eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Plan- og utviklingsutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 16 20200916 16.09.2020 14:00 Levanger rådhus Kommunestyresalen Plan- og utviklingsutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382020 PS 38/2020 Valg til godkjenning/signering protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 PS392020 PS 39/2020 Referatsaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll
0 RS3822020 RS 382/2020 Avgjørelse i innsigelsessak - kommunedelplan for Levanger sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3832020 RS 383/2020 Godkjent - Søknad om bruksendring av bygg brukt til stall til enebolig - 5037/6/169 Nordsivegen 257 - Vigdis Kjønstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3842020 RS 384/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av bolig - 5037/285/17 Segtnanvegen 157 - Sverre Segtnan og Ronja Rendum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3852020 RS 385/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av ny garasje / anneks - 5037/227/70 Thomasplassen 12 - Frode Simonsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3862020 RS 386/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/207/4 Reita 4 - Andreas Søyseth. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3872020 RS 387/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett for oppføring av fritidsbolig - 5037/7232/56 Sagtun 79 - Maria H Rydning og Marthe B Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3882020 RS 388/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus med garasje i sokkel - 50374/6/53 Nordsivegen 257 - Vigdis Kjønstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3892020 RS 389/2020 Jordlovsbehandling - Søknad om deling av eiendom - 5037/211/1 Håmmårsvegen 93 - Alf Magnar Reberg - Tillegg til 5037/211/16 - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3902020 RS 390/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til fritidsbolig- 5037/232/56 Sagtun 79 - Maria H Rydning og Marthe B Wolden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3912020 RS 391/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/309/25 Tømtevegen 230 - Edmund Eugen Nicolaisen - Tillegg til 5037/309/56 Tømtevegen 228 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3922020 RS 392/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/309/6 Lilleengvegen 41 - Hermod Lilleenget - Tilleggsareal til 5037/309/56 Tømtevegen 228 - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3932020 RS 393/2020 Tillatelse til utskifting av bru på Risbergvegen - Hans Inge Risberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3942020 RS 394/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje med ekstra takutbygg - 5037/214/31 Kalkryggen 8 - Jan Gunnar Valstad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3952020 RS 395/2020 Konsesjon for erverv av fast eiendom - 5037/300/3 Tomtvassvegen 174 - Eilif Due - INNVILGET Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3962020 RS 396/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg og bruksendring - 5037/3/363 Sivs veg 18C - Anders Jensen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3972020 RS 397/2020 Godkjent - Søknad om å bygge tilbygg og utvide veranda - 5037/314/304 Kløverstien 1C - Ida Sørmo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3982020 RS 398/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/312/59 Brubakken 7 - Jonas Hallset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS3992020 RS 399/2020 Vedtak - Deling av eiendommene 5037/315/107 og 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 4 - Levanger kommune - Kombinert formål bolig/forretning/kontor/tjenesteyting - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4002020 RS 400/2020 Godkjent - Søknad om dispensasjon fra forbudet mot tiltak langs Hammervatnet - 5037/180/1 og 5037/209/1 - Fylkesmannen i Trøndelag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4012020 RS 401/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/315/266 Helga den fagres gate - Levanger kommune - Tilleggsareal til 5037/315/317 Helga den fagres gate 8B - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4022020 RS 402/2020 Godkjent - Søknad om fasadeendring - innsetting av dør - 5037/315/204 Haakon den godes gate 30 - Levanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4032020 RS 403/2020 Vedtak etter plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen - 5037/211/1 Hammeren ytre - Alf Magnar Reberg - Tillegg til 5037/211/16 Håmmårsvegen 107 - Boligformål - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4042020 RS 404/2020 Godkjent - Søknad om riving av eksisterende tilbygg til låve/oppføring av nytt tilbygg - 5037/242/18 Skjesolvegen 244 - Nelly Lian Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4052020 RS 405/2020 Godkjent - Søknad om ferdigattest på festeanlegg for landgang til flytebrygge - 5037/242/18 Skjesolvegen 244 - Hanne Lian Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4062020 RS 406/2020 Godkjent - Søknad om ferdigattest for boligareal i kjeller - 5037/275/340 Ulvevegen 16 - Tomas Resseth Halvorsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4072020 RS 407/2020 Klage ikke tatt til følge - Klage på tillatelse til oppføring av gjødselkum - 5037/19/10 Kvam Gråmyrvegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4082020 RS 408/2020 Godkjent - Søknad om rammetillatelse til tilbygg hytte - 5037/232/71 Sagtun 43 - Jorunn og Knut Erik Fornes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4092020 RS 409/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig - 5037/6/153 Reina 15 - Hallvard Haugen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4102020 RS 410/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av carport og takoverbygg over platting - 5037/275/56 Gamle Kongeveg 16 - Eva Lerfald Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4112020 