eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
19378/2018 21.06.2018 Inngående brev Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG1) for oppføring av barne- og avlastningsbolig - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Levanger kommune Levanger kommune
19436/2018 21.06.2018 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett ansvarlig søker - 5037/315/210 NORCONSULT AS
19440/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest på boligbygg m/8 leiligheter og parkeringskjeller - 5037/315/210 NORCONSULT AS
19517/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om riving av våningshus - 5037/307/1 Tømtevegen 267 - Marte Hveem Pedersen og Thomas Pedersen Marte Hveem Pedersen
19523/2018 21.06.2018 Inngående brev Bekreftelse på nedbrenning av bygning Innherred Brann og Redning
19001/2018 21.06.2018 Utgående brev Møte Trafikksikkerhetsutvalget 220318 - Referat Medlemmer i TS-utvalget
19543/2018 21.06.2018 Inngående brev Velkommen til egenvurdering - Bruk av vilkår i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19456/2018 21.06.2018 Inngående brev Invitasjon, omstilling og samfunnsutvikling KS
19538/2018 21.06.2018 Inngående brev Melding om vedtak - Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag Osen kommune
19410/2018 21.06.2018 Inngående brev Registrering kommunal vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19415/2018 21.06.2018 Inngående brev Prøvingsattest *****
19503/2018 21.06.2018 Inngående brev Underretning til klager *****
19469/2018 21.06.2018 Inngående brev Skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19547/2018 21.06.2018 Inngående brev Klage på eiendomsskatt 5037/3/481 Ola Lind
19434/2018 21.06.2018 Inngående brev Orientering om ikrafttredelse av endringer i bestemmelsene om opplysningsplikt til barnevernet HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
18889/2018 21.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om styrkningsressurser - barnehageåret 2018/2019 *****
19472/2018 21.06.2018 Inngående brev Ad Hammerøyvegen 10 og 12 Brynjar Aarnseth
19446/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om fasadeendring og ombygging av Breidablikktunet - 5037/1/243 Staupslia 37 - Levanger kommune INNHERRED ENTREPRENØR AS
19404/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolighus - 5037/2/173 Bambergvegen 36 - Ranka Eric Kvarving og Svein Kvarving LETNES ARKITEKTKONTOR AS
19092/2018 21.06.2018 Utgående brev Landingstillatelse for helikopter ved Grønningen og Kongshaugen, Arne K Lorås Arne Lorås
19531/2018 21.06.2018 Inngående brev Kontrakt til underskrift om kjøp av 5037/261/7 og 5037/659/1 - mellom Statens Vegvesen og Levanger kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
18891/2018 21.06.2018 Utgående brev Vedtak - Punktfeste - 5037/167/1 Kristivik - Heidi Kristine og Per Arve Hammer - Eksisterende hytte 5037/167/1/17 Bergbygda 447 - Godkjent Per Arve Hammer m.fl.
19388/2018 21.06.2018 Inngående brev Tiltak Levangerelva Grunneierlag - referat fra befaring 13.06.2018 Norconsult AS
19385/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje - 5037/223/65 Vollamarka 28 - Gøran Opheim S.A.K. AS
19451/2018 21.06.2018 Inngående brev Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr - Mossingvegen 313 INNHERRED RENOVASJON IKS
19452/2018 21.06.2018 Inngående brev E-post 1 - Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr Mossingvegen 313 Asbjørn Hulaas
19453/2018 21.06.2018 Inngående brev E-post 2 - Bruksendring i forbindelse med renovasjonsgebyr Mossingvegen 313 Asbjørn Hulaas
19419/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest på garasje - 5037/275/511 Ludvig Bremers veg 12 HEIA OG SKJERVE BYGG AS
19395/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om tilbygg til bolighus og uthus - 5037/74/4 Gamle E6 716 - Ove Anders Voldseth KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
19398/2018 21.06.2018 Inngående brev Uttalelse fra Innherred Renovasjon - Søknad om tiltak til utslippstillatelse 5037/233/37 Åsenfjord Nils Inge Bjørklund
19392/2018 21.06.2018 Inngående brev Melding om ny nettstasjon 72070 Vang - 5037/352/2 Nesset 92 - NTE Nett AS NTE NETT AS
19508/2018 21.06.2018 Inngående brev Godkjenning søknad om tilskudd til manuell hogst - gbnr 9/1 Frosta - Torleif M Brænne FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19504/2018 21.06.2018 Inngående brev Godkjenning av søknad om tilskudd til manuell hogst - 5037/229/4 - Ola Johan Leangen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18920/2018 21.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
18936/2018 21.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
19484/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
19532/2018 21.06.2018 Inngående brev Låneaksept *****
19533/2018 21.06.2018 Inngående brev Innfrielse av lån *****
19534/2018 21.06.2018 Inngående brev Underskrevet kjøpekontrakt - Bøkkervegen 10 5034/314/57 *****
19002/2018 21.06.2018 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning Ytterøy Bygdetun v/ John Arne Nøst
19513/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5037/280/2 Heirsvegen 130 - Gunnar Alstad GUNNAR ALSTAD
19556/2018 21.06.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - 5037/232/197 STATENS KARTVERK Tinglysing
19486/2018 21.06.2018 Inngående brev Tvangssalg av fast eiendom - meddelelse om avgjørelse ***** ***** ***** *****
19492/2018 21.06.2018 Inngående brev Utleggstrekk - vi stopper trekket *****
19490/2018 21.06.2018 Inngående brev Utleggstrekk - vi stopper trekket *****
19479/2018 21.06.2018 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede - ***** ***** *****
19335/2018 20.06.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Bjørnang II på Skogn Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
18982/2018 20.06.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/316/1/266 Tomt nr 289 Vulusjøvegen - Trond G Solbakk - Godkjent IDEHYTTA AS
15852/2018 20.06.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av natursteinsmur - 5037/6/172 Enga 3 - Ida B Fostad og Marius F Solli TROLL ENTREPRENØR AS
19229/2018 20.06.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje - 5037/137/10 Sjøvegen 705 - Kenneth Lorås Kenneth Lorås
Versjon:5.1.1