eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
39270/2018 11.12.2018 Inngående brev Søknad om betalingsavtale/-utsettelse avvises pga. manglende dokumentasjon *****
39237/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedr. søknad om støtte - Inkludering av barn i lavinntektsfamilier Bufdir -
39197/2018 11.12.2018 Inngående brev Brukerveiledning Agros - SMIl og Drenering Fylkesmannen - Rostad, Anne Grete
39166/2018 11.12.2018 Inngående brev Bestilling av oppstartmøte etter PBL, boligområde Haugan i Åsen Ntebb - Sigbjørn Aarnseth
39130/2018 11.12.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for fortetting av boliger på Falstadberget på Ekne - Levanger Fylkesmannen - Møller, Thomas
38909/2018 11.12.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling - Julebord for rødrussen på Levanger Videregående skole Thorbjørg Mejean Andersen
39161/2018 11.12.2018 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/279/1 Magnar Heir
39129/2018 11.12.2018 Inngående brev SMIL midler Gustad JOHN ANDERS FLØ GUSTAD
38966/2018 11.12.2018 Utgående brev Internflytting - ***** ***** ***** *****
38996/2018 11.12.2018 Utgående brev Tilskudd til språk og kulturfremmende prosjekter Trøndelag fylkeskommune
39195/2018 11.12.2018 Inngående brev Søknad om midler fra Einar Borgsøs Stiftelse - Svalen Salong SVALEN SALONG KRISTIN HOLMEN
39246/2018 11.12.2018 Inngående brev Skjenkebevillingskontroller Levanger 30.11.2018 Nokas - Aune, Morten
39173/2018 11.12.2018 Inngående brev Renovasjonsgebyr og vedtakskompetanse - henstilling om utsatt innkreving FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39265/2018 11.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
39196/2018 11.12.2018 Inngående brev Reviderte vedtekter og protokoll fra EGF i Trøndelag Reiseliv Trondelag - Petra Sestak
39131/2018 11.12.2018 Inngående brev 18/564-1 Endring av selskapsavtale for 2019 IKA Trøndelag Postmottak
39167/2018 11.12.2018 Inngående brev Opprettelse av tilsynssak - Klage på manglende helsehjelp fra Levanger interkommunale legevakt - ***** ***** ***** *****
38421/2018 11.12.2018 Utgående brev Nytt spørsmål om erstatning av utstyr ***** ***** ***** *****
39190/2018 11.12.2018 Inngående brev Siktelse for overtredelse av helsepersonelloven *****
39220/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedr. 17-03181-27 - Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
39261/2018 11.12.2018 Inngående brev 18/6476-1 Informasjon om søknadsrunden 2019 Kud Dep - Postmottak KUD
39279/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedtak om samtykke + gebyr Arbeidstilsynet
39181/2018 11.12.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på 5037/142/1 Samediggi/Sametinget
39158/2018 11.12.2018 Inngående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
39159/2018 11.12.2018 Inngående brev Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** ***** *****
38970/2018 11.12.2018 Utgående brev Søknad om motorferdsel i utmark til transport av byggevarer - Robert Ressem Kåre Robert Ressem
39276/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=188873) *****
39277/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=188873) *****
39272/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=188873) *****
39273/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=188873) *****
39239/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=188873) *****
39228/2018 11.12.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=188873) *****
39278/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=200038) *****
39275/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=200038) *****
39259/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=199753) *****
39281/2018 11.12.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=199753) *****
39138/2018 11.12.2018 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38908/2018 11.12.2018 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 1/90 Elin Aadde og Tor Åge Ingvaldsen
38925/2018 11.12.2018 Utgående brev 5037/316/1/112 - Retur av tinglyst målebrev EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
39157/2018 11.12.2018 Inngående brev 14800827 - Pålegg om trekk i lønn / trygd - ***** ***** ***** *****
38921/2018 11.12.2018 Utgående brev Oversendelse matrikkelbrev Ove Morten Kvitvang
39179/2018 11.12.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av utvendig trapp fra veranda - 5037/275/955 Nordlia 6 B - Mats Andreas Giske - Ferdigattest Mats Andreas Giske
39122/2018 10.12.2018 Inngående brev Utbetaling grøftetilskot Tor Oluf Kjølen
39073/2018 10.12.2018 Inngående brev Områderegulering Levanger havn Norconsult - Storeng Randi
39066/2018 10.12.2018 Inngående brev 5037/207/6 - svar fra huseier Anne Marie Larsen Østgaard
39053/2018 10.12.2018 Inngående brev Tilbud Levanger kommune Ro - Ingvar Rolstad
38409/2018 10.12.2018 Utgående brev Spørsmål om videre kjøp av tjenester- salg av Solhaug rusforebyggingssenter Solhaug opplevelser v/John Arne M. Jenssen
39101/2018 10.12.2018 Inngående brev Nytt spørsmål om erstatning av utstyr ***** ***** ***** *****
38592/2018 10.12.2018 Utgående brev redusert oppholdsbetaling-Mule gårdsbarnehage *****
38840/2018 10.12.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest på montering av stålpipe - 5037/208/11 Mossingvegen 87 - Åsen Museum og Historielag LEVANGER VARMESENTER AS
Versjon:5.1.1