eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og utviklingsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 17 20200617 17.06.2020 13:00 Levanger rådhus Kommunestyresalen Plan- og utviklingsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222020 PS 22/2020 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS232020 PS 23/2020 Referatsaker PU Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS1622020 RS 162/2020 Konsesjon for erverv av 5037/293/2 Vulusjøvegen 107 - Laila O Sørheim og Einar Sørheim - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1632020 RS 163/2020 Godkjent - Søknad om bruksendring av deler av 1 etasje fra næring til bolig - 5037/315/57 Kirkegata 56 A - Karin Skogen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1642020 RS 164/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig- 5037/8/26 Ytternesset 176 - Kjell Lindsetmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1652020 RS 165/2020 Godkjent - Søknad om riving av gammel og oppføring av ny garasje - 5037/18/80 og 5037/18/94 Gilstadlia 107 Rune Malum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1662020 RS 166/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring på Strømsøegården - 5037/315/243 Kirkegata 35 - Cecilie Strømsøe Johansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1672020 RS 167/2020 Godkjent - Søknad om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny - 5037/275/617 Sørvegen 14 - Vegard Forberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1682020 RS 168/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til kjøkken - 5037/220/20 Vuddudalen 487 - Kortmans Lysfabrikk AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1692020 RS 169/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/87/15 Veiesvegen - Maren Skei Dahl og Jens Halvor Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1702020 RS 170/2020 Godkjent - Søknad ferdigattest utebod - 5037/1/228 Petter Nyengets veg 3 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1712020 RS 171/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5037/6/155 Reina 19 - Kurt Arve Leira Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1722020 RS 172/2020 Godkjenning av plan for nydyrking - 5037/22/3 Støreshøgda 119 - Torbjørn Støre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1732020 RS 173/2020 Godkjent - 5037/315/254 Kirkegata 55 - Ansvarsrett løfteinnretninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1742020 RS 174/2020 Godkjent - Ansvarsrett løfteinnretninger - 5037/315/253 Kirkegata 53 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1752020 RS 175/2020 Vedtak - Deling av eiendom 5037/162/1 Gevikvegen 109 - Aud Reinås Austad og Trygve Austad - Tillegg til 5037/162/17 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1762020 RS 176/2020 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra 5037/285/1 Segtnanvegen 140 - Arve Segtnan - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1772020 RS 177/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 5037/4/70 m.fl Staupslitoppen Boligområde - Nesset Eiendom Levanger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1782020 RS 178/2020 Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg C - 5037/4/70 mfl Staupslitoppen Boligområde - Nesset Eiendom Levanger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1792020 RS 179/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 5037/275/452 Bøkestien 12 - Geir Ove Aasan og Mona Svean Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1802020 RS 180/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/285/1 Segtnan - Arve Segtnan - Eksisterende bolig - Segtnanvegen 155 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1812020 RS 181/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/22/31 Gamle E6 1487 - Knut Tore Arndal . Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1822020 RS 182/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/99/1/112 Tomtvassvegen 912 - Svein Joar Sandnes. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1832020 RS 183/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/157/34 Grendevegen 20 - Roy Tidemann. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1842020 RS 184/2020 Jordlovsbehandling - deling av landbrukseiendom 5037/274/1 Røstad nedre - Statsbygg - Parsell til 5037/305/15 - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1852020 RS 185/2020 Klage ikke tatt til følge - Klage på godkjent søknad om tilbygg til bygning - 5037/315/138 Håkon den godes gate 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1862020 RS 186/2020 Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/177/2 Fånnåvegen 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1872020 RS 187/2020 Jordlovsbehandling - deling av landbrukseiendom 5037/274/1 Røstad nedre - Statsbygg - Parsell til 5037/302/1 - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1882020 RS 188/2020 Jordlovsbehandling - deling av landbrukseiendom 5037/274/1 Røstad nedre - Statsbygg - Parsell til 5037/300/3 - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1892020 RS 189/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/177/2 Fånnåvegen 104 - Inger Lise og Hallvard Svendgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1902020 RS 190/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 5037/316/1/13 Vulusjøvegen 827 - Terje Krogstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1912020 RS 191/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til garasje - 5037/332/48 Bergshaugen 19 - Olav A Karlsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1922020 