eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
31521/2018 12.10.2018 Inngående brev FRIST NÆRMER SEG - Nasjonal ramme for vindkraft FNF-Nett - Fredrik Fredriksen
31519/2018 12.10.2018 Inngående brev Riktig skjema - Søknad om midlertidig brukstillatelse Byggmesteran AS
31514/2018 12.10.2018 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1407 - E6/EG6 - Åsen _ Gullberget - Levanger kommune - Fibergraving - Pressing fra gang- og sykkelveg - Okkenhaug Entreprenør AS Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag
31502/2018 12.10.2018 Inngående brev Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** Tore Sundal
31500/2018 12.10.2018 Inngående brev Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** ***** Tore Sundal
31497/2018 12.10.2018 Inngående brev Husleiekontrakt 2018 - ***** ***** Tore Sundal
31498/2018 12.10.2018 Inngående brev Tilbud på parkeringsavtale fra Trondheim parkering Trondheim Kommune - Laila Solheim
31476/2018 12.10.2018 Inngående brev Innspill til kommunedelplan for Levanger sentrum Norconsult - Aune Kristian
31285/2018 12.10.2018 Utgående brev Høring - søknad om bygging av landbruksveg kl. 3 - 5036/29/1 - Stein Ola Stene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
31529/2018 12.10.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da klagefristen har utgått (Ref=174703) *****
31477/2018 12.10.2018 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet ***** ***** ***** *****
31480/2018 12.10.2018 Inngående brev Uttalelse til godkjenning av plan for nydyrking- Vegard Sørmo Loktu - Levanger - 119/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
31524/2018 12.10.2018 Inngående brev Delvis innvilget søknad om økt kommunal ramme SMIL -midler 2018 - Levanger FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
31518/2018 12.10.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018 kap 765 post 62 - Levanger kommune Fylkesmannen i Trøndelag
31526/2018 12.10.2018 Inngående brev Kvittering for nabovarsel - 5037/361/1 Bjørn Skauge
31348/2018 12.10.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/143 Kjønstadmarka 7 - Trine Lello - Godkjent KVERNMO AS
31472/2018 12.10.2018 Inngående brev Geoteknisk vurdering Kjønstadmarka 7, Levanger Norconsult AS
31516/2018 12.10.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter *****
31517/2018 12.10.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter *****
31469/2018 12.10.2018 Inngående brev Restaureringsfondet - søknad om midler til nytt tak - Emilies hus Hilde Monica Røstad
29257/2018 12.10.2018 Utgående brev Søknad om bruksendring av garasje til stue - 5037/2/84 Bambergvegen 34 - Lars Johan Carlsson- Ferdigattest Lars Johan Carlsson
31487/2018 12.10.2018 Inngående brev Fjerning av privat veg ved Røstad søndre - 5037/273/1 Arne Vestrums veg 21 og 23 - Kristin Veie og Olav Daling - ønske om tilbakemelding Kristin Veie m.fl.
31539/2018 12.10.2018 Inngående brev Vertskommunetilskudd 4. kvartal 2018 - Leira asylmottak - Leira tilrettelagt avdeling - Leira EM asylmottak UTLENDINGSDIREKTORATET
31523/2018 12.10.2018 Inngående brev Plan for lukking av avvik etter gjennomført stedlig tilsyn - helse- og omsorgstjenesteloven kap.9 - ***** ***** ***** *****
31525/2018 12.10.2018 Inngående brev Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** *****
31527/2018 12.10.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - Sletting av tinglyst utleggspant *****
31508/2018 12.10.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av 5037/329/13 Oterstein 30 - Arne Eyvind Aas Arne Eyvind Aas
31444/2018 11.10.2018 Inngående brev Sentrumsplan Levanger Kommune - Holmen, John Helge
31371/2018 11.10.2018 Inngående brev Inkluderingsseminar Studentinord - Kari Ramstad
31280/2018 11.10.2018 Utgående brev Søknad om bruksendring til boligformål - 5037/22/31 Gamle E6 1487 - Anita Haga - Ferdigattest Anita Haga
31440/2018 11.10.2018 Inngående brev Fv 6888 (134) Forsterkningsprosjekt Røstadlia - Salthammer m/arm - Kjøpekontrakt 5037/262/57 Statens Vegvesen Region Midt
31221/2018 11.10.2018 Utgående brev Søknad om fritak/endring i renovasjonsgebyr - Tømtevegen 427 Odd Langeland
31158/2018 11.10.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av bolighus og garasje - 5037/6/144 Kjønstadmarka 9 - Torstein Hansen - Godkjent KJØLEN OG NYDAL BYGG AS
31116/2018 11.10.2018 Utgående brev Søknad om tilbygg av bod til hytte - 5037/232/61 Sagtun 66 - Arild Hassel - Ferdigattest Arild Hallvar Hassel
31274/2018 11.10.2018 Utgående brev Søknad om riving av eksisterende og oppføring av ny garasje - 5037/315/1/52 Storørvegen 1 - Inger Karen S. Ness og Ingvar Ness - Ferdigattest Ingvar Ness
31379/2018 11.10.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest renovering bolighus og utvidelse av terrasse - 5037/2/152 Gårdsvegen 12 - Hanne Strand Hanne Strand
31425/2018 11.10.2018 Inngående brev Pålegg - Rapport (121614) etter kontroll av elektrisk anlegg Ytterøy prestebolig Øvresflata 179 NTE NETT AS Det lokale eltilsyn
31426/2018 11.10.2018 Inngående brev Pålegg - Rapport 121615 etter kontroll av elektrisk anlegg Ytterøy skole NTE NETT AS Det lokale eltilsyn
31403/2018 11.10.2018 Inngående brev Ekstra søknadsfrist for klima og miljøprogrammet 2018 - Landbruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
31427/2018 11.10.2018 Inngående brev Pålegg - rapport 122384 etter kontroll av elektrisk anlegg Staupslia 41 NTE NETT AS Det lokale eltilsyn
31429/2018 11.10.2018 Inngående brev Pålegg - Rapport 122387 etter kontroll av elektrisk anlegg Staupslia 41 NTE NETT AS Det lokale eltilsyn
31392/2018 11.10.2018 Utgående brev Svar til forespørsel knyttet til adgangskontroll på teknisk rom nødnettutstyr *****
31431/2018 11.10.2018 Inngående brev Regresskrav - tilbakeslag - skade den 150718 hos Asgeir Løvstuhagen Alosavegen 11 - 1646977898380 SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS
31383/2018 11.10.2018 Inngående brev Fortidsminneforeningen SI Møte på Ytterøya 171018 Fortidsminneforeningen v/ Bjørn Sakshaug
31399/2018 11.10.2018 Inngående brev Regionalt utviklingsprogram 2015 - Sluttutbetaling FBB-2015-3 - Bredbånd Falstadsenteret og ML-senteret Trøndelag fylkeskommune
31191/2018 11.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
31185/2018 11.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
31335/2018 11.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmet - ***** ***** *****
31375/2018 11.10.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger - Skjenkebevilling 201018 Karen Marita Klemetsen Flått
15316/2018 11.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
Versjon:5.1.1