eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
56891/2020 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling 17.mai 2021-17.mai komiteene
56799/2020 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Vurdering og prioritering av søknader fra Levanger på tilskuddsmidler fra BUFDIR for inkludering av barn og unge 2021
1303/2021 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Behandling av høringssaker - oversikt pr. 13.1.21
760/2021 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Permisjonsreglement- Levanger kommune
1297/2021 20210113 13.01.2021 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Gunnar Løvås (SV) - Støtte til klimatiltak 2021 fra Miljødirektoratet
1231/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Påminnelse: Kommunenes arbeid med helse- og omsorgstjenester og reformen 'Leve hele livet' Questback - By- og regionforskningsinstituttet NIBR
1193/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedr. ferdigattest på anneks. Nord - Knut Skjesol
1192/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Eposter aug. - des. 2020 ***** ***** *****
1187/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet Helsedir - Trykk-Tjenester
1186/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Norges kulturkommune 2021 Indrefosen Kommune - Kimo Kine Larsen
1160/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev 21/45 Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2021 Trondelagfylke - Tove Helland Pedersen
1147/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Brev fra Bufdir Bufdir -
1142/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg (20/4377) Dibk - Ikke svar
1141/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Regresskrav - ref. 19.246064 / Gjensidige ref. 87547831,10 CRM:0104605436 If -
1145/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av bekkelukking - 5037/310/10 Høyslovegen 568 - Per Anders Eriksen PER ANDERS ERIKSEN
1237/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Nabovarsel for riving av bygg / oppføring av nytt bygg m/4 boenheter - 5037/212/81 Dr Berg Nilsens veg 2 LINQ PROSJEKT AS
1165/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Nordsivegen 39, 5037/2/71. Lillebytegnekontor - Kristian Lilleby
1238/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 5037/254/3 Salthammervegen 106 - Ole Gunnar Indal Ole Annar Indal
1236/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Hjemmetjenester
1185/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Utdanningsdirektoratet (ikke svar)
1208/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev 21/106 Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 KULTURDEPARTEMENTET
1158/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
554/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Avslag på søknad om redusert foreldrebetaling - SFO Frol barneskole *****
1162/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
1206/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
1258/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
1263/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
1264/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Driftsavtale for fysioterapeut Levanger kommune - st. ref. 4304870556 *****
1179/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning ***** Landbruksdirektoratet
1282/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
1188/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedr. 202037294-3 - Ekstra vedlikehold på fylkesveg Trøndelag fylkeskommune
1156/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Studentstilling Omsorgsbase Ytterøy Levanger kommune, Ytterøy helsetun - st. ref. 4328098495 *****
1155/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Studentstilling Omsorgsbase Ytterøy Levanger kommune, Ytterøy helsetun - st. ref. 4328098495 *****
536/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Klage på vedtak til søknad om fritak fra renovasjonsavgift Morten Husby
1157/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Tilbud om jobb - Studentstilling Omsorgsbase Ytterøy Levanger kommune, Ytterøy helsetun - st. ref. 4328098495 *****
765/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Signert samarbeidsavtale med NORD Universitet - Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 Nord Universitet v/ Ingunn Skjesol
752/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Sletting av Festeavtale på Gnr 315 Bnr 266 i 5037 Levanger Statens Kartverk Tinglysing
1255/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Servicemedarbeider Levanger kommune, Bibliotek - st. ref. 4326702298 *****
1265/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Servicemedarbeider Levanger kommune, Bibliotek - st. ref. 4326702298 *****
1198/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Svar på søknad - Servicemedarbeider Levanger kommune, Bibliotek - st. ref. 4326702298 *****
1182/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Norsk friidretts anleggsbefaringer i Levanger høsten 2020 NORGES FRIIDRETTSFORBUND
1215/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelse Egenmeldt sykefravær - Regnbuen barne- og avlastningsbolig Statistisk sentralbyrå
1178/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl Landbruksdirektoratet
1200/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - Marknadsvegen TENSIO TN AS
1203/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Rapport etterkontroll av elektriske anlegg - Holsandlia - Holsand Gatelys TENSIO TN AS
1205/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg - Halsanvegen TENSIO TN AS
1243/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/233/8 Bergsvedalen 47 - Knut Christiansen Knut K Christiansen
745/2021 20210112 12.01.2021 Utgående brev Søknad om tilførselsvei fra/til E-6 Skogn Postnord - Skoglund, Stig Magne m.fl.
1166/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-00498-32 - Utbetaling av integreringstilskudd for år 1 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1241/2021 20210112 12.01.2021 Inngående brev Forespørsel om eventuell kommentar til sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** *****