafikksituasjonen i Levanger sentrum
47662/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Kjartan Gjelvold (MDG) - Praksis for deltakere i introduksjonsprogram
40026/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Planstrategi 2020-2023
46090/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Motorferdsel i utmark - kjøring med jernhest - Ingrid Rein og Jostein Trustrup 2020
42903/2020 20201015 15.10.2020 Saksframlegg/innstilling Temaplan for kommunale barnehager
47652/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev 5038/19/230 MØLLEGT 11 - TILSVAR PÅ TILSYN DEN 22.09.20 Farstad - Brynjar Farstad
47651/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Korrigert situasjonskart - Fradeling tomt 2 - Sagtun Bne - Martin Fiskvik
47669/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 201955753-4 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om ettergodkjenning av veranda på fritidsbolig - 5037/162/1/5 i Levanger Trøndelag fylkeskommune
47758/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - 5037/181/22 - Håvar Skjesol - behandling etter eiendomsskattelovens § 17 Håvar Skjesol
47193/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5037/298/2 - Høysloveien 321 - Håkon Heieraas FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
47281/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev ALIS avtalen Boerge Winther
46822/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på søknad om styrkningsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne - høsten 2020 *****
47128/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev ref 1558431,1 og ref 87547831,5 Alosavegen 11, Levanger CRM:0296301595 Gjensidige
47648/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 983658121 Landbruksdirektoratet
47658/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Trekker interpellasjon Einar Dahlum RØDT
47826/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innspill planstrategi 2020-2023 fra Eldrerådet Eldrerådet
47827/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Innspill til planstrategi 2020-2023 fra råd for personer med funksjonsnedsettelse Råd for personer med funksjonsnedsettelse
47277/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/371/1/58 - Retur av tinglyst målebrev Hilde Løvås
47274/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/371/1/11 - Retur av tinglyst målebrev Hilde Løvås
47226/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kjørebok *****
47783/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Levanger Brygge Utbygging AS
47332/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om rivning av eksisterende tilfluktsrom Sivilforsvaret
47661/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Avlingssvikt, vekstgruppe korn - 5037/256/3 - Øystein E Jørem JØREM ØYSTEIN E
47205/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/99/1/209 - Oversendelse til tinglysing Kartverket Tinglysing
47790/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 918679367 Landbruksdirektoratet
47787/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - Sak: 2020/4839 Løpenr: 47225/2020 -Dokument tittel: Søknad om rammetillatelse til riving av deler av bygg, tilbygg og fasadeendring Momarka barnehage - 5037/314/180 Halsteinvegen 1 - Levanger kommune Celina Olsen
47791/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 202012899-4 - Svar på søknad om investeringstilskudd til prosjekt "flygel og podium i Levanger kirke" Trøndelag fylkeskommune
47749/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO - Nesheim skole *****
47702/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev T2019-161577 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
47695/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Rannveig Hovdal Rannveig Hovdal
47696/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet ***** ***** ***** ***** *****
47785/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - Sak: 2020/4762 Løpenr: 46682/2020 -Dokument tittel: Søknad om oppføring av enebolig - 5037/176/3 - Annepetra Jenssen og Camilla Jørgensen Celina Olsen
47424/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om fasadeendring bolig - 5037/2/197 Grindvegen 8 - Anne-Brit Floan Aalberg Anne-Brit Floan Aalberg
47314/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Sørheim Torbjørn m.fl.
47680/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av glassiglo for utleie - 5037/180/1 Gamle E6 95 - Jon Anders Hammer JON ANDERS HAMMER
47727/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Melding om uthus/bod til fritidsbolig - 5037/228/25 Fåraaunet 55 - Eva O Fagerbekk og Jens Petter Strand Jens Petter Strand
47707/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Avslutning av utleggstrekk ***** ***** ***** *****
47202/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/99/1/87 - Oversendelse til tinglysing Kartverket Tinglysing
47760/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kommunal vielse 27.11.20 kl. 14.00 - bekreftelse *****
47692/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Registrering av kommunal vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
42941/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Skogn menighetsbarnehage *****
47208/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/99/1/231 - Oversendelse til tinglysing Kartverket Tinglysing
47649/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 969435934 Landbruksdirektoratet
47786/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 987939419 - 138355 *****
47266/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev 5037/371/1/32 - Retur av tinglyst målebrev Robert Nielsen
47650/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 971648546 Landbruksdirektoratet
47668/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Vedr. 202032016-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av naust - Gullgruva 37 - 246/9 i Levanger Trøndelag fylkeskommune