eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11188/2018 20.04.2018 Utgående brev Oversendelse av melding om skadeavvergende tiltak - ***** ***** ***** *****
11205/2018 20.04.2018 Utgående brev Informasjon om klageadgang på utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
11469/2018 20.04.2018 Inngående brev Nossum Travpark - Søknad om skilting av vei NOSSUM TRAVPARK
11486/2018 20.04.2018 Inngående brev Fartshumper i Gjemblevegen - etterlyser svar i saken Tore Brataas
11611/2018 20.04.2018 Inngående brev Innkalling til eiersamling og representantskapsmøte i Innherred Renovasjon 030518 - 040518 Innherred Renovasjon
11491/2018 20.04.2018 Inngående brev Levanger Frivilligsentral - ønsker møte om utredning kommunal eierform Levanger Frivilligsentral
11179/2018 20.04.2018 Utgående brev Søknad - Oppstartstilskudd - Lokallag for Framtiden i våre hender Anke Sommer-Lilleenget
11224/2018 20.04.2018 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte - NFU Levanger og Verdal lokallag NFU Levanger og Verdal lokallag
11614/2018 20.04.2018 Inngående brev Gravemelding - Søknad om ferdigmelding Reita 1 - 5037/207/27 SØRHEIM MASKIN AS
11471/2018 20.04.2018 Inngående brev 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene - søknadsfrist 150918 HELSEDIREKTORATET
11494/2018 20.04.2018 Inngående brev Informasjonsskriv om nye rutiner for søknad om særtilskudd ved omsorgsovertakelse av asylsøkende barn UTLENDINGSDIREKTORATET
11616/2018 20.04.2018 Inngående brev Kopi - Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Tour de Tomtvatnet 2018 i Levanger kommune sendt fra Statens vegvesen STATENS VEGVESEN
11612/2018 20.04.2018 Inngående brev Høringsutkast - Kommunal målsetting for hjortevilt Verdal kommune 2018 - 2021 VERDAL KOMMUNE
11507/2018 20.04.2018 Inngående brev Tilskudd til friluftsliv - frist 1.mai TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
11531/2018 20.04.2018 Inngående brev Oversendelse av tilleggsavtale styrking av bemanning og barnefaglig kompetanse 100% stilling med oppstart i januar UTLENDINGSDIREKTORATET
11110/2018 20.04.2018 Utgående brev Advarsel om oppsigelse av leieforhold - ***** ***** *****
11525/2018 20.04.2018 Inngående brev Kopi avslag på søknad om konsesjon - overføring av anlegg for smågrisproduksjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11468/2018 20.04.2018 Inngående brev Kopi - Oversendelse av utkast til endret tillatelse - Biokraft AS Skogn Biokraft - Odin Krogstad
11541/2018 20.04.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hopla 5037/227/1 - Fylkesmannen fremmer innsigelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11540/2018 20.04.2018 Inngående brev Kopi - 5037/95/1 - Angående forhold registrert ved tømming av septik INNHERRED RENOVASJON IKS
11530/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - tilbygg til barnehage - 5037/207/105 Hammerøyvegen 4 - Bruse Barnehage SA Byggmesteran - Hulda Amlien
11079/2018 20.04.2018 Utgående brev Svar på klage vedrørende avslag om ledsagerbevis - ***** ***** *****
11190/2018 20.04.2018 Utgående brev Ang. dekning ved tvangssalg Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl.
11156/2018 20.04.2018 Utgående brev Svar angående dekningsprinsippet ved tvangssalg Dnb-Eiendom - Christina Vinje m.fl.
11137/2018 20.04.2018 Utgående brev Fritak for solidaransvar *****
11586/2018 20.04.2018 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff - Biokraft AS avd Skogn DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
11129/2018 20.04.2018 Utgående brev Matrikkelbrev - 5037/224/18 Bergljot Aune m.fl.
11165/2018 20.04.2018 Utgående brev 5037/224/18 - Retur av tinglyst matrikkelbrev Bergljot og Torbjørn A. Aune
11551/2018 20.04.2018 Inngående brev T2018-022189 - Stopp av trekk omgående ***** ***** ***** ***** *****
11526/2018 20.04.2018 Inngående brev Utleggstrekk ***** ***** ***** ***** *****
11527/2018 20.04.2018 Inngående brev Stopp av trekk *****
11549/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
11276/2018 19.04.2018 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet - ***** ***** *****
9645/2018 19.04.2018 Utgående brev Konsesjon på erverv av 5037/159/2 Sjøgrenda 46B - Tor Stavrum Dahlen Tor Stavrum Dahlen
11300/2018 19.04.2018 Inngående brev Purring på utleggstrekk i lønn - ***** ***** *****
11284/2018 19.04.2018 Inngående brev Purring på trekk i lønn og varsel om utlegg mot trekkpliktig ***** ***** ***** ***** ***** *****
11297/2018 19.04.2018 Inngående brev Utleggstrekk i lønn ***** ***** ***** ***** *****
11299/2018 19.04.2018 Inngående brev Utleggstrekk i lønn - ***** ***** *****
11464/2018 19.04.2018 Inngående brev Underskrevet årsregnskap 2017 Levanger Verdal Kommune
11324/2018 19.04.2018 Inngående brev 32227 - Meddelelse om avgjørelse - heving - ***** ***** ***** ***** ***** *****
11325/2018 19.04.2018 Inngående brev 32228 - Meddelelse om avgjørelse - heving - ***** ***** ***** ***** ***** *****
11326/2018 19.04.2018 Inngående brev 32222 - Meddelelse om avgjørelse - heving - ***** ***** *****
10881/2018 19.04.2018 Utgående brev Følgeskriv rapport *****
10870/2018 19.04.2018 Utgående brev Frigivelse av midler på skattetrekkskonto *****
10872/2018 19.04.2018 Utgående brev Frigivelse av midler på skattetrekkskonto *****
10933/2018 19.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Rock at Røstad - 260518 Patryk Henryk Polanski
10865/2018 19.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** *****
11425/2018 19.04.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring til boenehet for eiendommen Gbnr 288/11 Grøttingvegen 4, Levanger Trøndelag fylkeskommune
10983/2018 19.04.2018 Utgående brev Oversendelsesbrev - Klage ikke tatt til følge - Klage på vedtak om delvis innvilgelse av krav om dekning av sakskostnader - 5037/227/1 - Hopla - Naust 46 og 47 - Svend Otto Søyseth FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
10920/2018 19.04.2018 Utgående brev Manglende søknad om ferdigattest og melding om oppføring av uthus - 5037/316/1/81 Vulusjøvegen 694 - Frol Bygdealmenning BYGGMESTER HAUGBERG AS
Versjon:5.1.1