eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
39068/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)
38384/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra høydebestemmelser i reguleringsplan for oppføring av enebolig.
39352/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Per Aunan (AP) - Lokaler til frivilligheten i kommunale bygg som ikke brukes eller er til salgs
39214/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Gjenåpning av plasser ved Staup og Breidablikktunet
38591/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Bambergvegen 13
39055/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven
38793/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Gottås 2
38876/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan Finnåsen - 5037/114/1
35666/2020 20200813 13.08.2020 Saksframlegg/innstilling Revidert samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Levanger kommune
38961/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av ny garasje/anneks - Thomasplassen 12 Betonmast - Frode Simonsen
38941/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev fakturajournal *****
38938/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Dokument 20/00646-10 Invitasjon til Brukerrådet 2020 sendt fra Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
38934/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolighus - 5037/6/168 Enga 8 Lillebytegnekontor - Kristian Lilleby
38931/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Kutting av trær Helgadalmontessori - Elise Skjervagen
38928/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innspill til høringer Ytterøyutvalget
38927/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Innspill til høringer Ytterøyutvalget
38917/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev manglende gatebelysning Gunnar Sønsteby
38915/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknader fødselspermisjon Levanger Kommune -
38900/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Forhåndsvarsel om mulig avlingsskade Marit og Halvard Ness
38889/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt 2020 Einar Myhr Fjossystemer - Einar Myhr
38888/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt 2020 - Gras Aksel Stokke Aksel Stokke
38887/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt 2020 Ole Jørstad K4 - Ole Rogstad Jørstad
38886/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Mulig klimabetinget avlingssvikt 2020 Martin Hammer Martin Hammer
38885/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Felles disp. Glysofat kornbønder Nlr - Harald Asbjørn Lein
38988/2020 20200810 10.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om barnehageplass *****
38901/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
38911/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Avlysning av møte *****
38945/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Frist for innsendelse av refusjonskrav - Midlertidig lønnstilskudd *****
38978/2020 20200810 10.08.2020 Utgående brev Flyttemelding *****
38979/2020 20200810 10.08.2020 Utgående brev Fravær oppsummert *****
38960/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet - 5037/197/6 STATENS KARTVERK TINGLYSING
38951/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett - 5037/285/17 FUTURA VVS AS
38893/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedr. 202019180-2 - Fylkeskommunens tilbakemelding på vurdering av planinitiativ - Ulve vestre 275/12, Levanger kommune. Frist 22.08.2020. Trøndelag fylkeskommune
38902/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
38926/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om kjøring med gravemaskin i utmark - Vulusjøen Jørgen Grønli
38930/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede ***** ***** ***** *****
38895/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Konsesjonsforholdet registrert i matrikkelen - 5037/212/2 Geodata og oppmåling
38975/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning Landbruksdirektoratet
38971/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning ***** Landbruksdirektoratet
38968/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sakkyndig tilrådning 2020/21 *****
38980/2020 20200810 10.08.2020 Utgående brev Godkjent oppsigelse *****
38894/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Midlertidig innberetning mv. - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
38958/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sak 20-018277TVA-INTR - Meddelelse om avgjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
38944/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sykepenger - melding om vedtak *****
38974/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Tjenestebevis *****
38993/2020 20200810 10.08.2020 Utgående brev Godkjent oppsigelse *****
38878/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering, 896378252 Landbruksdirektoratet
38973/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning ***** Landbruksdirektoratet
38967/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sakkyndig tilrådning 2020/21 *****
38898/2020 20200810 10.08.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****