eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
86348/2019 06.12.2019 Inngående brev Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen 2019 Fylkesmannen - Halle, Margareth
40022/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling søknad om tilskudd
17805/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Restaureringsfondet 2018 - Behandling av søknader
86244/2019 06.12.2019 Utgående brev Svar på forespørsel pantefrafall *****
18893/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Budsjett for Levanger kommune - viltfond 2019
18278/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger 2019 - Vald uten bestandsplan
18287/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2019
18297/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2019
12020/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsettelse av frist for å søke om fritak for kandidater som er satt opp på listeforslag
56044/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK
56045/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomirapportering 2. kvartal 2019
72509/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement folkevalgte organer - tilpasning til ny kommunelov
72904/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Satser og telledatoer private barnehager 2020
79655/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Politiråd mellom Lensmannen i Levanger og Levanger kommune – samarbeidsavtale
86275/2019 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 126/1 i Levanger (5037) Landbruksdirektoratet
86307/2019 06.12.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
9771/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Et fungerende AMU for Levanger kommune
9883/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Evaluering av 40 timers HMS kurs 2018
9959/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Bygg og eiendom, renholds -og vaktmestertjenesten blir nytt verneområde i Levanger kommune
9712/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Sykefraværsstatistikk 1.kvartal 2018 Levanger kommune - AMU Levanger
9724/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av vara hovedvernombud Levanger kommune
9732/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Valg av AKAN utvalg Levanger kommune
12446/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om startlån
86269/2019 06.12.2019 Inngående brev Sak 31276 - Tvangssalget fortsetter - ***** ***** ***** *****
20281/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Rapport Marsimartnan 2019 og framtidig organisering av Marsimartnan
20277/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyrevalget 2019 - Valglister
11836/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - forhåndsstemming
13024/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Reform av trafikant- og kjøretøyområdet i Statens vegvesen - høringsuttalelse
14462/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal
14851/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel
15124/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Langtidsplan 2019-2037 "Pilegrimsleden - En reise som berører" - Høringsuttalelse fra Levanger kommune
19882/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Regnskap 2018 - Innherred Brann og redning - meldingssak
81783/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Søknad om nedsettelse/ettergivelse av utlignet eiendomsskatt 2019 - ***** ***** *****
80565/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Vegnavn for veg til boligområdet Kathrines Minde
78058/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Medlemsskap og støtte Næringsforeningen Levanger
86324/2019 06.12.2019 Utgående brev Tilbakemeldingsskjema vedrørende vurdering som fosterhjem *****
83928/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Økonomiske måltall
86330/2019 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Trives du med system og koordinering? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4163534959 *****
86268/2019 06.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Trives du med system og koordinering? Levanger kommune, Habilitering - st. ref. 4163534959 *****
86289/2019 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 348/1 i Levanger (5037) Landbruksdirektoratet
77820/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Detaljregulering Troset masseuttak
22554/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Reguleringsplan for Finnåsen hyttefelt
86254/2019 06.12.2019 Inngående brev Ønsker kontakt vedrørende klage på tomtegrense i ny reguleringsplan på Langøya - vedr innløsning av feste nr 6 på gnr 5037/232/14, nytt gnr 232/201 - Geir Holm ADVOKATFIRMAET STRAND & CO ANS
86352/2019 06.12.2019 Inngående brev Godkjent - Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5037/275/350 Skolevegen 50 - Forlengelse Levanger kommune
17704/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Fastsetting av planprogram - Detaljregulering Høttvollen Hyttefelt
10101/2018 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Nytt verneområde Bjørnang barnehage
45642/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS
17150/2019 06.12.2019 Saksframlegg/innstilling Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS
86259/2019 06.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 303/1 i Levanger (5037) Landbruksdirektoratet
86266/2019 06.12.2019 Inngående brev Underretning til klager vedr hendelse 260819 Trøndelag politidistrikt
Versjon:5.1.1