eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
78262/2019 20.10.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 871580782 Landbruksdirektoratet
78254/2019 19.10.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/279/1 Heir vestre - Magnar Heir Landbruksdirektoratet
78217/2019 18.10.2019 Inngående brev Utlysning – tilskudd til kommuner for å utvikle og implementere kommunale modeller foridentifikasjon og oppfølgning av utsatte barn Bufdir - Knut Bjarne Aase
70702/2019 18.10.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om bruksendring til leilighet i 3 etasje - 5037/315/86 og 5037/315/199 Håkon den godes gate 17 - 19 - Stakset & Capelli Eiendom AS TALDE PROSJEKTSTYRING AS
78188/2019 18.10.2019 Inngående brev Tildeling av tilretteleggingsmidler for deltakelse på studier - lokal prioritering – studieåret 2019/2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
78178/2019 18.10.2019 Inngående brev Ref 036208 - tvangssalg fast eiendom - heving *****
78237/2019 18.10.2019 Inngående brev Avtale om leie av spredeareal for husdyrgjødsel på 5037/256/1 mellom Bjørn Ove Salberg og Annbjørn Næss BJØRN OVE SALBERG m.fl.
77089/2019 18.10.2019 Utgående brev Godkjenning av søknad om nydyrking på eiendommen 5037/280/1 - Okkenhaugvegen 318 Astrid Svendgård m.fl.
78191/2019 18.10.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 170/1 i Levanger (5037) Landbruksdirektoratet
78229/2019 18.10.2019 Inngående brev Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - ***** ***** *****
78019/2019 18.10.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte ved Sønningen - 5037/150/1/2 Byavassvegen 488 - Ekne Idrettslag EKNE IDRETTSLAG
78016/2019 18.10.2019 Utgående brev Ferdigattest - Riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje - 5037/315/368 Markvegen 20 - Viggo Murvold Viggo Murvold
78163/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78164/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** ***** *****
78165/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78186/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78187/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtale - ***** ***** ***** *****
78190/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78195/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78196/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78197/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78199/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78200/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78202/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78205/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78206/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78207/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** ***** *****
78208/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78156/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtaler - ***** ***** ***** *****
78159/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78161/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78209/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78210/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78211/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** ***** *****
78212/2019 18.10.2019 Utgående brev Avviksskjema samarbeidsavtalen - ***** ***** *****
78232/2019 18.10.2019 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd for år 1 for 2019 *****
78144/2019 18.10.2019 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/366/4 Flatan 44 - Pål Arne Aunan LEVANGER VARMESENTER AS
77605/2019 18.10.2019 Utgående brev 5037/350/1 - Nesset 251 - Reduksjon av feie/tilsynsgebyret Håvar Myhr
76863/2019 18.10.2019 Utgående brev Høring - Søknad om utvidelse av veranda på fritidsbolig - 5037/162/1/5 Sjøgrenda 132 - Gerd Trude Nervik TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl.
78180/2019 18.10.2019 Inngående brev Ref 036822 - tvangssalg fast eiendom - hevingskjennelse *****
78141/2019 18.10.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon for barnehagelærer Casa Musica Barnehage
78185/2019 18.10.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse - Tilbygg til administrasjonsbygg - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred IKS INNHERRED ENTREPRENØR AS
78184/2019 18.10.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - Tilbygg til administrasjonsbygg - 5037/264/43 Mulelia 81 - Innherred Renovasjon IKS INNHERRED ENTREPRENØR AS
78193/2019 18.10.2019 Utgående brev Foreløpig svar: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5037/204/3 - Morten Husby Morten Husby
77639/2019 18.10.2019 Utgående brev Innkalling til kontaktutvalgsmøte for Levanger og Frosta kommuner 2019 Kontaktutvalget
78243/2019 18.10.2019 Inngående brev Orientering om vedtak i sak om jakttid for elg Trøndelag fylkeskommune
78233/2019 18.10.2019 Inngående brev Søknad om fritak for feie- og tilsynsgebyr - 5038/18/597 - Gamle kongeveg 2 Stian Valbekmo
78182/2019 18.10.2019 Inngående brev Kopi av brev fra 2001 - Overføring av arkivmateriale med sakstype utslippstillatelser fra mindre anlegg til kommunene - returneres etter 15 år Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
78139/2019 18.10.2019 Inngående brev Rapportering 2019 og innmelding av behov for kommunale SMIL-midler 2020 Fylkesmannen i Trøndelag - Aud Bjartnes
78104/2019 17.10.2019 Inngående brev Mønehøyde Marius Brenne
Versjon:5.1.1