RS 411/2020 Godkjent - Melding om endring av ansvarsrett - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 - Levanger Brygge AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4122020 RS 412/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av støttemur - 5037/314/389 Lyngvegen 1 - Ole Johan Rønneberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4132020 RS 413/2020 Godkjent - Bruksendring av 4 rom i underetasje - 5037/265/103 Haugskottvegen 26 - Arild Lyngroth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4142020 RS 414/2020 Godkjent - Søknad om fasadeendring - 5037/315/374 Kirkegata 66A - Ben Riala Mustapha Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4152020 RS 415/2020 Vedtak - Deling av eiendommen 5037/229/7 Saltbuvik - Bård Olav Leangen - Fradeling av festetomt nr 9 - Eksisterende hytte - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4162020 RS 416/2020 Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/327/7 Lotvikan 75 - Asbjørn Fostervold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4172020 RS 417/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til og fasadeendring bolighus - 5037/276/126 Skogheimvegen 12 - Øivind Haugberg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4182020 RS 418/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/372/1/75 Vulusjøvegen 938 - Roar Heistad. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4192020 RS 419/2020 Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende garasje, oppføring av ny garasje og støttemur - 5037/1/138 Fagerstrandvegen 15 - Martin Størseth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4202020 RS 420/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 5037/372/1/14 Vulusjøvegen 1050 - Morten Tvete Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4212020 RS 421/2020 Godkjent - Søknad om bruksendring av bod til soverom - 5037/1/159 Fagerstrandvegen 2 - Anna Maria Dyrstad og Ståle Sundal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4222020 RS 422/2020 Godkjent - Søknad om påbygg av en etasje som leilighet - 5037/275/849 Ulvevegen 13 B - Hofstad Vist Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4232020 RS 423/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av anneks - 5037/224/4 Maurveglia 26 - Kari Flokkmann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4242020 RS 424/2020 Godkjent - Søknad om rammetillatelse for riving av bolighus/trønderlån - 5037/69/1 Lynumvegen 257 - Kirsten Marie Lynum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4252020 RS 425/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av lagerbygg - 5037/163/7 Gevikvegen 207 - Reidun W Rønningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4262020 RS 426/2020 Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/1/205 Staupslia 1 - Astrid Sandvik Hammer og Jostein Hammer. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4272020 RS 427/2020 Søknad om dispensasjon 5037/232/193 Sagtun 108 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4282020 RS 428/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg av terrasse/veranda til bolig - 5037/213/22 Torhaugen 12 - Solrun J Vevelstad og Rolf Even Duun Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4292020 RS 429/2020 Ikke godkjent - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av nytt våningshus - 5037/198/2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4302020 RS 430/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/32/220 Holsandlia 5 - Steinar Slåtsve Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4312020 RS 431/2020 Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/6/112 Kælvtrøa 8 - Gaute Gravaune Heimdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4322020 RS 432/2020 Godkjent - Søknad om bruksendring av kjeller til beboelsesrom - 5037/275/410 Alosavegen 9 - Silje Rainer Atterbrand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4332020 RS 433/2020 Godkjent - Søknad om ekstra avkjørsel - 5037/275/401 Ankholmvegen 5 - Ole Kristian Skjelbred Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4342020 RS 434/2020 Godkjent - Søknad om tilbygg til terrasse - 5037/18/89 Hyllvegen 18 B - Mari Wanvik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4352020 RS 435/2020 Godkjent - Revidert søknad om oppføring av støttemur - 5037/212/150 Stasjonsvegen 18 - Åse Håkenstad og Tore Haabeth Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4362020 RS 436/2020 Godkjent - Søknad om dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for oppføring av bod - 5037/6/88 Klostervegen 5 - Preben Godø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4372020 RS 437/2020 Vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - 5037/303/22 Munkebyvegen 419 - Ruth Kristin og Michael Nielsen - Boligtomt - Godkjent Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4382020 RS 438/2020 Godkjent - Søknad om fasadeendring og brannskille i bygg ved Nord Universitet - 5037/274/1 Høgskolevegen 27 - Statsbygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4392020 RS 439/2020 Godkjent - Søknad om riving av deler av eksisterende bygg - 5037/32/53 Sentrumsgården Skogn - Sentrum Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4402020 RS 440/2020 Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 5037/198/2 - Bulandsvegen 891 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 RS4412020 RS 441/2020 Godkjent - Søknad om rammetillatelse for midlertidig gang- og sykkelvegbru over jernbanen - 5037/32/225 mfl Gamle E6 - Levanger kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
0 PS402020 PS 40/2020 Detaljregulering Ytterøy brannstasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS412020 PS 41/2020 Områderegulering for Holåsen vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll
0 PS422020 PS 42/2020 Detaljregulering Kårstua barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll