eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
44665/2020 19.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Studentstillinger Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4283172014 *****
44629/2020 18.09.2020 Inngående brev Intensjonsavtale ALLEMED. Frelsesarmeen - levanger
44598/2020 18.09.2020 Inngående brev Mindre endring Levanger Kommune - Sølvberg, Marit Glæstad
44595/2020 18.09.2020 Inngående brev Kjønstadmarka 3 - Mindre endring innkjøring Levanger Kommune - Sølvberg, Marit Glæstad
44594/2020 18.09.2020 Inngående brev Mindre endring Kjønstadmarka 3 Levanger Kommune - Sølvberg, Marit Glæstad
44593/2020 18.09.2020 Inngående brev Kjønstadmarka 3, mindre endring. Levanger Kommune - Sølvberg, Marit Glæstad
44616/2020 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Studentstillinger Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4283172014 *****
44584/2020 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Studentstillinger Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4283172014 *****
44607/2020 18.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Studentstillinger Levanger kommune, Hjemmetjenester - st. ref. 4283172014 *****
44568/2020 18.09.2020 Inngående brev Søknad om deling av enebolig i to boenheter - 5037/74/7 Gamle Kongeveg sør 637 - Torbjørn Lunde STAVRUM BYGG AS
40357/2020 18.09.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5037/238/3 Åvikvegen 71 - Stig Arne Solheim HR CONSULT V/HARALD RØSTAD
44637/2020 18.09.2020 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd År-1 2020 - ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
44636/2020 18.09.2020 Inngående brev Utbetaling av integreringstilskudd År-1 for 2020 - ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
44569/2020 18.09.2020 Inngående brev Korrigert vertskommunetilskudd for barnehageplass 3.kvartal Utlendingsdirektoratet
44254/2020 18.09.2020 Utgående brev Tilfredsstillende tilbakemelding Veronika Green
44241/2020 18.09.2020 Utgående brev Klage på vedtak - Redusert foreldrebetaling Casa Musica Barnehage *****
44247/2020 18.09.2020 Utgående brev Innkalling samarbeidsutvalget sept 20 Deltagere
44488/2020 18.09.2020 Utgående brev Utsendt etterspurt dokumentasjon erstatningssak - ***** ***** ***** *****
44490/2020 18.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Staup natur- og aktivitetsbarnehage *****
44585/2020 18.09.2020 Inngående brev Oversendelse av klagesak - Klage på transporttjenesten for funksjonshemmede - ***** ***** ***** *****
44586/2020 18.09.2020 Inngående brev Søknad om legatmidler - ***** ***** ***** *****
44589/2020 18.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5037/349/11 Nesset 313 - Sigurd Thomsen VANDSVIK MEK VERKSTED
44624/2020 18.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse for deler av hus 1 og hus 2 - 5037/315/112 Gunnlaug Ormstunges gate 6 PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS
44348/2020 18.09.2020 Utgående brev Tilsynsrapport Frydenlund Borettslag
44507/2020 18.09.2020 Inngående brev Høring - Det videregående opplæringstilbudet 2021-2022 - svarfrist 231020 Trøndelag Fylkeskommune
44583/2020 18.09.2020 Inngående brev T2020-281589 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
44494/2020 18.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om dispensasjon for oppføring av støttemur i nabogrense - Bambergvegen 36 Ranka Eric Kvarving
44604/2020 18.09.2020 Inngående brev Kommentar fra nabo til søknad om dispensasjon 5037/2/173 Bambergvegen 36 Ingrid Myhre
44615/2020 18.09.2020 Inngående brev Kommentarer fra klager til kommunens tilsvar til Fylkesmannen *****
44324/2020 18.09.2020 Utgående brev Korrespondanse om Kirkegata Levanger i forbindelse med overtagelse 6770631409797899 og 3 andre strømskap til gatelys. Trøndelag Fylkeskommune - Anne Grete Skevik m.fl.
44567/2020 18.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - ***** ***** Landbruksdirektoratet
44495/2020 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Jon Andre Fossum og Jonas Skogmo (boligeiere i Gottås boligfelt) angående detaljregulering av Gottås 2 Jon Andre Fossum og Jonas Skogmo
44521/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44525/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44526/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44527/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44522/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44523/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44524/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44531/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44532/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44533/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44534/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44535/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44528/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44529/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44530/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44536/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44537/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
44538/2020 18.09.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - UngdomsLOS 100% prosjektstilling Levanger kommune, Barn og familie (BAFA) - st. ref. 4275158883 *****
Versjon:5.1.1