eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4885/2018 20.02.2018 Inngående brev Adressenavnene Fossingmarka og Ulrikkaplassen – tilråding - Line Lysaker Heinesen Sprakradet - Line Lysaker Heinesen
4865/2018 20.02.2018 Inngående brev Tildeling av kommunal SMIL-ramme 2018 Fylkesmannen - Benum, Hilde Kristin
4884/2018 20.02.2018 Inngående brev Ang. Romjulskaffe på LBAS i regi av Frol sanitetsforening Frol sanitetslag v/Gunn Mary Andersen
4886/2018 20.02.2018 Inngående brev Høring NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende Postmottak HOD
4719/2018 20.02.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Djupvikvegen 208 Gnr.243 bnr. 1 Feste nr. 73 Marit Valle Raaness
4839/2018 20.02.2018 Inngående brev Ref nr 1758037 - Utleggstrekk - ***** ***** *****
4840/2018 20.02.2018 Inngående brev Ref nr 648423 - Utleggstrekk - ***** ***** *****
4842/2018 20.02.2018 Inngående brev Ref nr 3711111 - Utleggstrekk - ***** ***** *****
4844/2018 20.02.2018 Inngående brev Ref nr 203319 - Utleggstrekk - stopp av trekk ***** ***** ***** ***** *****
4846/2018 20.02.2018 Inngående brev Ref nr 2082330 -Utleggstrekk ***** ***** *****
4849/2018 20.02.2018 Inngående brev Underretning til klager - Henlagt - Trussel 170817 ***** ***** *****
4850/2018 20.02.2018 Inngående brev Vulusjøvegen Driftsselskap SA - Innkalling til årsmøte i representantskapet 140318 VULUSJØVEGEN DRIFTSSELSKAP SA
4852/2018 20.02.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - ***** ***** *****
4854/2018 20.02.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** *****
4861/2018 20.02.2018 Inngående brev Spørsmål om interkommunalt samarbeid om matrikkelføring KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
4862/2018 20.02.2018 Inngående brev Møteprotokoll styremøte 26.01.2018, Konsek Trøndelag IKS Konsek - Eva J Bekkavik
4863/2018 20.02.2018 Inngående brev Kopi av levert søknad refusjon av kommunens utgifter til Jegerprøven 2017 MILJØDIREKTORATET
4698/2018 20.02.2018 Inngående brev Klage på vedtak PRETOR ADVOKAT AS
4841/2018 20.02.2018 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - Trusler 100218 *****
4775/2018 20.02.2018 Inngående brev Situasjonskart Knut Skjetne
4851/2018 20.02.2018 Inngående brev Svar på Avviksskjema Samarbeidsavtalen E13/2018 NA - ***** ***** *****
4714/2018 20.02.2018 Inngående brev Truls Veske søker om arbeid som støttekontakt Truls Veske
4848/2018 20.02.2018 Inngående brev Heidi Norøy søker om arbeid som støttekontakt Heidi Norøy
4607/2018 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen - Dispensasjon fra kommuneplanen LNFR-formål - Deling av eiendommen Strømmen nedre 5037/191/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4695/2018 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplanforslag garasjer i Jernbanegata Beboere i Kirkegata 41 og 41B
4683/2018 19.02.2018 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag - Godkjenning av plan for nydyrking - Lars Gunnar Almli - 5037/130/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4608/2018 19.02.2018 Inngående brev Skolesekker til årets 1. klassinger i Trøndelag 2018 STATENS VEGVESEN
4609/2018 19.02.2018 Inngående brev Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats for 1.-10. trinn UTDANNINGSDIREKTORATET
4634/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Hompetitten barnehage Ida Marita Melbye
4651/2018 19.02.2018 Inngående brev Høring – forslag til endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage UTDANNINGSDIREKTORATET
4656/2018 19.02.2018 Inngående brev Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven UTDANNINGSDIREKTORATET
4657/2018 19.02.2018 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff Biokraft AS avd Skogn DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
4675/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest NEONTEX AS
4680/2018 19.02.2018 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap. 4 UTDANNINGSDIREKTORATET
4660/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
4689/2018 19.02.2018 Inngående brev Forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven Namsmannen i Steinkjer
4691/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bostøtte *****
4694/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis Levanger sykehus v/ sosionom Kristin Aakerhus
4697/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt for 2018 - ***** ***** *****
4677/2018 19.02.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=122081) Jaana Iren Sørmo Kotka
4606/2018 19.02.2018 Inngående brev Søknad om fornyelse av ledsagerbevis *****
4592/2018 18.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** *****
4466/2018 16.02.2018 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Jämt-Trøndersk forening, Armfeldts karoliner RKT Rustkammeret
4468/2018 16.02.2018 Inngående brev Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
4469/2018 16.02.2018 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om endring av utleggstrekk - T2016-244891 *****
4472/2018 16.02.2018 Inngående brev Purring på svar - produksjonstilskudd i jordbruket - Nedre Bjørvika Kjos Hansen ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA
4474/2018 16.02.2018 Inngående brev Forespørsel om utbetaling av ytelser i forbindelse med utleggssak T2018-019556 - ***** ***** *****
4481/2018 16.02.2018 Inngående brev Avslutte utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) FOLKEHELSEINSTITUTTET
4498/2018 16.02.2018 Inngående brev Kvilstad: Søknad om mindre endring ARKPLAN AS
4565/2018 16.02.2018 Inngående brev Innbetaling av fellutbetalt ytelse - Saksnummer 299951 - ***** ***** *****
Versjon:5.1.1