eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
36143/2020 05.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 *****
36134/2020 04.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 *****
36141/2020 04.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 *****
36142/2020 04.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Levanger kommune, Marknadsvegen omsorgsbase - st. ref. 4255357882 *****
36140/2020 04.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor 60% prosjektstilling Levanger kommune, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - st. ref. 4231683884 *****
36135/2020 04.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 80% Sykepleier på palliativ avdeling Palliativ avdeling, Staup Helsehus - st. ref. 4254088619 *****
36133/2020 04.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 4 faste stillinger, to Sykepleiere i 100 % og to Sykepleier i 50 %, en av 50 % er på natt. Levanger kommune, Breidablikktunet omsorg - st. ref. 4258157549 *****
36029/2020 03.07.2020 Inngående brev Søknad som støttekontakt William Steffenak
35996/2020 03.07.2020 Inngående brev Gravemelding og sanitærmelding - Børsåsvegen 88 + 90 Sarisan - Rasmus Roesen
36032/2020 03.07.2020 Inngående brev Godkjent - Søknad om oppføring av midlertidige kontorbrakker ved Filmfabrikken - 5037/274/17 Helge Ingstads veg 17 - Levanger kommune Levanger kommune
36066/2020 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/246/4 Sandvikvegen 386 - Margret Fridriksson Moen og Helge Moen Margret Fridriksson Moen m.fl.
36089/2020 03.07.2020 Inngående brev Avslag - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 Tilskuddsseksjonen Bufdir
36124/2020 03.07.2020 Inngående brev Kopi - Oppnevning av settefylkesmann - habilitet KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
36072/2020 03.07.2020 Inngående brev Svar fra Bane NOR på nabovarsel - Ekstra avkjørsel fra eiendommen - 5037/37/204 BANE NOR SF
36084/2020 03.07.2020 Inngående brev Nabovarsel - oppføring av enebolig og høydejustering av byggeområde - 5037/6/153 Reina 15 - Hallvard Haugen KOMPLETT PROSJEKTERING AS
36100/2020 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolig - 5037/273/64 Arne Vestrums veg 3 - Marthe Musum BYGGMESTER BJARTNES AS
36073/2020 03.07.2020 Inngående brev Svar fra Bane NOR på nabovarsel - Ekstra avkjørsel fra eiendommen - 5037/37/204 BANE NOR SF
36019/2020 03.07.2020 Inngående brev Saldoforespørsel DNB EIENDOM AS
36024/2020 03.07.2020 Inngående brev Saldoforespørsel - ***** ***** ***** DNB EIENDOM AS
35998/2020 03.07.2020 Inngående brev Avgjørelse i tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
36128/2020 03.07.2020 Inngående brev Planinitiativ - Kjønstadmarka - 5037/7/5 AGRAFF ARKITEKTUR AS
36106/2020 03.07.2020 Inngående brev Restkrav Alosavegen 11 STOREBRAND FORSIKRING AS
36092/2020 03.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Krav om hytte/fritidsrenovasjon Stig Roten
36112/2020 03.07.2020 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
36079/2020 03.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sletting av heftelser på 5037/315/112 STATENS KARTVERK
36085/2020 03.07.2020 Inngående brev Korrespondanse Trøndelag fylkeskommune Trondelagfylke - Heike Schmidtko
36002/2020 03.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis kjernetid - Røstad studentbarnehage *****
35990/2020 03.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev 2020 - Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, grunnskoleopplæring for asylsøkere i aldersgruppen 6-15 år UTDANNINGSDIREKTORATET
36010/2020 03.07.2020 Inngående brev Søknad om tilbakeføring av næringsareal JORULF LELLO
36132/2020 03.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 80% Sykepleier på palliativ avdeling Palliativ avdeling, Staup Helsehus - st. ref. 4254088619 *****
36127/2020 03.07.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av siste del av dreneringsprosjektet - 5037/16/1 OLE R JØRSTAD
35993/2020 03.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Svømmeinstruktør Levanger kommune, Trønderhallen - st. ref. 4248231630 *****
36078/2020 03.07.2020 Inngående brev 160884 - Utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
36129/2020 03.07.2020 Utgående brev Fangdam EINAR MYHR m.fl.
35995/2020 03.07.2020 Inngående brev Eiermøte i TFoU TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS
36088/2020 03.07.2020 Inngående brev 20/494-20 Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
36111/2020 03.07.2020 Inngående brev Vedr. 202016897-4 - Dispensasjon fra byggegrense- FV 6878 ved eiendommen 5037/282/2 - oppsett av busskur Trøndelag fylkeskommune
35952/2020 02.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv
35942/2020 02.07.2020 Inngående brev Spredeareal nytt slaktegrisfjøs Levanger Kommune - Vie, Ellen
35941/2020 02.07.2020 Inngående brev Gjødselkum Levanger Kommune - Vie, Ellen
35914/2020 02.07.2020 Inngående brev Signert avtale Kaleidoscopenordic - Bjørnar Skaar Haveland
35873/2020 02.07.2020 Inngående brev Reviderte tegninger Innherrede - Firmapost Innherred Entreprenor
35860/2020 02.07.2020 Inngående brev Purring: Innsynsbegjæring fra VG Schibsted - Ane Muladal
35850/2020 02.07.2020 Inngående brev Tilsyn for Jernbanegata 16 Leiligheter Kjell Ribe
35848/2020 02.07.2020 Inngående brev Ansvarlig for signering i Levanger kommune Kaleidoscopenordic - Bjørnar Skaar Haveland
35853/2020 02.07.2020 Inngående brev Søknad om fritak/reduksjon av feie- og tilsynsgebyr - 5037/275/358 Bøkestien 1 Ingrid Synnøve S Haugan
35447/2020 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev søknad om redusert foreldrebetaling - Ruffen Barnehage Saltkjelen *****
35711/2020 02.07.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for oppføring av bolighus og garasje - 5037/54/29 Bjørnangvegen 40 - Skeyna Utvikling AS SKEYNA BYGG AS
35901/2020 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ppwa8e, SakId=334282) *****
35715/2020 02.07.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for ettergodkjenning av naust - 5037/227/1/56 Naust 38 Hopla - Sigmund Moan Sigmund Ottar Moan
Versjon:5.1.1