eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17623/2020 08.04.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder Frol beitelag
17622/2020 08.04.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder Frol beitelag
17600/2020 08.04.2020 Inngående brev Notat fra AtB, vedr oppstart skoleskyss, Covid-19 Atb - Sissel Hagen
17593/2020 08.04.2020 Inngående brev Informasjon fra UDI vedrørende koronasituasjonen Udi - korona-asylmottak
17614/2020 08.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Kulturskolerektor Levanger kommune, Enhet Kultur - st. ref. 4201336559 *****
17615/2020 08.04.2020 Utgående brev Innkalling til intervju - Kulturskolerektor Levanger kommune, Enhet Kultur - st. ref. 4201336559 *****
17621/2020 08.04.2020 Inngående brev kontrollskjema for underskrift og retur Stig Myhr
17539/2020 08.04.2020 Utgående brev Retur - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus - 5037/177/2 Fånnåvegen 104 - Hallvard Svendgård Hallvard Svendgård
17508/2020 08.04.2020 Utgående brev Tilfredsstillende tilbakemelding STIKLESTAD HOTELL EIENDOM AS
16836/2020 08.04.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding, purring STIKLESTAD HOTELL EIENDOM AS
17450/2020 08.04.2020 Utgående brev 5038/18/1039 - Elvevegen 17 - Fritak av feie/tilsynsgebyr Karina Johanne Johansen
17604/2020 08.04.2020 Inngående brev Koronabrev til kommunene om kulturskoletilbud Norsk Kulturskoleråd
17442/2020 08.04.2020 Utgående brev 5037/338/1 - Flata 239 - Reduksjon av feie/tilsynsgebyr Atle Olav Skjerve
17599/2020 08.04.2020 Inngående brev Høring - notat vedrørende prioritering i forbindelse med covid-19 - sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET
17535/2020 08.04.2020 Utgående brev Redusert oppholdsbetaling - Bruse barnehage *****
17510/2020 08.04.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding. Purring THON KJØPESENTER MIDT AS
17511/2020 08.04.2020 Utgående brev Utelatt tilbakemelding, purring THON KJØPESENTER MIDT AS
17590/2020 08.04.2020 Inngående brev Brev til kommunene vedrørende Databehandleravtale for "Skriv til oss" og Databehandleravtale Nav - (PK) NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester
17443/2020 08.04.2020 Utgående brev 5037/338/1 - Flatan 261 - Fritak av feie/tilsynsgebyr Atle Olav Skjerve
17448/2020 08.04.2020 Utgående brev 5037/338/1 - Flatan 243 - Reduksjon av feie/tilsynsgebyr Atle Olav Skjerve
17607/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kontaktlærer 1. trinn  Nesheim skole - st. ref. 4218658054 *****
17606/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Årsvikariat lærer Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4215045628 *****
17618/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Årsvikariat lærer Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4215045628 *****
17620/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Årsvikariat lærer Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4215045628 *****
17588/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Årsvikariat lærer Levanger kommune, Levanger Ungdomsskole - st. ref. 4215045628 *****
17568/2020 08.04.2020 Utgående brev Søknad om utsettelse av byggestart for ny hytte og anneks - 5037/7/1 Gro Toldnes Granli
17603/2020 08.04.2020 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19) DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
17619/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb for ungdom (barnehage) Levanger kommune - st. ref. 4200865679 *****
17605/2020 08.04.2020 Inngående brev Tiltak for arkitekt- og byggenæringen Arkitektur - Kari Bucher
17608/2020 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4191187065 *****
17609/2020 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4191187065 *****
17610/2020 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4191187065 *****
17611/2020 08.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Sykepleier Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4191187065 *****
17527/2020 08.04.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 5037/267/1 Børsåsvegen 55 - Johannes Bye - INNVILGET JOHANNES BYE
17624/2020 08.04.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder Frol beitelag
17589/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget - st. ref. 4208054843 *****
17616/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget - st. ref. 4208054843 *****
17617/2020 08.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger i helsearbeiderfaget - st. ref. 4208054843 *****
17594/2020 08.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på oppføring av garasje - 5037/262/22 Mulelia 186 - Roger Sevaldsen Roger Sevaldsen
17595/2020 08.04.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om ferdigattest 5037/262/22 Roger Sevaldsen
17584/2020 07.04.2020 Inngående brev Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS Trondelag - Karin Fuglem
17583/2020 07.04.2020 Inngående brev Hjelp oss å spre informasjon om krisepakke Lottstift - Beate Varlid
17581/2020 07.04.2020 Inngående brev HASTER - Brev til kommuneoverlegen Fhi - Aavitsland, Preben
17530/2020 07.04.2020 Inngående brev Informasjon til driftsoperatørene om økt risiko for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep mot barn Udi - korona-asylmottak
17529/2020 07.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon om tilrettelegging av Skype-intervjuer Udi - korona-asylmottak
17532/2020 07.04.2020 Inngående brev Informasjon til søkere som venter på intervju Udi-korona
17582/2020 07.04.2020 Inngående brev ***** Levanger Kommune - Aune, Peter Daniel
17534/2020 07.04.2020 Inngående brev Innvilger tilskudd til Tidlig inn for å førebygge, avdekke, avverge skeivutvikling i svangerskap, hos barn og ungdom over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post 60 Helsedirektoratet
17552/2020 07.04.2020 Inngående brev Tvangssalg fast eiendom - heving *****
17572/2020 07.04.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog Skogn barne- og ungdomsskole - st. ref. 4215424542 *****
Versjon:5.1.1