eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
15677/2019 16.04.2019 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på innsynsbegjæring T-A - Monica Iren Solberg Susegg
15667/2019 16.04.2019 Inngående brev [Skadenr. 6403234,1] Varsel regress Frende -
15642/2019 16.04.2019 Inngående brev Nesheimvegen 51 og 57 graving på veg - mailkorrespondanse Rorleggernverdal - Erlend Liaklev Kålen
15641/2019 16.04.2019 Inngående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Alstadhaugvegen 65 Levanger Kommune - Levanger Gravemelding
15606/2019 16.04.2019 Inngående brev Påminnelse: Erstatningskrav grunnet tilbakeslag vår ref 87547831,2 TILBAKESLAG HOLANVEGEN 4 Gjensidige - ansvar.skade
15589/2019 16.04.2019 Inngående brev div. vedlikehold Jernbanegata 20A Regi Eiendom AS
15588/2019 16.04.2019 Inngående brev Oversendelse av privat forslag til reguleringsplan Tydalsnett -
15043/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/318/4 Skolbakken 70 - Randi og Kai Robert Vandsvik - Godkjent VANDSVIK MEK VERKSTED AS
15587/2019 16.04.2019 Inngående brev 19/00008-21 - Ny nettstasjon 63235 Røstad Studentby med tilhørende kabelanlegg - Melding om foreleggingspliktig foretak. ID 24818 Nte - Tangen Torill
15581/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/267/55 Børøyvegen 135 - Torbjørn Bentzen Torbjørn Bentzen
15638/2019 16.04.2019 Inngående brev 19/1988-2 Svar på spørsmål om eierseksjonsloven § 21 - reseksjonering KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
15077/2019 16.04.2019 Utgående brev Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 5037/140/5 Jørås østre - Lill Beate Jørås - Tilleggsareal til eiendommen 5037/139/1 til landbruksformål - Godkjent Lill-Beate Jørås
15610/2019 16.04.2019 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd *****
15593/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5037/282/3 Munkrøstadvegen 156 - Siri Henriksen og Svein Erling Brekken SVEIN-ERLING BREKKEN
13423/2019 16.04.2019 Utgående brev Vedtak - Deling av eiendommen 5037/276/5 Katrines Minde - Katrines Minde AS - 11 eneboligtomter og 2 tomter for hus i rekke - Godkjent KATHRINES MINDE AS
15044/2019 16.04.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg av planting av skog etter hogst - 5037/286/1 - Leif Magne Lian Leif Magne Lian
15102/2019 16.04.2019 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg av planting av skog etter hogst - 5037/297/1 - Ole Johan Alstad Ole Johan Alstad
15152/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev - Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** *****
15156/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev - Søknad - Transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
15631/2019 16.04.2019 Inngående brev Forsikringsattest *****
15683/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - God på Azure og Office 365? Her er spennende utfordringer! Innherred kommunesamarbeid, Levanger kommune - st. ref. 4053921443 *****
14838/2019 16.04.2019 Utgående brev Bekreftelse på utgått bygningsnummer Ragnhild Viken
15580/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om rehabilitering av skorstein - 5037/323/5 Innbygda 260 - Ivar Bremseth LEVANGER VARMESENTER AS
15585/2019 16.04.2019 Inngående brev Røstad Studentboliger - Søknad om teknisk godkjenning tilknytning kommunalt VA nett Sweco - Bjorøy, Ivar-Øyvind
15659/2019 16.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell Konsek - Torbjørn Berglann
15662/2019 16.04.2019 Inngående brev Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr antall personer med psykisk utviklingshemming Revisjon Midt-Norge
15670/2019 16.04.2019 Inngående brev Vedlegg 2 - tall på personer med psykisk utviklingshemming 010119 Revisjon Midt-Norge
15579/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger / lærere Levanger kommune, Frol barneskole - st. ref. 4053735564 *****
15681/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger / lærere Levanger kommune, Frol barneskole - st. ref. 4053735564 *****
15602/2019 16.04.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke om deltakelse i pilot for programfinansiering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
15605/2019 16.04.2019 Inngående brev Spørsmål til Kommunestyret 240419 fra Levanger Ap - Korridor mellom kobinasjonsbygg og akuttmottaket ved Sykehuset Levanger Levanger Arbeiderparti
15082/2019 16.04.2019 Utgående brev Prøvingsattest / vigselsbok *****
15086/2019 16.04.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok *****
15051/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknader om dekning av kostnader til ekstraordinære tiltak - ***** ***** ***** *****
15668/2019 16.04.2019 Inngående brev Ny taksering av Statnett SF og NTE Nett AS 2019 Eskatt - Otto Sæterbø (eSkatt as)
15680/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeider/miljøterapeut Levanger kommune, Avlastningsbolig Okkenhaugvegen - st. ref. 4061286132 *****
15660/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøarbeider/miljøterapeut Levanger kommune, Avlastningsbolig Okkenhaugvegen - st. ref. 4061286132 *****
15611/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
15612/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
15613/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
15615/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
15616/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
15617/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om styrkingsressurs for barn med nedsatt funksjonsevne barnehageåret 2019/2020 *****
14393/2019 16.04.2019 Utgående brev Erfaringer med ny jakttidsramme på elg i Levanger for jaktårene 2017 og 2018. Trøndelag fylkeskommune
15608/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4061140178 *****
15624/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4061140178 *****
15666/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4061140178 *****
15682/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Undervisningsstillinger/lærere Levanger kommune, Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4061140178 *****
15625/2019 16.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder Pedagogisk-psykologisk tjeneste Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4062100675 *****
15582/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om fasadeendring på bolig - 5037/13/35 Eidsbotnvegen 54 - Jann Arild Iversen Jann Arild Iversen
Versjon:5.1.1