RS 192/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg og oppsetting av betongmur - 5037/44/17 Bygdavegen 63 - Johan Arnt Leira Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1932020 RS 193/2020 Godkjent - Søknad om riving av uthus - 5037/23/45 Støreshøgda 177 - Kjølen og Nydal Utbygging AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1942020 RS 194/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolig - 5037/312/21 Tømtevegen 89 - Ketil Glørstad Oversand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1952020 RS 195/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/2/167 Jacob Schives veg 21 - Rune Nervik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1962020 RS 196/2020 Vedtak etter eierseksjonsloven - Reseksjonering - 5037/315/1/61 Bergstien 4 - Stine Voldsund, Heidi og Willy Spjøtvold - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1972020 RS 197/2020 Reguleringsendring Åsgårdsvegen 2 - godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1982020 RS 198/2020 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett løfteinnretning på klubbhus - 5037/37/25 Skogn IL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS1992020 RS 199/2020 Vedtak - Deling av eiendom 5037/232/14 Langøya - Arvid Langø - Tilleggsareal fritidsformål til 5037/232/190 Langøyvegen 103 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2002020 RS 200/2020 Reguleringsendring Åsen sentrumsboliger-melding om vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2012020 RS 201/2020 Ikke godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig - 5037/329/16 Oterstein 88 - Rolf Kjos-Hanssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2022020 RS 202/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/312/1 Tingstadvegen 46 - Innløsing av feste 2 og tilleggsareal til boligtomt - Rita og Rolf Gunnar Rostad - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2032020 RS 203/2020 Godkjent - Søknad om igansettingstillatelse (IG3) for oppføring av boligblokk m/næring i 1 etasje - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Levanger Brygge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2042020 RS 204/2020 Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for oppføring av boligblokk på 6 etasjer - Byggetrinn 3 - 5037/314/375 Moafjæra 6 - Berg Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2052020 RS 205/2020 Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/318/4 Skolbakken 70 - Randi og Kai Robert Vandsvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2062020 RS 206/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/247/39 Holmenvegen 24 - Lennart Ottoson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2072020 RS 207/2020 Godkjent - Søknad om takoppløft med vindu og sammenbygging av veranda - 5037/314/273 Kreklingvegen 4 - Hilde Magnussen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2082020 RS 208/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/37/105 Skogvegen 9 - Thomas Skjerve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2092020 RS 209/2020 Godkjent - Søknad om bygging av gjødselkum - 5037/19/10 Kvam Gråmyrvegen - Tor Arne Eggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2102020 RS 210/2020 Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for nytt CT- og skjelletlaboratorie og ambulansemottak - 5037/314/4 Kirkegata 2 - Helse Nord-Trøndelag HF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2112020 RS 211/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg/påbygg til bolighus - 5037/275/819 Alosavegen 3 - Christina Værnes Giske - og Mats Andreas Giske Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2122020 RS 212/2020 Godkjent- Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig og oppføring av brønnhus - 5037/243/9 Djupvikvegen 294 - Torstein Ekseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2132020 RS 213/2020 Godkjent - Revidert søknad om oppføring av hytte - 5037/232/180 Sagtun 6 - Loyd Olav Jacobsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2142020 RS 214/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/15 Kvilstadvegen 1 - Rostu Bolig AS - Parsell 1 av BK2 byggetrinn 4 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2152020 RS 215/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett våtrom - 5037/275/220 Ulvevegen 9 - Ola Salthammer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2162020 RS 216/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/250 Ulvevegen 19 - FR Eiendomsutvikling AS - Boligtomt - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2172020 RS 217/2020 Godkjent- Søknad om tilbygg til hytte - 5037/316/1/144 Vulusjøvegen 856 - Fridtjov Munkeby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2182020 RS 218/2020 Fritak fra kravet om 10-årsavtale for jordleie - 5037/323/4 Forberg Samdrift - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2192020 RS 219/2020 Godkjent - Søknad om riving av eldre enebolig - 5037/170/8 Gamle E6 355 - Eivind Christiansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2202020 RS 220/2020 Mindre reguleringsendring - Detaljregulering Åsen sentrum - godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2212020 RS 221/2020 Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 5037/3/249 Balders veg 4 F - Iselin Bergem Wigtil og Martin Brenne Wigtil Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2222020 RS 222/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/268/14 Børsåsvegen 88 - Tomas Moa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2232020 RS 