eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
48297/2020 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Status innleverte HMS/IA planer og vernerundeskjema for 2020- Rapportering i AMU
48197/2020 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Sykefraværsstatistikk 3.kvartal 2020 Levanger kommune - Orientering i AMU
48918/2020 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling test - kverkildsak
48924/2020 20201023 23.10.2020 Saksframlegg/innstilling Testsak i Kverkilds testutvalg
41788/2020 20201020 20.10.2020 Saksframlegg/innstilling Revidert samarbeidsavtale mellom levanger kommune og samarbeidskommunene om barnevernvaktsamarbeidet
48280/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Plantegning sokkel Promidt - Helge Skjærpe
48278/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Plantegninger målsatt Promidt - Helge Skjærpe
48272/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til vegbygging - Landbruksveg Risbergvegen Frode Stormo
48271/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020- Vegard Sørmo Loktu Vegard Sørmo Loktu
48270/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 Allskog
48268/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Produksjonsfil Hogst i vanskelig terreng Allskog
48266/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning tilskudd til drift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 Allskog
48258/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Miljøsaneringsbeskrivelse Knbygg - Jarle Elgseter
48215/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev gnr 256/6 Levanger Kommune -
48199/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Engangstilskudd over statsbudsjettet Postmottak Levanger
48178/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Pålogging med Feide bruker Levanger Kommune - Lian, Eva Kristin
48164/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vannmåler montert Hojemsvegen 309 5037/283/13 Sveberg - Ann-Karin Eide
48160/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedlegg byggesøknad Eva Kristin Lian Levanger Kommune - Lian, Eva Kristin
45789/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om innglassing av veranda - 5037/1/255 Byborgvegen 10 D - Eva Kristin Lian Grøtan Glass og Aluminium A/S
48154/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 5037/160/4 - Gunnar Lyngstad Gunnar Lyngstad
48284/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for områderegulering L2013014, Levanger Sentrum BERG EIENDOM LEVANGER AS
48158/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsigelse på tiltak , 5037/15/25 Tone Nordgaard
48300/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Startlån søknad *****
48235/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel i sak 2019/6139 Innherred
48236/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel i sak 2019/6139 Innherred
48181/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Saksnr 14639335 - Utbetaling av lån HUSBANKEN
48231/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev 30266 - Forslag til frivillig endring av gjeldsordning - ***** ***** ***** *****
48129/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Innmelding av nye anlegg søknadsåret 2020/2021 Thomas Selseth m.fl.
48167/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Byggeskikkprisen 2020 - foreslår Kommandantboligen på Falstadsenteret Falstadsenteret - Wee, Christian
48173/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innspill til makeskifte/ forhandling ang. Geite Østre, 276/ 35, Levanger Kommune. Vegard Munkeby
48190/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på garasje - 5037/275/882 Viigs Minde 10 - Anders Tobiassen Anders Tobiassen
48234/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel i sak 2020/2842 Innherred
48120/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Innvilget søknad om permisjon fra politiske verv - Nina Berget Nina Berget
48146/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Tilbud prosjekt 221 (Utvidet tilbud) - Miljøfyrtårnbistand Mail Landax - Landax: Jøran Martin Johansen
48176/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innkalling med sakspapirer - ekstraordinært møte i representantskapet, Konsek Trøndelag IKS KONSEK TRØNDELAG IKS
48145/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak - ***** ***** ***** ***** *****
47909/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Søknad om redusert foreldrebetaling SFO - Nesheim skole *****
48123/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Levanger forliksråd perioden 2021-2024 - suppleringsvalg Anne-Britt Heggelund
48211/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** ***** *****
48179/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev 2909425 - Utleggstrekk - Vi stopper trekket - ***** ***** ***** ***** *****
48241/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på tilbygg og fasadeendring bolighus - 5037/2/97 Bambergvegen 15 - Torstein Ulriksen Skogseth Torstein Ulriksen Skogseth
48210/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/28/1 Høyslovegen 282 - Jarle Reinhold Eikrem. FLIS- OG MURSERVICE AS
48237/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel i sak 2018/7447 Innherred
48239/2020 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel i sak 2018/7447 Innherred
48279/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Referat Levanger Kommune - Nesgård, Gunhild Marie Øvrum
48155/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om avlingssvikt - vekstgruppe korn - 5037/295/10 MARIT BERG NESS
48189/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Samtykke fra Åsvegen 45 A Mette Skogmo
48161/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Informasjon om innsending av IPLOS-melding til KPR for 2020 HELSEDIREKTORATET
48163/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling SFO - Ekne barneskole *****
48165/2020 20201019 19.10.2020 Inngående brev Høring – Program for vaksinering mot covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET