eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
59954/2019 21.08.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/375 Moafjæra 6 Promidt AS
59951/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5037/314/412 Moafjæra 8 Promidt AS
59949/2019 21.08.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/314/412 Moafjæra 8 Promidt AS
59916/2019 21.08.2019 Inngående brev Angående søknad om vannforsyningsanlegg på Frolfjellet Mattilsynet - Gunnhild Mareta Okkenhaug
59903/2019 21.08.2019 Inngående brev Gravemelding - 5037/99/1 Nerenget Maskin AS
59955/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest på 2 leilighetsblokker - 5037/314/434 og 5037/ 314/435 Moafjæra 6 Promidt AS
57917/2019 21.08.2019 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling-Ekne barnehage *****
59982/2019 21.08.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=434akp) *****
59919/2019 21.08.2019 Utgående brev 1. års off kontroll gnr 5037 74/1 Roar Helgesplass
59995/2019 21.08.2019 Inngående brev 5037/360/3 - Angående tømming av septik. Ir Nt - Anne-Lise Sæther
57810/2019 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev - Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** *****
55932/2019 21.08.2019 Utgående brev 5037/275/80 - Gamle Kongeveg 12 - Fritak av feie/tilsynsgebyr Bjørn Olav Veimo
57453/2019 21.08.2019 Utgående brev Eiendommen 308/1 - Tingstad Ola Skrove
59829/2019 21.08.2019 Utgående brev Stoppordre - Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning pbl § 32-4 SOLHAUG LANDSTED AS
59664/2019 21.08.2019 Utgående brev Mindre reguleringsendring Nordlijordet - godkjent Kjell Heggelund
57830/2019 21.08.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på oppføring av enebolig m/ utleie - 5037/37/233 Lysaker 14 KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
59943/2019 21.08.2019 Inngående brev Nabovarsel - oppretting / endring av matrikkel - 5037/16/113 Vårtunvegen 13B - Leve Utvikling AS NORGESHUS AS
59996/2019 21.08.2019 Inngående brev Interpellasjon fra Olaug Julie Aasan (MDG) - Klimakrise Miljøpartiet De Grønne v/Olaug Jullie Aasan
59551/2019 21.08.2019 Utgående brev utbet.anmodning og kreditorliste, G.O.S *****
57974/2019 21.08.2019 Utgående brev Høring - Endring reguleringsplan Høgberget 1 - grense mellom 314/261 og felles lekeareal Ann Kristin Skjetne m.fl.
59945/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om kommunal bostøtte - ***** ***** *****
59993/2019 21.08.2019 Inngående brev Oversendelse av tillatelse - Nettilknytning av Grønningselva kraftverk NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
57991/2019 21.08.2019 Utgående brev Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** *****
59666/2019 21.08.2019 Utgående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/275/350 - Godkjent INNHERRED ENTREPRENØR AS
57564/2019 21.08.2019 Utgående brev Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av tilleggsareal til 5037/272/27 fra eiendommen 5037/272/5 Bækkaenget - Asbjørn Johnsen - INNVILGET Asbjørn Johnsen
57924/2019 21.08.2019 Utgående brev Ferdigattest - Oppføring av ny hytte - 5037/316/1/263 Tomt nr 237 Vulusjøvegen 587 - Berit og Robert Ressem Kåre Robert Ressem
57505/2019 21.08.2019 Utgående brev Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - Godkjent Ingebjørg Hegnes m.fl.
55942/2019 21.08.2019 Utgående brev Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/37/3 Gamle E6 1227 - Ingebjørg og Per Idar Hegnes - Fradeling av eksisterende bolig - INNVILGET Ingebjørg Hegnes m.fl.
57401/2019 21.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i den kommunale klagenemnd 22.08.2019. *****
58052/2019 21.08.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok *****
57933/2019 21.08.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på oppføring av enebolig m/utleie - 5037/37/234 Lysaker 16 KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
59566/2019 21.08.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/372/1/52 Vulusjøvegen 943 - Oddrun Arna Gederaas. LEVANGER VARMESENTER AS m.fl.
59879/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Staup natur- og aktivitetsbarnehage *****
57468/2019 21.08.2019 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling-Vårtun barnehage *****
60015/2019 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 *****
59924/2019 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 *****
59934/2019 21.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktperson i barneverntjenesten Barnevern - st. ref. 4118669510 *****
59911/2019 21.08.2019 Inngående brev Oppdatert plantegning sokkeletasje - 5037/3/204 Brages veg 4 - Kari Elisabeth Stokke Kari Elisabeth Stokke
53943/2019 21.08.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Lill -Beate Jørås
57949/2019 21.08.2019 Utgående brev Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/307/1 Heieråsen/Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen - To boligtomter - INNVILGET Marte Hveem Pedersen m.fl.
59564/2019 21.08.2019 Utgående brev Oversendelse av Matrikkelbrev for tinglyste eiendommer Åsen Bygdealmenninger
59866/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59867/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59868/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59869/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59870/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59871/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59872/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59873/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
59874/2019 21.08.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4108188653) *****
Versjon:5.1.1