223/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/265/47 Danielsborg 5 - Hege Anita Moan og Jan Arve Svendgård - Boligtomt - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2242020 RS 224/2020 Godkjent - Revidert søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig på tomt av 5037/295/10 Okkenhaugvegen 1290 - Marit Berg Ness og Halvard Ness Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2252020 RS 225/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus, riving av garasje/oppføring av ny og fasadeendring - 5037/275/500 Engvegen 12 - Rita Aarø og Jon Asle Tronstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2262020 RS 226/2020 Godkjent - Søknad om endring av ansvarsrett - Oppføring av 6 eneboliger - Nesheimvegen 5037/16/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2272020 RS 227/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/19/9 Gråmyrvegen - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/19/55 Gråmyrvegen 32 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2282020 RS 228/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5037/32/114 Lundvegen 5 - Asle Borgsø og Hilde Johansen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2292020 RS 229/2020 Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - 5037/273/98 Gamle Kongeveg 104 - Støra Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2302020 RS 230/2020 Delvis avslag - Søknad om ettergodkjenning av tiltak i forbindelse med ulovlighetsoppfølging - 5037/232/29 Sagtun 41 - Lars Erik Sandberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2312020 RS 231/2020 Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/67/3 Voll søndre - Einar Myhr - Landbrukstomt - AVSLAG Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2322020 RS 232/2020 Godkjent - Revidert søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus - 5037/357/2 Norviklia 200 - Bjørn Winje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2332020 RS 233/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/275/19 Gamle Kongeveg 84 - Nordbohus Utvikling AS - 3 boligtomter - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2342020 RS 234/2020 Godkjent - Søknad om adkomst til og oppføring av laftet enebolig - 5037/357/2 Nordviklia 198 - Bjørn Winje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2352020 RS 235/2020 Godkjent - Søknad om endring av avkjørsel til eiendom 5037/272/27 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2362020 RS 236/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av ny bolig - 5037/54/27 Bjørnangvegen 36 - Skeyna Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2372020 RS 237/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av bolighus og garasje - 5037/54/29 Bjørnangvegen 40 - Skeyna Utvikling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2382020 RS 238/2020 Godkjent - Søknad om godkjenning av ny målsetting av naust nr. 35 - 5037/227/1/54 - Tore Haabeth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2392020 RS 239/2020 Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av eksisterende fritidsbolig/oppføring av ny fritidsbolig - 5037/244/24 Djupvikvegen 385 - Kari Merete Granbo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2402020 RS 240/2020 Godkjent - Søknad om ombygging av carport til garasje - 5037/7/79 Nordengbakkan 55 - Geir Ivar Soleng Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2412020 RS 241/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til enebolig og oppføring av ny garasje - 5037/275/208 Okkenhaugvegen 25 - Gunnar Vatn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2422020 RS 242/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til veranda - 5037/314/27 Branesvegen 6 - Markus Leithe-Lajord Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2432020 RS 243/2020 Godkjent - Søknad om anlegg av VA-ledninger - 5037/263/2 Skånesvegen 137 - Vegard Røstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2442020 RS 244/2020 Godkjent - Søknad ombruksendring av kjellerbod til soverom og vaskerom/bad - 5037/275/748 Sørvegen 26 A - Bjørn Sandvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2452020 RS 245/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/154/11 Eknesvegen 190 - Rune Fosseng Olsen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2462020 RS 246/2020 Godkjent - Søknad om montering av stålpipe i våningshus / fritidsbolig - 5037/210/1 Hammerøya 15 - Geir Ove Haugom. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2472020 RS 247/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/3/12 Sigyns veg 2 - Håvard Aunan. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2482020 RS 248/2020 Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/307/5 Tømtevegen 417 - Odd Langeland - Eksisterende bolig - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2492020 RS 249/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til undervisningsbygg - 5037/16/91 Alstadhaugvegen 150 - Vårtun Kristne Oppvekstsenter SA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2502020 RS 250/2020 Godkjent -Søknad om bruksendring fra fritidseiendom til boligeiendom - 5037/305/15 Tømtevegen 529 - Birgitte Bjørås og Lars Andreas Nordahl Løding Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2512020 RS 251/2020 Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig - 5037/329/16 Oterstein 88 - Rolf Kjos-Hanssen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2522020 RS 252/2020 Vedtak etter plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/307/5 Tømtevegen 417 - Odd Langeland - Eksisterende bolig - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2532020 