eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
23974/2018 15.08.2018 Inngående brev Situasjonskart Jordlovsbehandling 18/5 Bringebærvegen 8 Innherred Onmicrosoft - safeq
23842/2018 15.08.2018 Utgående brev Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET Inge Frits Eriksen
23919/2018 15.08.2018 Inngående brev Ref sak 1694525 - pålegg om trekk i lønn - ***** ***** ***** *****
23628/2018 15.08.2018 Utgående brev Refusjon Menn i Helse KS v/ Eli S. Iversen
23898/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** *****
23864/2018 15.08.2018 Utgående brev E-post til statens vegvesen Statens vegvesen Region midt
23718/2018 15.08.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Bremseth Ann Line Løvli m.fl.
23909/2018 15.08.2018 Inngående brev Klarlegging av eksisterende grenser - 5037/37/192 Småland 9 - Inger Sandvik Jarstein Inger Sandvik Jarstein
23726/2018 15.08.2018 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Levanger Kommune m.fl.
23671/2018 15.08.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til manuell hogst - 5037/177/3 - Sigbjørn Hammer FMTL Postmottak
23691/2018 15.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ***** ***** *****
23632/2018 15.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
23920/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet - ***** ***** *****
23929/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmet ***** ***** ***** *****
23966/2018 15.08.2018 Inngående brev Kommunens uttalelse - Søknad om BU midler til ombygging til ungdyrfjøs - ***** ***** *****
23814/2018 15.08.2018 Utgående brev Sykkelhus - adgangskontroll Jo Ivar Rostad
23466/2018 15.08.2018 Utgående brev Redegjørelse for avvik i forhold til tilsagn og opplysninger i søknad Husbanken
23612/2018 15.08.2018 Utgående brev Tilsvar på klage - sak 2018/0225 KOFA Klagenemndssekretariatet
23881/2018 15.08.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av bolighus - 5037/6/101 Nordengbakkan 16 - Christian Wee - midlertidig brukstillatelse. Byggkontrollen AS
23874/2018 15.08.2018 Utgående brev Søknad om riving av boligbygg - 5037/144/6 Eknesvegen 422 - Reidar Skarsbakk - godkjent. Skjele gård ANS
23997/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Farmen Menighetsbarnehage *****
23940/2018 15.08.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/1/395 Petter Nyengets veg 7A Erlend Liaklev Kålen
23866/2018 15.08.2018 Utgående brev Oppdatert Gravemelding - Korenhaugen 8 Lianmaskin - Rune Kvarsvik
23970/2018 15.08.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding - 5037/1/139 Korenhaugen 8 Rune Kvarsvik
23836/2018 15.08.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/315/219 Vuku Naturstein AS
23967/2018 15.08.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5037/315/221 Kirkegata 3F Lars Kjenstadbakk
23916/2018 15.08.2018 Inngående brev Avslag på søknad om ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 1 ( 2016 ) ***** ***** ***** *****
23917/2018 15.08.2018 Inngående brev Saksbehandlingstid - ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ***** ***** ***** *****
23992/2018 15.08.2018 Inngående brev Renovasjonsgebyr og Vedtakskompetanse Vulusjølaget, Tomtvasslaget og Djupvikalaget
23999/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om aktivitetstilskudd - Idretts-SFO Mats Jørgen Nesjø
23910/2018 15.08.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding - 5037/35/35 Skogvegen 55 HALVORSEN PUKK OG TRANSPORT AS
23915/2018 15.08.2018 Inngående brev Innvilgelse av ekstratilskudd ved bosetting av person med alvorlige , kjente funksjonsnedsettelser og / eller adferdsvansker - tilskudd 2 år 2 ( 2016 ) - ***** ***** ***** *****
23994/2018 15.08.2018 Inngående brev Endring av eier 5037/99/1/201 Torsbustaden 240 Bjørn Krogstad
23939/2018 15.08.2018 Inngående brev Klage på fastlegerutiner *****
23941/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Fritak fra sprinkelanlegg - 5037/232/142 INNHERRED ENTREPRENØR AS
23980/2018 15.08.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 50378315/233 Kirkegata 16 LETNES ARKITEKTKONTOR AS
23666/2018 15.08.2018 Utgående brev Søknad om IG av oppføring av Åsen flerbrukshall - 5037/207/126 Reita 3 - Levanger kommune AIRCOMFORT TRØNDELAG AS m.fl.
23586/2018 15.08.2018 Utgående brev Søknad om oppføring av ny hytte - 5037/243/19 Djupvikvegen 190 - Torkild R Reinertsen - Godkjent Torkild Reime Reinertsen
23704/2018 15.08.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting opphør av bruk - Nessø Eiendom AS 5037/315/38 NESSØ EIENDOM AS
23952/2018 15.08.2018 Inngående brev Trehusbyen Levanger - Fredning av kulturmiljø - Samarbeid om bygningsvernhåndverker Trøndelag fylkeskommune
23977/2018 15.08.2018 Inngående brev Jordlovsbehandling - Deling av eiendommen 5037/18/5 Bringebærvegen 6 - Inge Frits Eriksen - Tilleggsareal boligformål 5037/18/120 Bringebærvegen 8 - INNVILGET Levanger kommune
23938/2018 15.08.2018 Inngående brev Monteringskort - biovac minirenseanlegg - Carl Otto Pleym - 5037/229/74 Biovac Environmental Technology AS
23961/2018 15.08.2018 Inngående brev Utsettelse av høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi VERDAL KOMMUNE
23851/2018 14.08.2018 Inngående brev Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - renovering av uthus - 5037/1/118 Eidsbotnvegen 25 Fylkesmannen - Kvam, Randi
23846/2018 14.08.2018 Inngående brev 18/176538-1 - Arbeidsvarslingsplan 50-18-2043. Vedlikehold Holte viadukt E6. Levanger kommune.- Consolvo Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag
23844/2018 14.08.2018 Inngående brev Presentasjon til dagens møte KS
23804/2018 14.08.2018 Inngående brev Svar på søknad om fritak/endring av renovasjon - 5037/268/25 Ir Nt - Vibeke Barli
23796/2018 14.08.2018 Inngående brev Søknad om bruk av helikopter til transport av byggematerialer på Vulusjøen. Levanger Kommune - Børseth, Kirsti
23820/2018 14.08.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
23854/2018 14.08.2018 Inngående brev Klarlegging av eksisterende grenser - 5037/33/1 Holsandlia 11 - Terje Augdal Terje Augdal
Versjon:5.1.1