RS 253/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av fôrplass/rundballplass- 5037/162/1 Gevikvegen 109 - Trygve Austad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2542020 RS 254/2020 Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG2) for oppføring av boligblokk på 6 etasjer - Byggetrinn 3 - 5037/314/375 Moafjæra 6 - Berg Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2552020 RS 255/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av hagestue - 5037/314/97 Fiolvegen 25 - Per Solve Sørlie Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2562020 RS 256/2020 Godkjenning av forpaktningskontrakt mellom grunneier Torbjørn Burheim og forpakter Rune Nyborg på 5037/100/6, 5037/125/4 og 5037/128/1 - Sandvik - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2572020 RS 257/2020 Godkjent - Melding om oppføring av hagestue/bod - 5037/6/158 Reina 4 - Elin Bastholm Thraning og Bård Thraning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2582020 RS 258/2020 Godkjent - Søknad om etablering av ny boenhet og fasadeendring av bolighus - 5037/35/72 Haugvegen 11 - Ola Nilsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2592020 RS 259/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av bolighus - 5037/275/344 - Silje Atterbrand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2602020 RS 260/2020 Godkjent - Søknad om riving av brannskadd bolighus - 5037/226/14 Frostavegen 356 - Arve Hagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2612020 RS 261/2020 Godkjent - Søknad om ombygging av anneks ved fritidsbolig - 5037/232/31 Sagtun 39 - Per Håvard Ramlo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2622020 RS 262/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/58 Staupslia 26 - Odd Joar Røthe. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2632020 RS 263/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/254/12 Salthammervegen 123 - Jan Eirik Westrum. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2642020 RS 264/2020 Godkjent - Søknad om opparbeidelse av lagerplass for ved - 5037/220/5 Vuddudalen 542 - Tove Elisabeth B Vordal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2652020 RS 265/2020 Godkjent - Søknad om takoverbygg - 5037/34/256 - Nervegen 15 - Geir Dahl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2662020 RS 266/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett tilbygg Ytterøykylling - 5037/265/15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2672020 RS 267/2020 Godkjent - Søknad om fasadeendring - 5037/315/141 og 5037/274/9 Trekanten 3 - Trekanten Senter AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2682020 RS 268/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg av terrasse til bolighus - 5037/37/49 Olai Olsens veg 4 - Jan Kjetil Aspmodal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2692020 RS 269/2020 Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av lagerbygning - 5037/19/12 Alstadhaugbukta 52 - Jan Arild Steinvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2702020 RS 270/2020 Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/366/4 Flatan 44 - Pål Arne Aunan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2712020 RS 271/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg med nytt inngangsparti/gang og frittstående garasje - 5037/275/642 Sørvegen 17 - Kjellaug Sandnes og Trond Gulbrandsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2722020 RS 272/2020 Godkjent - Søknad om oppstart av grunnarbeider til utvidede fabrikklokaler - 5037/217/12 Frostavegen 170 - Simons Interiør AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2732020 RS 273/2020 Godkjent - søknad om endring av ansvarsrett for uavhengig kontroll - 5037/5/8 - Ytternesset 80 - Lina Musum og Simen Strandholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2742020 RS 274/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av platting/terrasse med nedfelt basseng - 5037/37/4 Lysaker 4 - Reidar Leinsvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2752020 RS 275/2020 Godkjent - Melding om oppføring av natursteinsmur - 5037/314/219 Tyttebærvegen 8 - Nina Skotvold Berg og Dag Hagen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2762020 RS 276/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune - Tilleggsareal boligformål til 5037/207/27 Reita 1 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS2772020 RS 277/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/17/1 Eidesvegen 13 - Frank Eide Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS242020 PS 24/2020 Restaureringsfondet 2019 - behandling av søknader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS252020 PS 25/2020 Detaljregulering Kårstua barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS262020 PS 26/2020 Detaljregulering Rundkjøring ved Mo gård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS272020 PS 27/2020 Detaljregulering Ytterøy brannstasjon - Rampa Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS282020 PS 28/2020 Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra PBL § 1-8 - Fradeling av boligtomt fra 5037/160/2 Gevikvegen 66 - Lars Inderberg Vodal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS292020 PS 29/2020 Klage - Dispensasjon fra kommuneplanen til fradeling av boligtomt fra 5037/58/1 Tangen - Elling Søraker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 FO92020 FO 9/2020 Spørsmål fra Kaja Skårdal Hegstad (SV) - regulert gang- og sykkelveg mellom Nordengbakkan og Nordsivegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll